6 juni 2022

Het doel van de transitie naar een circulaire economie is om door middel van groene technologie een impuls te creëren waarbij duurzame industrie en transport zich ontwikkelt en vervuiling verminderd. Dankzij de mede door NGEU gefinancierde de Groene Transitie, is België begonnen met het genereren van verschillende subsidieoproepen en mogelijkheden specifiek voor dit onderwerp. Inspelend op deze opportuniteiten, overloopt FI Group 4 vragen die bedrijven zich moeten stellen wanneer ze aan hun financieringsreis beginnen. 

De circulaire economie van de toekomst   

Een transitie naar een circulaire economie die duurzaam is, vereist een optimaal beheer van grondstoffen (staal, olie, plastic, aardgas, steenkool, …). Het gebruik ervan is een grote uitdaging voor het milieu en het klimaat, een ambitie die wordt nagestreefd door de NGEU Groene Transitie.   

Het heeft het potentieel om de Belgische economie te transformeren en nieuwe en duurzame concurrentievoordelen te genereren, die verder gaan dan recyclage. Het richt zich op vermindering van het verbruik, levensduur, hergebruik, terugwinning, eco-design en nieuwe vormen van consumptie van producten en diensten.    

Ten slotte kan de overgang naar een circulaire economie ook oplossingen bieden voor bepaalde maatschappelijke uitdagingen die binnen het Belgische RRP zijn geanalyseerd. Het kan worden ingevoerd in meerdere verschillende sectoren zoals kunststoffen, voeding, bouw en chemie.  

Aangezien België evolueert naar een circulaire en koolstofarme economie, door middel van verschillende hervormingen en investeringen, worden er verschillende subsidie-oproepen en mogelijkheden gevonden. FI Group beantwoordt 4 vragen om ervoor te zorgen dat ondernemingen hun weg vinden: 

1.- Waarom investeren in de toekomst van de circulaire economie? 

De Europese Commissie heeft in maart 2020 het nieuwe actieplan voor de circulaire economie (CEAP) vastgesteld. Het is een van de belangrijkste bouwstenen van de Europese Green Deal, Europa’s nieuwe agenda voor duurzame groei.   

Overgaan op een meer circulaire economie kan voordelen opleveren zoals een verminderde druk op het milieu, een verbeterde zekerheid van de grondstoffenvoorziening, een verhoogd concurrentievermogen en het kan bijdragen tot innovatie, groei en banen.  

Eind 2019 heeft België de definitieve versie van het Nationaal Energie- en Klimaatplan voor 2021-2030 ingediend bij de Europese Commissie. Naast energie en klimaat zijn mobiliteit, wetenschapsbeleid, financiën, defensie, landbouw, zowel op federaal als regionaal niveau, betrokken. Samen richten ze zich op de overgang naar een koolstofarme samenleving en bieden ze financiering aan om die ambitie waar te maken.    

2.- Waar kan ik financieringsmogelijkheden vinden? 

Op de website van FI Group zelf vindt u de sectie “Subsidies & toelagen”, waar wij de meest relevante subsidies op nationaal en regionaal niveau publiceren. Bij FI Group staan we ondernemingen bij vanaf de eerste stap, door na te gaan welke oproepen het best bij een bedrijf passen en ze te begeleiden tijdens het hele aanvraagproces, en verder. 

België heeft subsidies beschikbaar voor bedrijven die innovatieve en energiebesparende maatregelen willen nemen om te investeren in rationeel energiegebruik of groene energie. FI Group sorteert en categoriseert de meest waardevolle subsidie-informatie. 

Aangezien milieu een gewestelijke bevoegdheid is in België, hebben zowel het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hun eigen subsidie-instanties. Zo zijn er op het gebied van circulaire economie te vinden onder (maar zijn niet beperkt tot): 

  • Het Vlaams Agentschap voor Innovatie en Ondernemen (VLAIO)  
  • Het Waals Agentschap voor Ondernemingen en Innovatie (AEI) en het Agentschap voor Onderzoek en Technologie (SPW Recherche)  
  • Het Brussels Hoofdstedelijk Agentschap Innoviris 

FI Group heeft een stappenplan om samen met een bedrijf door te nemen.   

Zowel Vlaanderen als Wallonië bieden bijvoorbeeld het hele jaar door subsidies aan op het vlak van milieu en energiebesparing. Bekijk de volgende mogelijkheden, waarbij FI Group zijn kennis gebruikt om u te begeleiden: 

3.- Welk type subsidie past bij mijn project? 

Als u wilt investeren in uw bedrijf of project, is het belangrijk om te weten welke subsidies het beste bij u passen. FI Group heeft een team van deskundige adviseurs dat uw specifieke situatie analyseert om precies aan uw behoeften te voldoen.   

Oproepen voor financiële steun openen het hele jaar door met verschillende aanvraagprocedures en voorwaarden om in aanmerking te komen. Overweeg meerdere factoren: 

  • Geografisch bereik (lokaal, regionaal, nationaal of Europees)  
  • Particuliere of publieke actor  
  • Bedrijfsgrootte (startup, MKB, grote onderneming)  
  • type project  
  • Noodzakelijke projectkosten  
  • Deadline(s) 

Subsidies kunnen zowel themaspecifiek als sectorspecifiek zijn. 

4.- Hoe kan ik een subsidie aanvragen? 

Elke subsidie heeft zijn eigen voorwaarden voor aanvraag: FI Group gaat de uitdaging aan om ze te identificeren met de beste pasvorm voor uw project; de aanvraagmethodes en deadlines te begrijpen en over de nodige projectkennis te beschikken; te investeren in de ontwikkeling van uw projectdossier met de nodige technische en administratieve voorbereiding. Vraag nu een gratis audit aan! 

Met zo’n breed scala aan financieringsmogelijkheden, bieden onze consultants hun expertise aan in het adviseren van u om de beschikbare subsidies en subsidieregelingen te begrijpen en te onderscheppen. FI Group ondersteunt u in alle fasen van uw financieringstraject om uw project te zien groeien en slagen. 

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u ondersteunen bij het begrijpen en onderscheppen van de beschikbare O&O+I mogelijkheden. Onze experts staan tot uw beschikking om u te analyseren.

Yvette Poumpalova

× How can I help you?