2 februari 2023

De Europese Commissie heeft het Green Deal Industrieel Plan gepresenteerd om het concurrentievermogen van de Europese net-zero industrie te versterken en de snelle overgang naar klimaatneutraliteit te ondersteunen. Dit gebeurt in het kader van de Europese Green Deal van 2019, die tot doel heeft van Europa tegen 2050 het eerste klimaatneutrale continent te maken.

Het Green Deal Industrieel Plan bouwt voort op eerdere initiatieven en vertrouwt op de sterke punten van de eengemaakte EU-markt, als aanvulling op de lopende inspanningen in het kader van de Europese Green Deal en REPowerEU. Het zal er onder meer voor zorgen dat cleantechindustrieën sneller toegang krijgen tot financiering.

Snellere toegang tot financiering

 • Snellere investeringen en financiering voor de productie van schone technologie in Europa. De Commissie zal de lidstaten raadplegen over een gewijzigd tijdelijk kader voor staatssteun in crisissituaties en de overgang en zij zal de algemene groepsvrijstellingsverordening herzien in het licht van de Green Deal.
 • Vergemakkelijking van het gebruik van bestaande EU-fondsen voor de financiering van innovatie, productie en toepassing van schone technologie. De Commissie zal op korte termijn met de lidstaten samenwerken, met de nadruk op REPowerEU, InvestEU en het Innovatiefonds, aan een overbruggingsoplossing om snelle en gerichte steun te verlenen. Voor de middellange termijn wil de Commissie een structureel antwoord geven op de investeringsbehoeften door een Europees soevereiniteitsfonds voor te stellen.
 • Nieuwe richtsnoeren voor de lidstaten om hun bestaande herstel- en veerkrachtplannen aan te passen om de toegang tot de REPowerEU-fondsen te vergemakkelijken.

Bijna 270 miljard euro beschikbaar voor REPowerEU

In totaal zullen bijna €270 miljard REPowerEU-middelen beschikbaar zijn voor de lidstaten, wat een verhoging van de financiële enveloppe van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) betekent met:

 • 20 miljard euro aan nieuwe subsidies ter financiering van maatregelen die de lidstaten kunnen opnemen in de REPowerEU-hoofdstukken, gefinancierd via de verkoop van emissierechten.
 • 5,4 miljard euro aan middelen uit de Brexit-aanpassingsreserve die de lidstaten kunnen overdragen naar de SRF om REPowerEU-maatregelen te financieren. Dit komt bovenop de bestaande overdrachtsmogelijkheden van 5% uit de fondsen van het cohesiebeleid (tot 17 miljard euro).
 • Er blijft €225 miljard aan SRF-leningen over die de lidstaten kunnen gebruiken voor REPowerEU-doeleinden.

Bovendien zullen de lidstaten, zodra de herziene plannen zijn aangenomen, de mogelijkheid hebben om een voorfinanciering aan te vragen van maximaal 20% van de voor REPowerEU-hoofdstukken bestemde middelen, waardoor een snelle uitbetaling van de middelen mogelijk wordt.

Voorspelbare en vereenvoudigde regelgeving

 • Een wet op de net-zerol-industrie zal doelstellingen vaststellen voor de netto-nul-industriële capaciteit en een regelgevingskader bieden dat geschikt is voor de snelle invoering ervan, waarbij wordt gezorgd voor vereenvoudigde en versnelde vergunningen, Europese strategische projecten worden bevorderd en normen worden ontwikkeld ter ondersteuning van de opschaling van technologieën in de gehele interne markt.
 • Een wet inzake kritieke grondstoffen zal zorgen voor voldoende toegang tot die materialen, zoals zeldzame aardmetalen, die van vitaal belang zijn voor de productie van sleuteltechnologieën, en de hervorming van de opzet van de elektriciteitsmarkt, zodat de consument kan profiteren van de lagere kosten van hernieuwbare energiebronnen.

Verbetering van vaardigheden

 • Ontwikkeling van de vaardigheden die nodig zijn voor goedbetaalde kwaliteitsbanen in het kader van het Europees Jaar van de vaardigheden, aangezien ongeveer 35% tot 40% van alle banen door de groene overgang kan worden getroffen.
 • Net-Zero Industry Academies oprichten om bijscholings- en omscholingsprogramma’s in strategische sectoren uit te voeren, teneinde een groene overgang waarbij de mens centraal staat, te waarborgen.

Open handel voor veerkrachtige toeleveringsketens

 • Het EU-netwerk van vrijhandelsovereenkomsten en andere vormen van samenwerking met partners blijven ontwikkelen om de groene overgang te ondersteunen.
 • Onderzoeken van de oprichting van een Club van Kritieke Grondstoffen, om “consumenten” van grondstoffen en landen die rijk zijn aan hulpbronnen samen te brengen om de wereldwijde voorzieningszekerheid te waarborgen door middel van een concurrerende en gediversifieerde industriële basis, en Clean Tech/Net-Zero industriële partnerschappen.
 • De interne markt beschermen tegen oneerlijke handel in de sector schone technologie en ervoor zorgen dat buitenlandse subsidies de concurrentie op de interne markt niet verstoren.


FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u begeleiden op het nieuwe pad van de NextGenerationEU. Onze experts staan tot uw beschikking om te analyseren hoe uw project past in het Europese herstelfonds NextGenerationEU en om samen met u de volgende stappen te zetten.

Marina Marcos

× How can I help you?