21 april 2022

Op 21 april is het Werelddag van de Creativiteit en de Innovatie om mensen bewust te maken van de rol van creativiteit en innovatie in alle aspecten van de menselijke ontwikkeling. Wij spraken met Jose Miguel Esteban, Innovation Manager bij FI Group, die zich inzet voor een bredere visie op het begrip innovatie die van toepassing is op alle sectoren, en niet “alleen op nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen of op projecten met een hoog technologisch gehalte”. Als dusdanig bewijst België ook dat investeren in verschillende innovatiesectoren de weg naar de toekomst is.  

“Innovatie zal steeds meer nodig zijn om te overleven en competitief te zijn”  

Jose Miguel Esteban, Innovation Manager bij FI Group

Wat zou u willen beweren op de Werelddag van de Creativiteit en de Innovatie?  

Ter gelegenheid van de Werelddag voor Creativiteit en Innovatie zou ik het begrip innovatie in zijn breedste betekenis willen terughalen. Vaak associëren we innovatie alleen met nieuwe wetenschappelijke ontwikkelingen of met een hoge technologische eigenschap, terwijl innovatie dat niet alleen is. In die zin bevalt mij de definitie die de COTEC-stichting van innovatie geeft, omdat zij de betekenis vanuit een holistisch gezichtspunt zeer duidelijk maakt: “Innovatie is alle verandering (niet alleen technologisch) op basis van kennis (niet alleen wetenschappelijk) die waarde genereert (niet alleen economisch)”.  

Hoewel innovatie en creativiteit gewoonlijk samen worden voorgesteld, hebben zij bovendien verschillende betekenissen en functies. Creativiteit is een proces van verbeelding en innovatie een productief proces; dat betekent dat bij het eerste ideeën worden gecreëerd en bij het tweede veranderingen worden ingevoerd.  

Wat zou u van het innovatie-ecosysteem vragen?  

We beleven een historisch moment met het Europese programma Next Generation EU. Dit is een unieke kans om de crisis te beheersen en de transformatie van onze economie in goede banen te leiden, door middel van een nieuw productiemodel dat draait om de assen van het plan: digitalisering, ecologische transitie, sociale en territoriale cohesie en gelijkheid.  

Daartoe moet er een echte samenwerking komen tussen alle innovatie-ecosystemen. Dat is wat ik van het ecosysteem vraag, een efficiënte en geoliede machine zowel tussen de publieke en de private sector, als tussen bedrijven en sectoren, voor een verantwoord en efficiënt gebruik van de beschikbare middelen.  

Wat zijn de sleutels tot innovatie in een onderneming?  

Innovatie stelt bedrijven in staat zich staande te houden in een uiterst dynamische en concurrerende wereld waarin het noodzakelijk is voorop te lopen en voortdurend concurrentievoordelen te behalen.  

Er bestaan geen grote formules om innovatie binnen organisaties op gang te brengen en te houden. Het is alleen nodig om een eigen innovatiesysteem te definiëren en te gebruiken, met de volgende gemeenschappelijke elementen: innovatieve cultuur, innovatiestrategie, leiderschap, en te gebruiken processen en instrumenten.  

Hoe kan FI Group u helpen bij de aanpassing aan dit innovatieve proces?  

Bij FI Group helpen wij organisaties bij het beheer van de financiering van hun O&O&I en het beheer van hun innovatie, door het opzetten en uitvoeren van acties om hun technologische en economische ontwikkeling te versterken. Deze acties, gericht op de volledige behandeling van fiscale stimulansen voor O+O+i en het beheer van de oproepen tot overheidssteun en -subsidies, resulteren in een verbetering van de resultatenrekening van de ondernemingen.  

Gelooft u in innovatie als een verplichting om zichzelf in de toekomst opnieuw uit te vinden?  

We leven in tijden van grote onzekerheid. Gelukkig voor onze samenleving lijkt de overwinning in de oorlog die we voeren tegen de COVID-19 pandemie steeds dichterbij te komen. Maar deze onzekerheid heeft ook geleid tot een versnelling van de digitale vooruitgang in het bedrijfsleven en in de manier waarop wij met elkaar omgaan, en dat al enkele maanden of jaren lang.  

