5 juli 2023

In de dynamische wereld van onderzoek en ontwikkeling (O&O) is het belangrijk om op de hoogte te blijven van veranderingen in wet- en regelgeving. Circular 2023/C/49 brengt belangrijk nieuws over de registratievereisten voor de vrijstelling van betaling van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers in O&O-projecten. Vanaf 1 augustus 2023 vereist een verandering in de belastingadministratie dat projecten worden aangegeven bij het Belgisch Wetenschapsbeleid (BELSPO) vóór aanvang om in aanmerking te komen voor de stimulans. 

Begrip van BELSPO en het belang van projectmelding 

BELSPO speelt een cruciale rol bij het bevorderen en financieren van wetenschappelijk onderzoek en innovatie in België. Om transparantie en naleving te waarborgen, heeft het Hof van Cassatie op 6 januari 2023 een baanbrekende uitspraak gedaan waarin de noodzaak van het melden van O&O-projecten en -programma’s aan BELSPO vóór hun lancering werd benadrukt. Deze uitspraak introduceert een strengere interpretatie van de meldingsplicht, waarbij wordt bepaald dat O&O-projecten en -programma’s vóór aanvang moeten worden geregistreerd. 

  • Reden voor de verandering: Het Hof van Cassatie heeft op 06/01/2023 een strengere positie ingenomen, waarbij werd gesteld dat registratie moet plaatsvinden vóór de startdatum van de projecten of programma’s. Het is nu verplicht om de verwachte startdatum te vermelden bij de registratie. 

Overgangsperiode en belangrijke deadlines 

Om een soepele overgang te bevorderen, wordt gedurende een bepaalde overgangsperiode een flexibele interpretatie (vóór de uitspraak van het Hof van Cassatie) gehandhaafd. Vanaf 1 augustus 2023 moeten project- en programmameldingen echter vóór de uitvoering worden ingediend. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen meldingen vóór en na deze datum

Meldingen vóór 1 augustus 2023 – vorige procedure 

Gedurende deze periode bepaalt de meldingsdatum het moment waarop de vrijstelling kan worden toegepast. Een project of programma dat bijvoorbeeld in januari 2023 is gestart en in mei 2023 wordt gemeld, kan nog steeds profiteren van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing vanaf mei 2023. 

Tot nu toe kon de registratie van projecten of programma’s plaatsvinden: 

  • Voor aanvang van het project  
  • Vóór de periode waarvoor de vrijstelling geldt  
  • Vóór de daadwerkelijke toepassing van de vrijstelling 

Meldingen na 1 augustus 2023 – nieuwe procedure 

Vanaf 1 augustus 2023 kunnen alleen O&O-projecten en -programma’s die tijdig zijn gemeld aanspraak maken op de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing. Dit betekent dat een project of programma dat bijvoorbeeld in augustus 2023 van start gaat, maar pas in september 2023 wordt gemeld, niet in aanmerking komt voor de vrijstelling. 

Volgens de nieuwe procedure moeten alle projecten die al zijn gestart, vóór 1 augustus worden geregistreerd. Bijvoorbeeld, als een project op 1 mei is gestart en nog niet is geregistreerd, is het essentieel om het zo snel mogelijk vóór 1 augustus te registreren om gebruik te kunnen maken van de vrijstelling van de bedrijfsvoorheffing. 

Voor projecten die vanaf 1 augustus starten, is het verplicht om ze vóór aanvang te registreren. Het niet registreren van een project dat al is gestart, betekent dat de vrijstelling niet kan worden toegepast. 

Belang van tijdige melding en deskundig advies 

Gezien deze veranderingen is het van groot belang om FI Group tijdig op de hoogte te stellen van nieuwe O&O-projecten en -programma’s die vanaf 1 augustus 2023 of daarna starten. Het niet tijdig melden zal resulteren in het onvermogen om aanspraak te maken op de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing. 

Informatie vereist voor projectregistratie 

Bij het invullen van de projectregistratie moeten de volgende gegevens worden verstrekt: 

  • Identificatie van de persoon verantwoordelijk voor de bedrijfsvoorheffing  
  • Beschrijving van het project of programma, waarbij wordt aangegeven of het gaat om fundamenteel onderzoek, industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling  
  • Verwachte startdatum van het project of programma  
  • Verwachte einddatum van het project of programma 

Retrospectieve wijzigingen en aanpassingen 

Bepaalde informatie kan achteraf of tijdens het verloop van het project worden gewijzigd. Dit omvat gegevens met betrekking tot onderzoekspersoneel en de geplande einddatum van het project. 

Bij FI Group zijn we toegewijd om onze klanten op de hoogte te houden en een soepele overgang te garanderen in het licht van deze nieuwe vereisten. Aarzel niet om contact met ons op te nemen als u vragen heeft of hulp nodig heeft bij projectregistratie of een ander aspect van O&O-financiering en -ondersteuning. 

Met FI Group als uw betrouwbare partner kunt u zich een weg banen door het veranderende landschap van O&O-financiering en de beschikbare stimuleringsmaatregelen optimaal benutten. 

Yvette Poumpalova 

× How can I help you?