6 juli 2022

De Europese Commissie staat op het punt de Europese Innovatie-agenda te lanceren, een plan dat meer dan 10 miljard euro zal omvatten om het succes van Europese start-ups te vergroten.   

De belangrijkste doelstelling van de Commissie is om in Europa de cultuur van innovatie en succesvolle startende ondernemingen te laten herleven die in de Verenigde Staten heerst.   

De vijf centrale assen van de agenda  

Financiering van experimenten in innovatieve sectoren:  

De Commissie begrijpt dat experimenteren een fundamenteel onderdeel is van dit proces van technologische versnelling. Daarom wil zij experimenteerruimten financieren en ter beschikking stellen, zoals faciliteiten, capaciteiten en diensten voor de meest innovatieve sectoren (zoals de waterstofsector).   

Bevordering van de groei van het bedrijfsleven:  

De ontwikkeling van technologiebedrijven in hun expansiefase zal worden aangemoedigd door de mobilisering van institutionele en particuliere investeerders.  

Bevordering van innovatie-ecosystemen in de gehele EU:  

Het derde initiatief bestaat erin de oprichting van regionale innovatievalleien te bevorderen. Er zal 10 miljard euro worden uitgetrokken voor interregionale innovatieprojecten die op EU-prioriteiten zijn gericht. Bovendien zal dit initiatief helpen om innovatie in de lidstaten te bevorderen via de instrumenten van het cohesiebeleid en Horizon Europa.  

Het stimuleren van Europees talent:  

Een van de doelstellingen van deze Europese Innovatie-agenda is het behouden en aantrekken van talent op het gebied van onderzoek, innovatie en ondernemerschap op gebieden als:   

  • Synthetische cellen  
  • Nanotechnologie  
  • Hydrospace  

Opstellen van richtsnoeren voor de ontwikkeling van innovatiebeleid:  

Het laatste zwaartepunt van de agenda van de Commissie is de opstelling van richtsnoeren, definities en indicatoren waarop men zich kan baseren bij de ontwikkeling van innovatiebeleid op nationaal en regionaal niveau.   

NextGenerationEU helpt de Europese Unie de schade te boven te komen die door de pandemie van het coronavirus is veroorzaakt, zowel in economisch als in sociaal opzicht. Het is een instrument om de ecologische crisis aan te pakken en stelt de EU in staat groener, digitaler, veerkrachtiger en beter voorbereid op toekomstige uitdagingen te worden.    

Diego Gonzalez Armesto 

× How can I help you?