7 december 2021

Onderzoek en ontwikkeling O&O is een belangrijke motor van innovatie, en de uitgaven voor O&O en de O&O-intensiteit zijn twee van de belangrijkste indicatoren die worden gebruikt om de middelen te volgen die wereldwijd aan wetenschap en technologie worden besteed.

O&O uitgaven

Volgens de gegevens over O&O-uitgaven die Eurostat op 29/11/2021 heeft gepubliceerd, hebben de lidstaten van de EU in 2020 ongeveer 311 miljard euro uitgegeven aan onderzoek & ontwikkeling (O&O). Dit betekent een daling van 1 miljard euro ten opzichte van 2019 (312 miljard euro).

De O&O-intensiteit, d.w.z. de O&O-uitgaven als percentage van het bbp, bedroeg 2,3% in 2020, tegenover 2,2% in 2019. Deze kleine stijging is echter te wijten aan een daling van het bbp als gevolg van de COVID-19-pandemie. In 2010 bedroeg de O&O-intensiteit 2,0%. 

Sectoren

Het bedrijfsleven blijft de belangrijkste sector waar aan O&O-uitgaven wordt gedaan, met 66% van de totale O&O-uitgaven in 2020, gevolgd door het hoger onderwijs (22%), de overheid (12%) en de particuliere non-profitsector (1%; door afronding tellen de gegevens mogelijk niet op tot 100%). 

Hoogste O&O-intensiteit

In 2020 werd de hoogste O&O-intensiteit geregistreerd in België en Zweden (3,5% van het bbp), gevolgd door Oostenrijk (3,2%) en Duitsland (3,1%). Aan de andere kant van de schaal noteerden zes lidstaten een O&O-intensiteit van minder dan 1% van het bbp: Roemenië (0,5%), Malta en Letland (beide 0,7%), Cyprus, Bulgarije en Slowakije (alle 0,9%).

In de afgelopen tien jaar is de O&O-intensiteit in 24 lidstaten toegenomen, met de grootste stijging in België (+1,5 procentpunten; van 2,0% van het bbp in 2010 tot 3,5% in 2020), Griekenland (+0,9 procentpunten; van 0,6% tot 1,5%), Polen en Tsjechië (beide +0,7 procentpunten; van 0,7% tot 1,4% en van 1,3% tot 2,0%, respectievelijk). 

Daarentegen daalde de O&O-intensiteit in drie lidstaten: Finland (-0,8 procentpunt; van 3,7% naar 2,9%), Ierland en Luxemburg (beide -0,4 procentpunt; van respectievelijk 1,6% naar 1,2% en van 1,5% naar 1,1%).

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wenst u te begeleiden op het nieuwe NextGenerationEU-pad. Onze experts staan ter uw beschikking om te analyseren hoe uw project past binnen het Europese NextGenerationEU-herstelfonds en om samen met u de volgende stappen te zetten. 

Luca Pira

International Grants Senior Consultant

× How can I help you?