4 juli 2023

In 2020 hebben de Belgische bedrijven meer dan 18 miljard euro geïnvesteerd in Onderzoek en Ontwikkeling. In 2023 staat België op de eerste plaats van de lidstaten van de Europese Unie met het meeste investeringen in dit domein van O&O. Ook Vlaanderen plaatst zich als koploper en bracht een rapport uit met verdere inzichten in het huidige O&O-landschap.

Een investering in onderzoek en ontwikkeling

Het Vlaamse Departement Economie, Wetenschap en Innovatie(EWI) heeft een rapport uitgebracht over het huidige WTI-landschap (Wetenschap, Technologie en Innovatie). Het geeft een overzicht van het beleid dat wordt toegepast om onderzoek en innovatie in de Vlaamse regio te voeden en te stimuleren. De Vlaamse regering heeft de ambitie om te groeien richting een meer digitale, duurzame en circulaire-economie

Uit het rapport blijkt dat België in 2020 3,5% van zijn bruto binnenlands product (BBP) in onderzoek en ontwikkeling heeft geïnvesteerd. Van alle gewesten heeft Vlaanderen met 3,6% van het BBP (en 9.59 miljoen euro) het meest geïnvesteerd.

Vlaanderen en O&O in 2023

Het departement EWI staat in voor de voorbereiding, opvolging, evaluatie en rapportering van het overheidsbeleid op het gebied van ondernemingen, wetenschap en innovatie. Dir rapport biedt een helicopterspectief op het Vlaamse innovatie-ecosysteem in een internationale context. 

Vier agentschappen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het WTI-beleid:   

 • FWO (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen)    
 • VLAIO (Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen)  
 • PMV (Participatie Maatschappij Vlaanderen)    
 • LRM (Limburgse Investeringsmaatschappij)   

Op een totaal budget van 51.6 miljard euro van de Vlaamse overheid is 3.987 miljard euro bedoeld voor wetenschappelijk onderzoek en innovatie. Deze investeringen leiden tot drie belangrijke WTI-activititeiten en beleidsinstrumenten: 

 1. Directe steun voor O&O&I  
 2. Onderzoek met betrekking tot de Vlaamse gemeenschap  
 3. Financiële steun voor start-ups en spin-offs 

Directe partners zijn hier ook overheidsactoren, kennisinstellingen, strategische onderzoekscentra en wetenschappelijke instituten met betrekking tot de uitvoering.

Ook in 2023 bevestigt het departement EWI opnieuw dat, met een uitgave van 3,65% van het BBP, Vlaanderen de absolute Europese koploper blijft inzake investeringen in Onderzoek & Ontwikkeling. Dat meldt ECOOM, het Expertisecentrum O&O Monitoring.

Hoge intensiteit aan onderzoek en ontwikkeling

Beginnende met de jeugd 

Meer mensen warm maken voor een STEM (wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) carrière begint vroeg in Vlaanderen.  Het STEM-actieplan 2020-2030 wil jongeren aanmoedigen om een loopbaan ernstig te overwegen met een reeks initiatieven, waaronder het uitrollen van specifieke academies om jongeren codering en andere computervaardigheden te leren. 

 • Ongeveer 28% van de diploma’s in het hoger onderwijs heeft een STEM-opleiding 

De consultants van FI Group hebben ook een STEM-achtergrond, zodat zij over de kennis en expertise beschikken om u te helpen, te begeleiden en te adviseren in uw O&O+I-reis.

Concurrentiële ervaring opdoen 

O&O-investeringen zijn cruciaal om grote maatschappelijke uitdagingen zoals de energie- en klimaattransitie of de vergrijzing aan te pakken. De Vlaamse Regering heeft de ambitie om een O&O-intensiteit van 3% te bereiken (gemeten als het percentage van O&O in verhouding tot het bbp). 

 • 2,75% in 2016 
 • 2.88% in 2017 
 • 2,93% in 2018 
 • 3.35% in 2019 

Met het budget van Vlaanderen van 9.588 miljoen euro besteed aan O&O: 

 • Meer dan 2/3e werd betaald door bedrijven en de sector van het bedrijfsleven  
 • Bijna 1/3de werd betaald door openbare onderzoeksinstellingen 

Daarnaast zijn bedrijfsonderzoek en innovatieactiviteiten essentieel voor het behoud van het concurrentievoordeel van Vlaanderen. 

 • 72% van de financiering van O&O is afkomstig van ondernemingen  
 • Zowel innovatie-actieve internationale bedrijven als innovatie-georiënteerde high-tech KMO’s 

De bedrijfsuitgaven voor O&O bedroegen in 2019 6.882 miljard euro, waarvan 34% werd geïnvesteerd in de chemische en farmaceutische sector.

Internationale O&O positie 

Investeringen in O&O zijn essentieel om een hoge productiviteit te verzekeren en competitief te blijven op een globaal vlak. Daarom investeert de Vlaamse regering in internationale samenwerkingsverbanden.  

Het rapport duidt dat er een poging is ondernomen om het WTI-beleid te internationaliseren, met een bijzondere focus op het EU-niveau. Dit houdt onder meer in dat de prioriteiten van het beleid worden afgestemd op die van de EU inzake de grote uitdagingen, de Europese Onderzoeksruimte, de Europa 2020-strategie en Horizon 2020

 • 1.649.5 miljoen euro gegenereerd uit Horizon 2020-projecten
 • 295 nieuwe projecten in het buitenland gestart

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u ondersteunen bij het begrijpen en benutten van de beschikbare O&O+I mogelijkheden. Onze experts staan tot uw beschikking om uw project te analyseren en samen met u de volgende stappen te zetten.

Yvette Poumpalova 

× How can I help you?