26 juni 2022

Op 27 juni vieren we de Dag van de Micro-, Kleine en Middelgrote Ondernemingen. Aan het begin van de wereldwijde pandemie kregen kmo’s extra steun en maatregelen om de moeilijkheden waarmee ze te kampen hadden te bestrijden. Nu de wereld weer tot rust komt, biedt FI Group nog steeds een helpende hand bij uw groeiende O&O+I traject, in de overtuiging dat deze ondernemingen een belangrijke sleutel vormen in de samenleving om de economische strijd aan te gaan. In 5 stappen begeleiden en adviseren wij u bij het vinden van de beste subsidies en fiscale mogelijkheden om uw ideeën te helpen groeien.  

De uitdaging voor micro-ondernemingen en KMO’s  

Een innovatief idee hebben, maar de juiste O&O-subsidie of innovatieve belastingmaatregel vinden om het te ondersteunen kan een hele opgave zijn. De deskundige consultants van FI Group analyseren uw ontwikkelings- en innovatieprojecten, bepalen de steun waarop u aanspraak kunt maken, ondersteunen u bij de voorbereiding van belastingdossiers en -aangiften, en bieden u technische hulp bij subsidieaanvragen en eventuele fiscale controles.    

Om innovatie 360° te ondersteunen, legt FI Group de 5 stappen uit die uw O&O reis kan nemen! 

Eerste stappen  

FI Group is een expert in het ondersteunen van onderzoek en ontwikkeling en het vinden van innovatiefinanciering. Wij willen u ondersteunen bij het begrijpen en onderscheppen van de beschikbare O&O+I kansen voor uw idee. De groep staat tot uw beschikking om uw project te analyseren en samen de volgende stappen te zetten. 

De reis begint met een audit, ons eerste contactpunt, via de website van de FI Group! Binnenkort zal een van onze collega’s contact met u opnemen en een afspraak maken.  

Het doel van een audit is dat wij uw bedrijf beter leren kennen en uw behoeften kunnen analyseren. Het geeft ook de mogelijkheid om vragen te stellen, te leren over groeimogelijkheden en inzicht te krijgen in de manier waarop FI Group werkt.  

Van analyse tot opportuniteit op maat  

Na inzicht te verkrijgen in de werking van uw onderneming, stelt FI Group u verschillende opportuniteiten voor om verder te groeien met uw innovatief idee. Specifiek voor micro-ondernemingen en KMO’s biedt FI Group het volgende om uw project te ondersteunen:  

1.- Subsidies   

KMO groeisubsidie (Vlaanderen)  

Het doel van deze subsidie is de groei te stimuleren en de concurrentiekracht van KMO’s in Vlaanderen te bevorderen.   

Zowel voor de aanwerving van een strategisch profiel als voor het verwerven van kennis bij een externe dienstverlener binnen één groeitraject kan steun worden verkregen. Om een aanvraag in te dienen, moet uw project aansluiten bij één van de volgende thema’s:   

 • Internationalisering  
 • Digitalisering  
 • Innovatie   
 • Duurzaam & circulair ondernemen 

Internationaal maatwerkproject (Vlaanderen) 

KMO’s in het Vlaams Gewest kunnen een subsidie van 50% of 75% krijgen van Flanders Investment and Trade (FIT) om creatieve projecten te realiseren die het internationaal ondernemen vanuit Vlaanderen bevorderen in, bij voorkeur, opkomende economieën of groeilanden.  

Cybersecurity verbetertrajecten (Vlaanderen)  

De projecten ter verbetering van de cyberbeveiliging ondersteunen Vlaamse KMO’s en bedrijven op maat bij het verbeteren van hun cyberbeveiliging.  

