31 mei 2022

De Europese Commissie staat op het punt de Europese Innovatie agenda te lanceren, een plan dat meer dan 400 miljoen euro zal opleveren om het succes onder Europese start-ups te vergroten.

Het belangrijkste doel van de Commissie is om in Europa de cultuur van innovatie en succesvolle startende ondernemingen te laten herleven die in de Verenigde Staten bestaat.

De vijf centrale assen van de agenda

1- Financiering van experimenten in innovatieve sectoren:

De Commissie begrijpt dat experimenteren een fundamenteel onderdeel is van dit proces van technologische versnelling. Daarom wil zij experimenteerruimten financieren en ter beschikking stellen, zoals faciliteiten, capaciteiten en diensten voor de meest innovatieve sectoren (zoals de waterstofsector).

2- Ontwikkeling van bedrijfsvriendelijke ecosystemen:

De Commissie zal 400 miljoen euro uittrekken voor het programma “Partnerschappen voor regionale innovatie” om bedrijfsvriendelijke ondersteunende diensten en infrastructuur te ontwikkelen.

3- De groei van het bedrijfsleven bevorderen:

De derde as van deze agenda bestaat erin bedrijven in hun groeifase te helpen. Daarom heeft de Europese Innovatieraad (EIC) een oproep gelanceerd onder de naam Scale-Up 100, om 100 startende ondernemingen met een potentieel van 1 miljard euro te identificeren, te ondersteunen en te bevorderen. 

Bovendien zullen andere kosten die bedrijven kunnen hebben, worden verlaagd door de belastingen te verlagen en de toegang van deze bedrijven tot de overheidsmarkt te vergemakkelijken.

4- Het stimuleren van Europees talent:

Een van de doelstellingen van deze agenda is het behouden en aantrekken van talent op het gebied van onderzoek, innovatie en ondernemerschap op gebieden zoals:

  • Synthetische cellen
  • nanotechnologie
  • Hydro-ruimte

5- Vaststelling van richtsnoeren voor de ontwikkeling van innovatiebeleid:

Het laatste zwaartepunt van de agenda van de Commissie is de opstelling van richtsnoeren, definities en indicatoren waarop men zich kan baseren bij de ontwikkeling van innovatiebeleid op nationaal en regionaal niveau.

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wenst u te begeleiden op het nieuwe NextGenerationEU-pad. Onze experts staan ter uw beschikking om te analyseren hoe uw project past binnen het Europese NextGenerationEU-herstelfonds en om samen met u de volgende stappen te zetten.

Diego Gonzalez Armesto

× How can I help you?