9 mei 2023

De vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers  

Als eigenaar of manager van een bedrijf realiseert u zich misschien niet dat uw bedrijf al bezig is met innovatieve activiteiten die in aanmerking komen voor belastingvoordelen en belastingbesparing. Veel bedrijven komen namelijk in aanmerking voor de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers, een fiscale stimuleringsmaatregel die de belastingverplichting voor bedrijven die in onderzoek en ontwikkeling (O&O) investeren, kan helpen verminderen.   

O&O in de kern van jouw bedrijf  

Bij FI Group staat O&O centraal. We werken met zowel kleine als grote bedrijven om hen te helpen profiteren van fiscale stimuli voor hun R&D-activiteiten en investeringen in groene energie. Maar voor we in de details van deze fiscale stimulans duiken, laten we eerst de twee belangrijkste vragen behandelen die elk bedrijf zich zou moeten stellen.  

Wat is innovatie?  

Ten eerste, is uw bedrijf zich ervan bewust dat het aan innovatie doet? Innovatie is niet beperkt tot startende technologiebedrijven of grote bedrijven met O&O-afdelingen. Elk bedrijf dat probeert zijn producten, diensten of processen te verbeteren, kan als innovatief worden beschouwd. Dit kan variëren van het ontwikkelen van nieuwe marketingstrategieën tot het verbeteren van interne workflows. Door de innovatieve activiteiten in uw bedrijf te erkennen, kunt u beginnen te bepalen voor welke fiscale stimuleringsmaatregelen u in aanmerking kunt komen.  

Hoe past u fiscale voordelen toe op uw bedrijfsactiviteiten?  

Ten tweede, is uw bedrijf er zeker van dat het O&O correct en fiscaal veilig uitvoert? O&O-activiteiten kunnen complex en tijdrovend zijn, en het kan een uitdaging zijn om de steeds veranderende voorschriften en richtlijnen bij te houden.   

De afgelopen jaren heeft de FOD Financiën het aantal belastingcontroles bij ondernemingen die profiteren van de vrijstelling van de betaling van bedrijfsvoorheffing voor wetenschappelijk onderzoek opgevoerd. Dit is een poging om ervoor te zorgen dat de ondernemingen de voorschriften en richtlijnen van de Belgische regering naleven. Helaas zijn de resultaten van deze controles niet veelbelovend: maar liefst 64% van de gecontroleerde ondernemingen heeft rectificaties ontvangen. Dit toont aan hoe belangrijk het is om op de hoogte te blijven van de laatste regelgeving en ervoor te zorgen dat alle documentatie volledig is.  

Een van de belangrijkste redenen voor deze rectificaties is de moeilijkheid om te bepalen welke O&O-projecten onder de Belspo-regeling vallen. Dit heeft veel bedrijven in verwarring gebracht, waardoor het een uitdaging is om te bepalen of hun projecten al dan niet in aanmerking komen voor fiscale stimulansen. Bovendien kan het een uitdaging zijn om bij te houden hoeveel tijd het personeel aan O&O-taken besteedt, waardoor het moeilijk is om de potentiële besparingen nauwkeurig te berekenen.  

  • Om mogelijke problemen bij belastingcontroles te voorkomen, is het van cruciaal belang ervoor te zorgen dat alle documentatie volledig en up-to-date is. Dit omvat het verstrekken van kopieën van diploma’s en arbeidscontracten, het waarborgen van de volledigheid van technische en administratieve dossiers, en het voortdurend bijwerken van O&O-programma’s en personeel bij Belspo. Gedetailleerde urenstaten zijn ook noodzakelijk om de hoeveelheid tijd die aan O&O taken wordt besteed nauwkeurig bij te houden.  

Bij FI Group begrijpen we hoe belangrijk het is om op de hoogte te blijven van de laatste voorschriften en richtlijnen inzake O&O activiteiten. Ons team van deskundige consultants kan u helpen om de Belgische fiscale regelgeving na te leven en het risico op mogelijke rectificaties tijdens belastingcontroles te minimaliseren. Wij kunnen u helpen bij de complexe aanvraagprocedure en ervoor zorgen dat alle documentatie volledig is en correct wordt ingediend.  

