14 november 2023

Belgisch herstel- en veerkrachtplan: 5,3 miljard euro goedgekeurd door de EU Commissie  

België is klaar om in 2023 aan een transformatieve reis te beginnen met zijn gewijzigde herstel- en veerkrachtplan, dat een positief advies heeft gekregen van de EU Commissie. Dit nieuwe strategische plan, gesteund door 5 miljard euro aan subsidies en 264 miljoen euro aan leningen, omvat 40 hervormingen en 119 investeringen, met bijzondere aandacht voor het REPowerEU-hoofdstuk ter waarde van 726 miljoen euro. Deze middelen maken het goedgekeurde plan 5,3 miljard euro waard.  

Wat is Next Generation EU?  

Next Generation EU (NGEU) is een tijdelijk herstelinstrument om de directe economische en sociale schade van de pandemie van het coronavirus te helpen herstellen.  

De Herstel- en Veerkrachtfaciliteit (HVF) is de kern van NGEU, met leningen en subsidies ter ondersteuning van hervormingen en investeringen door EU-landen.  

Om toegang te krijgen tot NGEU-fondsen moet elke lidstaat een nationaal herstel- en veerkrachtplan (NHVP) ontwikkelen, waarin een samenhangend pakket van hervormingen en investeringen voor de periode 2021-26 wordt uiteengezet.  

België ontvangt financiële middelen uit het tijdelijk mechanisme   

Om de economische crisis als gevolg van Covid 19 op een eerlijke, rechtvaardige en milieubewuste manier aan te pakken, zal de Europese Commissie de inspanningen op nationaal niveau ondersteunen, in het bijzonder in de zwaarst getroffen landen via de Next Generation EU. Het herstelplan zal fondsen werven door het plafond van de eigen middelen tijdelijk te verhogen tot 2% van het bruto nationaal inkomen van de EU, waardoor de EU deze 750 miljard euro kan lenen op de financiële markten.   

België was een van de eerste landen die in 2021 een voorfinanciering (770 miljoen euro) ontvingen in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF). Dit hielp bij het opstarten van de uitvoering van de cruciale investerings- en hervormingsmaatregelen die in het herstel- en veerkrachtplan van België zijn uiteengezet.   

  • In het gewijzigde plan van 2023 heeft België extra financiering in de vorm van subsidies en leningen aangevraagd voor 40 hervormingen en 119 investeringen. Er is ook een hoofdstuk RePowerEU toegevoegd om 4 nieuwe hervormingen, 17 nieuwe investeringen, 7 overgehevelde investeringen uit het oorspronkelijke plan en één opgeschaalde investering op te nemen. Daarnaast heeft België wijzigingen voorgesteld voor 63 maatregelen uit het oorspronkelijke RRP. Deze zijn gebaseerd op:  
  • Omstandigheden die de voltooiing van bepaalde maatregelen zoals oorspronkelijk gepland belemmeren, waaronder een hoge inflatie in 2022 en verstoringen in de toeleveringsketen als gevolg van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne;  
  • Het verzoek om 264 miljoen euro aan HVF-leningen op te nemen;  

De toewijzing van subsidies van 5,9 miljard euro naar 4,5 miljard euro, als gevolg van de bijwerking in juni 2022 van de verdeelsleutel voor de toewijzing van subsidies uit de HVF, die de relatief betere economische resultaten van België in 2020 en 2021 weerspiegelt dan oorspronkelijk voorzien.  

RePowerEU-hoofdstuk: een Europa onafhankelijk van fossiele brandstoffen   

Het REPowerEU-hoofdstuk van België onderscheidt zich met 4 nieuwe hervormingen, 17 investeringen en een engagement om tegen 2030 energieonafhankelijkheid van Russische fossiele brandstoffen te bereiken. Dit deel van het plan legt de nadruk op energie-efficiëntie in gebouwen, decarbonisatie van de industrie, inzet van hernieuwbare energie, waterstofproductie en decarbonisatie van het wegvervoer.  

Aanpassingen en wijzigingen voor 2023  

De wijzigingen aan het oorspronkelijke plan zijn ingegeven door verschillende factoren, waaronder uitdagingen als gevolg van de hoge inflatie in 2022, verstoringen in de toeleveringsketen als gevolg van de Russische aanvalsoorlog tegen Oekraïne en de beslissing om 264 miljoen euro aan SRF-leningen te gebruiken. Een opmerkelijke herziening is de verlaging van de maximale RRF-subsidie voor België van 5,9 miljard euro naar 4,5 miljard euro, in overeenstemming met de gunstige economische prestaties van het land in 2020 en 2021.  

Financiering van het gewijzigde plan  

Om het herziene plan te financieren, maakt België gebruik van de Brexit Adjustment Reserve door 229 miljoen euro toe te wijzen, en stelt het nog eens 264 miljoen euro veilig door middel van leningen. In combinatie met de bestaande HVF- en REPowerEU-subsidies (respectievelijk 4,5 miljard euro en 282 miljoen euro) is het gewijzigde herstel- en veerkrachtplan goed voor een indrukwekkende 5,3 miljard euro.  

Groene transitie dominantie  

Het gewijzigde plan van België onderstreept een robuuste inzet voor milieuduurzaamheid door 51% van de middelen toe te wijzen aan klimaatgerichte maatregelen, waarmee het verplichte streefcijfer van 37% wordt overtroffen. Belangrijke initiatieven binnen het REPowerEU-hoofdstuk, zoals de hervorming van beroepsprocedures en de ondersteuning van hernieuwbare energie in sociale woningen, dragen aanzienlijk bij aan deze groene transitie.  

Digitale middelen en sociale veerkracht  

Ondanks een neerwaartse bijstelling van de toewijzing voor HVF handhaaft België een robuuste digitale agenda, waarbij 27% van de middelen aan de digitale transitie wordt toegewezen. Het plan is gericht op cyberveiligheid, connectiviteit, openbare diensten, onderwijs, gezondheid en cultuur. Sociale veerkracht blijft een hoeksteen, met een blijvende focus op inzetbaarheid en het verbeteren van vaardigheden, waarbij onverwachte uitdagingen worden aangepakt zonder afbreuk te doen aan de ambitie.  

Volgende stappen voor het Belgische herstel- en herstellingsplan  

De beurt is nu aan de Raad, die vier weken de tijd heeft om de beoordeling van de Commissie goed te keuren. Deze goedkeuring maakt 102 miljoen euro aan voorfinanciering voor REPowerEU-fondsen vrij. Naarmate België vordert, zal de Commissie de vooruitgang opvolgen en verdere uitbetalingen autoriseren op basis van de succesvolle vervulling van de vooropgestelde mijlpalen en doelstellingen, wat een cruciale fase markeert in de reis van België naar herstel en veerkracht. 

Met FI Group als uw betrouwbare partner kunt u zich een weg banen door het veranderende landschap van O&O-financiering en de beschikbare stimuleringsmaatregelen optimaal benutten. 

Yvette Poumpalova 

× How can I help you?