Prime a l’investemment (Wallonië)  

Deze Waalse subsidie biedt ondersteuning, en naast de traditionele investeringssteun kan specifieke bijstand worden verleend aan bedrijven die investeren in:  

 • Milieubescherming  
 • Duurzaam energiegebruik  

Win4Expertise: Voordeel van uitbesteding voor O&O+I van een innovatief product/software/proces (Wallonië)  

Dankzij deze steun kunnen KMO’s een beroep doen op een externe openbare instantie – een erkend collectief onderzoekscentrum, een openbare onderzoeksinstelling, een onderzoekseenheid van een universiteit of hogeschool – voor de uitvoering van technische diensten (analyses, metingen, tests, …) in het kader van een proces van ondersteuning, advies en steun voor innovatie, idealiter voorafgaand aan O&O-activiteiten binnen het bedrijf.  

OP-IN: Subsidie voor proces- en/of organisatie-innovaties (Wallonië)  

Dit Waalse subsidiemechanisme (Operating Innovation) maakt het mogelijk steun te krijgen voor organisatorische en/of procesinnovaties die bedrijven van plan zijn door te voeren.  

Win4Expertise: Hulp bij het aanvragen van een octrooi (Wallonië)  

De steun voor het indienen van octrooiaanvragen dekt een deel van de kosten die voortvloeien uit de aanvraag (taksen en belastingen) tot deze worden toegekend (met inbegrip van de kosten voor de nationale validatie van het Europees octrooi).

2.- Fiscale maatregelen  

Gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

Wanneer u zich bezighoudt met O&O-activiteiten, zou u eens kunnen kijken naar de diploma’s in uw personeelsbestand. Met deze nationale fiscale stimulans kan een onderneming tot 80% van de bedrijfsvoorheffing terugkrijgen.  

Verhoogde investeringsaftrek

Deze maatregel is bedoeld om nieuwe activa (vooral milieuvriendelijke of energiebesparende investeringen in O&O) gemakkelijker te financieren en het bedrag waarover belasting moet worden betaald te verlagen.  

Innovatie-inkomstenaftrek (IPbox)

FI Group analyseert uw bedrijf en uw activa. Bij het bezit van gepatenteerde producten zoals ontwikkelde software, kwekersrechten, … kunnen intellectuele eigendomsrechten de belastbare basis van de onderneming verminderen.  

Auteursrecht

Het auteursrecht kan een werknemer een lagere belasting opleveren door een lager tarief van de roerende voorheffing in uw onderneming.  

Wij begrijpen elke cliënt  

Voordat we tot een overeenkomst komen en onze reis samen beginnen, begrijpen we dat elke cliënt en zijn idee uniek is. Daarom zijn al onze diensten op maat gemaakt voor elke individuele situatie om het best mogelijke resultaat voor uw claim te garanderen.   

Wij helpen onze cliënten hun ideeën te verwezenlijken, zodat zij kunnen profiteren van onze end-to-end aanpak.  

Breng uw bedrijf naar een hoger niveau  

Met haar deskundige kennis van fiscale zaken en subsidiemogelijkheden, adviseert FI Group ondernemingen over:  

 • Het bepalen van de financiële mogelijkheden waar u recht op heeft  
 • Het begeleiden van uw projecten die in aanmerking komen voor R&D+I financiering  
 • U technische ondersteuning te bieden bij fiscale controles  

Onze ambitie is om u te helpen uw bedrijf in de richting van uw innovatieve doelstellingen te sturen!  

En het resultaat? Versterking van uw innovatieve bedrijfsvoering!  

FI Group is er om u te ondersteunen en te adviseren, in de hoop u te laten profiteren van verschillende voordelen zoals:   

 • Sturen van uw organisatie in de richting van uw strategische O&O-doelstellingen; 
 • Empower uw business partners;  
 • Stap in een continue procesverbetering;  
 • Zie groei in uw cash flow als gevolg van innovatieve ideeën! 

Om investeringen in O&O+I verder aan te moedige, helpen onze FI Group consultants bij het identificerenimplementeren en onderhouden van de nodige financiële processen. Wij ondersteunen u bij het begrijpen en onderscheppen van de beschikbare O&O+I mogelijkheden.

Yvette Poumpalova

× How can I help you?