Met deze mate van onzekerheid en de bewegingen die zich voordoen, zal innovatie meer dan ooit nodig zijn om te overleven en concurrerend te zijn.  

Denkt u dat innovatie ontbreekt tot ver in de volwassenheid? Hoe zou u het op schoolleeftijd bevorderen?  

Ik denk inderdaad dat innovatie en creativiteit meer moeten worden bevorderd op schoolleeftijd, waarbij zowel het individuele als het collectieve niveau, het stellen van vragen en het zoeken naar alternatieven, op een continue manier worden bevorderd. Ik denk ook dat er meer samenwerking moet worden gezocht tussen de onderwijssector en de industriële sector, waardoor een innovatieve geest van jongs af aan zou worden bevorderd.  

Integratie in het innovatie-ecosysteem  

De enige oplossing om een antwoord te bieden op de belangrijkste uitdagingen die voor ons liggen, is een innovatie die wordt uitgevoerd in samenwerking tussen verschillende actoren van het ecosysteem, zowel nationaal als internationaal. 

België als innovatieve koploper  

Jarenlange gezamenlijke inspanningen van kennisinstellingen, bedrijven en overheden werpen hun vruchten af: België (4e op 27 lidstaten) en Vlaanderen (27e op 240 regio’s) behoren tot de groep van ‘innovatieleiders’ binnen de EU.   

Het Europees innovatiescorebord (EIS) rangschikt de 27 EU-lidstaten en verschillende niet-EU-landen naar hun onderzoeks- en innovatiekracht op basis van hun prestaties ten opzichte van het Europese gemiddelde.  

Het onderzoek kijkt onder meer naar investeringen in nieuwe technologie, publiek-private partnerschappen, kwaliteit van onderzoek en werkgelegenheid in innovatieve bedrijven.  

Regionale innovatiestrategieën  

In 2020 haalt België voor het eerst de Europese doelstelling om 3% van het bbp (de marktwaarde van alle goederen en diensten die er op één jaar tijd worden geproduceerd) te investeren in innovatie, onderzoek en ontwikkeling. Omdat innovatie een regionale aangelegenheid is, heeft elk van de drie zijn eigen kader om innovatie te stimuleren, wat resulteert in verschillende focuspunten in verschillende sectoren.  

Het Vlaamse Gewest had een O&O&I-uitgave van 3,35% van het BBP. Met een budget van 3,016 miljard euro om toe te wijzen aan wetenschappelijk onderzoek en innovatie, zijn de belangrijkste sectoren die hiervan profiteren: 

De uitgaven voor O&O&I in het Waalse Gewest bedroegen 3,4% van het BBP. Met een budget van 609 miljoen euro wordt O&O&I vooral in de volgende sectoren geïnvesteerd: 

De O&O&I-uitgaven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedragen 2,9% van het BBP. De O&O&I-activiteiten situeren zich voornamelijk binnen:  

  • Klimaat & Energie  
  • Optimalisering van de hulpbronnen  
  • Mobiliteit  
  • Duurzame voeding  
  • Gezondheid & welzijn  
  • Participatieve en inclusieve samenleving 

KMO’s en grote ondernemingen kunnen subsidies bekomen in de drie verschillende gewesten. Ieder gewest heeft een eigen toegewezen instantie: Agency Innoveren & OndernemenWallonie.be, en Innoviris.

De verschillende subsidies ondersteunen R&D&I trajecten en projecten. FI Group adviseert en ondersteunt u bij het maken van de beste keuze over uw subsidiëring.

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u ondersteunen bij het begrijpen en benutten van de beschikbare O&O+I mogelijkheden. Onze experts staan tot uw beschikking om uw project te analyseren en samen met u de volgende stappen te zetten.

Begoña Espina Bañuls 

Yvette Poumpalova 

× How can I help you?