3 januari 2023

Het afgelopen jaar was een intens jaar waarin wetgevers worstelden met de terugkeer van de oorlog op het continent en de crisissen op het gebied van energie en de kosten van levensonderhoud. Voor innovatoren en bedrijven heeft dit gevolgen gehad voor de manier waarop zij financiering zoeken, projecten ontwikkelen en zich voorbereiden op de toekomst van de groene, digitale en circulaire economie. FI Group laat 2022 achter zich en geeft een overzicht van het grootste nieuws en veranderingen om u voor te bereiden op het nieuwe jaar.  

Stappen vooruit met Next Generation EU 

Het afgelopen jaar heeft ons geleerd hoe belangrijk het is de milieucrisis en de noodzakelijke digitale ontwikkelingen aan te pakken die alle aspecten van de economische levenscyclus raken. Om de economische crisis als gevolg van COVID-19 op een eerlijke, billijke en milieubewuste manier aan te pakken, zal de Europese Commissie de inspanningen op nationaal niveau ondersteunen, met name in de zwaarst getroffen landen via Next Generation EU. Het herstelplan zal middelen bijeenbrengen door het plafond van de eigen middelen tijdelijk te verhogen tot 2% van het bruto nationaal inkomen van de EU, waardoor zij 750 miljard euro kan lenen op de financiële markten. Een deel daarvan zal worden toegewezen aan het herstel- en veerkrachtplan van België.    

FI Group volgt de laatste ontwikkelingen, beslissingen en strategische investeringen in 2023 op. Voor België is het RRP het resultaat van een coördinatieproces tussen alle Belgische regeringen. Bekijk de huidige stand van het budget en de projecten waaraan het is toegewezen.  

365 dagen O&O steun  

Door het juiste evenwicht te vinden tussen de belangen van zowel innovatoren als het fiscale O&O landschap, streven onze FI Group consulting experts naar een omgeving waarin creativiteit en innovatie kunnen gedijen. Met een grondige kennis van diverse fiscale steunmaatregelen en subsidies op verschillende niveaus helpen zij uw ideeën te groeien.  

Intellectueel eigendom (IE) stelt mensen in staat om erkenning of financieel voordeel te verdienen met wat ze uitvinden of creëren. In 2022 spraken we met Michel Caldana, Senior Consultant en IPBox Specialist bij FI Group België. Hij deelt inzichten in waarom intellectuele eigendomsrechten een integraal onderdeel zijn van een bedrijfsstrategie en helpen de doelstellingen ervan te bereiken.    

Verder sprak Dylan Meneve, Business Developer bij FI Group België, over hoe een lagere loonkost uw innovatie kan helpen. Als u uw bedrijf wilt verbeteren, kunt u het beste beginnen door te onderzoeken hoe iets efficiënter kan.  

Er werden ook federale plannen gedeeld die een impact kunnen hebben op de fiscaal gunstige behandeling van auteursrechten. Het geeft inzicht in de toekomst van deze fiscale steunmaatregel, de uitvoering ervan en de gevolgen voor de te betalen belastingen binnen bepaalde sectoren. Tot nu toe zijn deze noties nog niet vertaald in een concrete hervorming, maar FI Group blijft op de hoogte van de laatste beslissingen.  

Tenslotte helpt FI Group de weg te effenen van de overheid naar de bedrijven. Dit zowel op lokaal, regionaal, nationaal als Europees niveau. Eens een overheidsadministratie begint met oproepen tot het indienen van voorstellen, moeten bepaalde stappen gevolgd worden om toegang te krijgen. Onze FI-consultants vatten ze samen in 8 eenvoudige stappen!   

Kansen gecreëerd door de circulaire economie  

In 2020 zullen de Belgische bedrijven meer dan 18 miljard euro hebben geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Daarmee komt België op de tweede plaats van de lidstaten van de Europese Unie met de meeste investeringen in dit domein. Het volgende rapport brengt de meest bloeiende sectoren en talrijke mogelijkheden voor uw groeiende onderneming in kaart.   

Deze groei wordt gedeeltelijk gecreëerd door de overgang naar een circulaire economie, waarbij het de bedoeling is een impuls te geven door groene technologie, duurzame industrie en transport te creëren en vervuiling te verminderen. Het heeft het potentieel om de Belgische economie te transformeren en nieuwe en duurzame concurrentievoordelen te genereren, die verder gaan dan recyclage. Het richt zich op consumptievermindering, duurzaamheid, hergebruik, terugwinning, ecodesign en nieuwe vormen van consumptie van producten en diensten.      

Heeft u deze toegevoegd aan uw leeslijst?  

Al meer dan twintig jaar helpt FI Group bedrijven over de hele wereld om hun innovatie te financieren via het beheer van fiscale stimuli voor O&O en andere financiële bronnen. Het leek ons dan ook vanzelfsprekend om onze gids te publiceren over de internationale belastingregelingen voor O&O die beschikbaar zijn voor bedrijven die concurrentievoordelen willen behalen via innovatie.    

Stimuleer uw O&O activiteiten in het nieuwe jaar  

Het nieuwe jaar staat voor de deur en brengt schitterende kansen. Projecten die momenteel als idee rondzweven en moeten worden uitgewerkt, kunnen in 2023 van start gaan. Op zoek naar ondersteuning voor uw baanbrekende onderzoek? Versterk uw R&D-activiteiten de komende maanden met de volgende subsidies!    

Hoe België omgaat met de huidige energiecrisis  

Voor bedrijven in Vlaanderen en Wallonië die te maken hebben met stijgende energieprijzen en problemen ondervinden op het gebied van werkgelegenheid, productie en koopkracht, is door elke regering een steunpakket samengesteld. In Vlaanderen enerzijds de compensatie van de gestegen energiekosten en de uitbreiding van de beschikbare kredieten, anderzijds de lancering van een impulsprogramma om de energietransitie te versnellen. In Wallonië gaat dit van directe steun aan bedrijven die te maken hebben met de stijgende energieprijzen tot leningen en terugbetalingen.    

Bovendien keurde de Europese Commissie een Belgische garantieregeling van 1,5 miljard euro goed ter ondersteuning van gas- en elektriciteitsleveranciers in het kader van de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Dit als gevolg van de ernstige verstoring van de EU-economie.     

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u ondersteunen bij het begrijpen en benutten van de beschikbare O&O+I mogelijkheden. Onze experts staan tot uw beschikking om uw project te analyseren en samen met u de volgende stappen te zetten.  

Yvette Poumpalova   
 

× How can I help you?