21 juli 2022

De Europese Commissie heeft afgelopen vrijdag, 8 juli, haar goedkeuring gegeven aan de toewijzing van 5,4 miljard euro voor “IPCEI Hy2Tech”. De middelen voor dit project van gemeenschappelijk Europees belang zullen afkomstig zijn van overheidsfinanciering uit vijftien lidstaten. Het doel is de innovatieve en duurzame Europese waterstofindustrie en de volledige waardeketen van de waterstoftechnologie te ontwikkelen.   

Hy2Tech  

Het “IPCEI Hy2Tech”-project is gezamenlijk voorbereid door vijftien lidstaten: Oostenrijk, België, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Italië, Nederland, Polen, Portugal, Slowakije en Spanje.   

De lidstaten zullen tot 5,4 miljard euro aan overheidsmiddelen beschikbaar stellen ter ondersteuning om het IPCEI ui te voeren. Eenenveertig projecten zullen worden beheerd en uitgevoerd in 35 bedrijven.  

De directe deelnemers zullen met elkaar samenwerken, maar ook met meer dan 300 externe partners, zoals universiteiten, onderzoeksorganisaties en kleine en middelgrote ondernemingen uit heel Europa. Dit brede samenwerkingsnetwerk maakt het mogelijk dat het “Hy2Tech”-project het grootste deel van de waardeketen van de waterstoftechnologie dekt. Dit netwerk zal worden opgebouwd rond vier hoofdpijlers:  

  1. Technologie voor waterstofproductie  
  1. Brandstofceltechnologie  
  1. Technologie voor opslag, transport en distributie van waterstof  
  1. Eindgebruiker-technologie  

Waardevoorstel  

Hy2Tech biedt verschillende voorwaarden die nodig zijn om de verwezenlijking van belangrijke projecten van gemeenschappelijk Europees belang te bevorderen:   

  • De afstemming van het project op de waarden en doelstellingen van het Groene Pact, de EU Waterstof Strategie, en REPowerEU.  
  • De ontwikkeling van technologieën en processen die een verbetering inhouden ten opzichte van wat de markt momenteel te bieden heeft.  
  • De aanwezigheid van aanzienlijke technologische en financiële uitdagingen.  
  • De invoering van een terugvorderingsmechanisme voor het geval het extra netto-inkomsten oplevert.   
  • De resultaten van het project zullen worden gedeeld met de wetenschappelijke gemeenschap en de Europese industrie.   

NextGenerationEU helpt de Europese Unie de schade te boven te komen die door de pandemie van het coronavirus is veroorzaakt, zowel in economisch als in sociaal opzicht. Het is een instrument om de ecologische crisis aan te pakken en stelt de EU in staat groener, digitaler, veerkrachtiger en beter voorbereid op toekomstige uitdagingen te worden.    

Diego Gonzalez Armesto 

× How can I help you?