28 september 2023

Vandaag zijn de oproepen voor 2023 van de Connecting Europe Facility voor vervoer geopend, waarmee 7 miljard euro beschikbaar komt voor projecten gericht op nieuwe en verbeterde transportinfrastructuur in Europa.  

De oproepen worden gefinancierd in het kader van de Connecting Europe Facility (CEF), een belangrijk financieringsinstrument van de Europese Unie om groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen te bevorderen door middel van investeringen in infrastructuur op EU-niveau, waarbij de nadruk ligt op energie, vervoer en digitalisering.  

Specifiek zullen de 2023 oproepen van CEF Transport bijdragen aan het verduurzamen van het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T), een belangrijk instrument voor de ontwikkeling van samenhangende, efficiënte, multimodale en hoogwaardige vervoersinfrastructuur in de hele EU.  

Daarom zullen ze de visie van de Europese Commissie op een toekomstig duurzaam vervoerssysteem ondersteunen, met slimme en veerkrachtige oplossingen die worden geïmplementeerd om Europa met elkaar te verbinden en de Europese Green Deal-doelstelling te halen om de uitstoot van het vervoer tegen 2050 met 90% te verminderen. Deze oplossingen moeten het volgende omvatten:  

 • Een betaalbaar, betrouwbaar en goed presterend spoorwegnet  
 • Een verbeterde binnenvaart en infrastructuur in zeehavens  
 • Een evenwichtige koppeling tussen vervoerswijzen en meer automatisering  
 • Interoperabiliteit voor meer efficiëntie en veiligheid van het vervoersnetwerk.  

Welke vervoersinfrastructuurprojecten komen in aanmerking?  

De oproepen hebben betrekking op het kernnetwerk en het uitgebreide netwerk van het trans-Europese vervoersnetwerk (TEN-T) en zijn gericht op de onderstaande prioriteiten.  

Spoorwegen  

 1. Spoorwegprojecten op het kernnetwerk en het uitgebreide netwerk  
 1. Europese systemen voor verkeersbeheer  
 1. Acties in verband met de Technische Specificaties voor Interoperabiliteit en het Wegnemen van Interoperabiliteitsbarrières  

Zee- en binnenvaart  

 1. Maritieme havenprojecten op het kernnetwerk en het uitgebreide netwerk  
 1. Europese maritieme omgeving met één loket  
 1. Verkeersbegeleidings- en informatiesystemen voor de scheepvaart  
 1. Snelwegen op zee  
 1. Projecten voor binnenwateren en binnenhavens op het kernnetwerk en het uitgebreide netwerk  
 1. Rivier informatiesystemen 

Wegen, spoorwegterminals en multimodale logistieke platforms  

 1. Wegen, spoorwegterminals en multimodale logistieke platforms projecten op het kernnetwerk en het uitgebreide netwerk  
 1. Intelligente vervoersdiensten voor de weg  
 1. Veilige en beveiligde parkeerinfrastructuur  
 1. Verkeersveiligheid  

Gemeenschappelijk Europees luchtverkeersbeheer  

 1. Gemeenschappelijk Europees luchtverkeersbeheer  

Verwerking van vervoersgegevens  

 1. Acties ter ondersteuning van het creëren, verzamelen en beheren van vervoers-, verkeers- en reisgegevens voor alle vervoerswijzen  
 1. Acties ter ondersteuning van nieuwe technologieën en innovatie  
 1. IT-platforms in overeenstemming met de verordening inzake elektronische vrachtvervoersinformatie 

Duurzame en veilige mobiliteit  

 1. Multimodale passagiersknooppunten  
 1. Acties om de veerkracht van de vervoersinfrastructuur te verbeteren 
 1. Acties om de vervoersinfrastructuur aan te passen met het oog op de controle van de buitengrenzen van de Unie  

Wanneer en hoe dien ik mijn voorstel in?  

De vervoersoproepen voor 2023, die worden gefinancierd in het kader van het programma Connecting Europe Facility 2021 van het Europees Uitvoerend Agentschap voor Klimaat, Infrastructuur en Milieu, blijven open tot 30 januari 2024. Inzendingen worden beheerd door elke lidstaat.  

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil je begeleiden op het nieuwe NextGenerationEU pad. Onze experts staan tot je beschikking om te analyseren hoe jouw project past in het Europese herstelfonds NextGenerationEU en om samen met jou de volgende stappen te zetten. Neem contact met ons op.  

Marina Marcos 

× How can I help you?