7 juli 2022

De Europese Commissie heeft het strategisch verkennend verslag voor 2022 gepresenteerd, getiteld “Twinning van de digitale en ecologische transitie in de nieuwe geopolitieke context”.  Dit verslag is gewijd aan de jumelage van de digitale en ecologische overgang tot 2050. De Commissie beschrijft tien belangrijke onderzoeks- en innovatieacties van de EU om beide transities te versnellen.    

Investeringen op lange termijn  

Om de digitale en de groene transitie met elkaar te verzoenen, zal een beroep moeten worden gedaan op het beleid inzake welzijn, duurzaamheid en circulariteit. Naar verwachting zal tussen nu en 2030 bijna 650 miljard euro per jaar aan extra investeringen nodig zijn.  

Sleutelsectoren voor de koppeling van de digitale en de groene transitie zijn: energie, vervoer, industrie, bouw en landbouw.  

Het bereiken van klimaatneutraliteit en circulariteit tegen 2050 zal mogelijk zijn dankzij nieuwe technologieën die zich momenteel in de proeffase bevinden.  

10 actiepunten voor de verbroedering van de digitale en ecologische transitie  

Het rapport identificeert 10 belangrijke actiepunten om de kansen te maximaliseren en de potentiële risico’s te minimaliseren die voortvloeien uit de twinning van de twee transities:  

Verbetering van de ecologische veerkracht en de voedselzekerheid via belangrijke actoren en instrumenten zoals de waarnemingspost voor kritieke technologieën van de EU of het gemeenschappelijk landbouwbeleid.  

 • Partnerschappen bevorderen die het groene en digitale werk intensiveren.   
 • Een nieuwe strategie goedkeuren voor de levering van kritieke materialen en grondstoffen.  
 • Regionaal ontwikkelings- en investeringsbeleid ontwikkelen.  
 • Aanmoedigen van arbeidsmobiliteit tussen sectoren  
 • Stimuleren van toekomstige investeringen die gericht zijn op O&O en technologie.  
 • Evalueer via een nieuw monitoringkader de faciliterende effecten van digitalisering en de algemene koolstofvoetafdruk ervan.  
 • Zorg voor nieuwe duurzame bedrijfsmodellen en consumptiepatronen.  
 • Intensivering van de wereldwijde vaststelling van normen voor duurzaamheidsvraagstukken, met als uitgangspunt het beginsel “verminderen, herstellen, hergebruiken en recyclen”.  
 • Een robuust kader voor cyberbeveiliging en veilige gegevensuitwisseling bevorderen.  

Voorrang geven aan resultaten op het gebied van wetenschap, onderzoek en innovatie.  

Tegelijkertijd heeft de Europese Commissie de editie 2022 gepubliceerd van het rapport over de prestaties van de EU op het gebied van wetenschap, onderzoek en innovatie, waarin de innovatieprestaties van de EU in detail worden beschreven:  

 • De EU is goed voor ongeveer 18% van de wereldwijde investeringen in O&O.  
 • De EU is wereldleider op klimaatgebied dankzij 23% van het totale aantal octrooiaanvragen.  
 • De EU is goed voor in totaal 23% van de wereldwijde investeringen in de bio-economiesector.  
 • In de gezondheidssector is de EU goed voor 17% van de wereldwijde investeringen.  

NextGenerationEU helpt de Europese Unie de schade te boven te komen die door de pandemie van het coronavirus is veroorzaakt, zowel in economisch als in sociaal opzicht. Het is een instrument om de ecologische crisis aan te pakken en stelt de EU in staat groener, digitaler, veerkrachtiger en beter voorbereid op toekomstige uitdagingen te worden.    

Diego Gonzalez Armesto 

× How can I help you?