19 februari 2024

De Europese Commissie heeft een effectbeoordeling gepubliceerd over de mogelijke routes om de overeengekomen doelstelling te bereiken om de Europese Unie tegen 2050 klimaatneutraal te maken.   

De Commissie beveelt aan om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2040 met netto 90% te verminderen. Om dit te bereiken zal de volgende Commissie een wetgevingsvoorstel indienen na de Europese verkiezingen in juni 2024 voor een klimaatneutraal EU.   

Om deze doelstelling van 90% te halen, is een reeks politieke voorwaarden opgesteld. Deze omvatten de volledige uitvoering van het overeengekomen kader voor 2030, dat het concurrentievermogen van de Europese industrie waarborgt, meer aandacht voor een rechtvaardige overgang, eerlijke concurrentievoorwaarden met internationale partners en een strategische dialoog over het kader na 2030. De Commissie verwacht dat dit zal leiden tot een emissiereductie van 50% in 2030.   

Green Deal   

“De Green Deal moet nu een industriële decarbonisatieovereenkomst worden op basis van bestaande industriële sterktes, zoals windenergie, waterkracht en elektrolyses, en de binnenlandse productiecapaciteit in groeiende sectoren zoals batterijen, elektrische voertuigen, warmtepompen, fotovoltaïsche zonne-energie en de circulaire economie blijven vergroten,” stelt de Europese Commissie.   

Zij voegt er verder aan toe dat koolstofbeprijzing en toegang tot financiering ook essentieel zijn voor het behalen van de emissiereductiedoelstellingen van de Europese industrie. Om deze doelstellingen te bereiken, zal de Europese Commissie enerzijds een specifieke werkgroep oprichten om een allesomvattende benadering van koolstofprijsstelling en koolstofmarkten te ontwikkelen. Anderzijds zal zij investeringen uit de publieke en private sector moeten mobiliseren.   

Prognoses   

De Europese Commissie verwacht dat de energiesector kort na 2040 koolstofvrij wordt, terwijl de data voor de transport- en landbouwsector minder duidelijk zijn. Voor de transport- en landbouwsector zijn de data niet zo duidelijk. Voor de transport- en landbouwsector wordt echter aangegeven dat dit bereikt zal worden door een combinatie van technologische oplossingen en koolstofbeprijzing.   

“Om de aanbevolen doelstelling van 90% te halen, zijn zowel emissiereducties als de opname van koolstof nodig. Dit vereist de inzet van technologieën voor het afvangen en opslaan van koolstof, evenals het gebruik van afgevangen koolstof in de industrie.” 

Met FI Group als uw vertrouwde partner kunt u zich een weg banen door het veranderende landschap van O&O-financiering en optimaal profiteren van de beschikbare stimulansen. 

× How can I help you?