Hoe de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing uw onderneming kan helpen  

Deze fiscale stimulans is bedoeld om de belastingverplichting voor bedrijven die onderzoekers in dienst hebben te verminderen, waardoor het voor bedrijven gemakkelijker wordt om te investeren in innovatieve O&O-projecten. Meer bepaald vermindert de vrijstelling het bedrag aan bedrijfsvoorheffing dat moet worden ingehouden op het salaris van onderzoekers die in België worden tewerkgesteld. Deze vrijstelling kan een aanzienlijke vermindering van de arbeidskosten betekenen, waardoor het voor ondernemingen gemakkelijker wordt om in O&O-activiteiten te investeren en gekwalificeerde onderzoekers in dienst te nemen.  

Belgische particuliere bedrijven en openbare instellingen kunnen profiteren van verschillende fiscale stimulansen en regelingen. Deze beïnvloeden zowel uw belastbaar inkomen als uw belastingaangifte.   

Binnen de BV-vrijstelling kan een onderneming tot 80% van de bedrijfsvoorheffing recupereren. Binnen dit ondernemingsinstrument dient men rekening te houden met het volgende:    

  • Een specifiek diploma (vanaf bachelor)   
  • Betrokken bij O&O-activiteiten   

Werkgevers uit de privésector en kennisinstellingen zijn vrijgesteld van de afdracht aan de fiscus van 80% van de bedrijfsvoorheffing op het loon van onderzoekers die zij in dienst hebben.   

  • Sinds 2018 is deze maatregel uitgebreid tot verschillende bachelors.    
  • Sinds 2020 geldt een vrijstelling van 80% van de verschuldigde roerende voorheffing en beperkt tot 50% van het totale bedrag van de vrijstelling zoals die geldt voor werknemers met een specifiek master- en/of doctorsdiploma voor kleine ondernemingen, ook voor deze bachelors.    
  • Voor de andere ondernemingen is dit beperkt tot 25% van het totale bedrag van de vrijstelling zoals toegepast voor werknemers met een specifieke master- en/of doctorsgraad.  

Uiteenlopende bedrijfsactiviteiten en -behoeften  

Voor jonge innovatieve ondernemingen (YIC’s) kan deze fiscale stimulans bijzonder voordelig zijn. Als jonge ondernemingen worden zij vaak geconfronteerd met hoge loonkosten en beperkte financiële middelen, waardoor het een uitdaging kan zijn om te investeren in O&O-activiteiten. De BV-vrijstelling kan de arbeidskosten aanzienlijk verlagen, waardoor YIC’s meer middelen kunnen inzetten voor innovatie en groei. Door samen te werken met een fiscaal adviesbureau zoals FI Group kunnen YIC’s bovendien waardevolle begeleiding en ondersteuning krijgen om ervoor te zorgen dat ze voldoen aan de complexe regelgeving en richtlijnen voor O&O-activiteiten.  

Voor grote bedrijven kan de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers ook aanzienlijke besparingen opleveren. Grote ondernemingen beschikken vaak over gevestigde O&O-afdelingen en investeren voortdurend in innovatieve projecten. Door gebruik te maken van de vBV-vrijstelling kunnen zij hun belastingschuld verminderen en meer middelen inzetten voor hun O&O-activiteiten. Met de hulp van FI Group kunnen grote bedrijven er bovendien voor zorgen dat ze volledig voldoen aan de Belgische fiscale regelgeving en richtlijnen voor O&O activiteiten.  

Beperk uw innovatie niet  

Innovatie is niet beperkt tot specifieke sectoren of bedrijfsgroottes. Door de innovatieve activiteiten in uw bedrijf te erkennen, kunt u bepalen voor welke fiscale stimuli u in aanmerking komt, zoals de BV-vrijstelling. Bij FI Group zijn we gespecialiseerd in het helpen van bedrijven zoals het uwe om te profiteren van fiscale stimuli voor O&O-activiteiten en investeringen in groene energie. Contacteer ons vandaag nog voor meer informatie over hoe wij u kunnen helpen investeren in uw toekomst.  

De vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers is een essentiële fiscale stimulans voor zowel YIC’s als grote bedrijven die investeren in O&O activiteiten. 

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u ondersteunen bij het begrijpen en benutten van de beschikbare O&O+I mogelijkheden. Onze experts staan tot uw beschikking om uw project te analyseren en samen met u de volgende stappen te zetten.  

Yvette Poumpalova

× How can I help you?