14 juni 2023

Optimaliseer uw fiscale situatie met IPBox 

In het snel veranderende landschap van vandaag streven bedrijven ernaar zich te onderscheiden van de concurrentie en hun financiële middelen te maximaliseren. Terwijl veel bedrijven zich richten op materiële activa zoals machines, inventaris en onroerend goed, zien ze vaak de potentiële waarde over het hoofd die verborgen zit in hun intellectueel eigendom (IE). Dit vloeit voort uit de bescherming van intellectuele activa zoals uitvindingen, nieuwe technologieën, unieke processen, en meer. Intellectueel eigendom omvat IE-rechten zoals patenten, handelsmerken, ontwerpen en handelsgeheimen, die allemaal waardevol kunnen zijn en een concurrentievoordeel kunnen bieden op de markt.  Een krachtig instrument waarmee bedrijven het potentieel van hun actieve activa kunnen ontsluiten, is de Innovatie Inkomstenaftrek of IPBox

De IPBox beheren

De IPBox biedt bedrijven een unieke kans om hun intellectuele eigendom te benutten en hun belastingpositie te optimaliseren. Hij bestaat uit een aftrek tot 85% van de inkomsten die voortvloeien uit innovatie. Aangezien deze niet alleen van toepassing is op octrooien, maar ook op software in het bijzonder, draagt deze maatregel bij aan de ontwikkeling van de kenniseconomie. Maar ondanks deze voordelen zijn veel bedrijven zich niet bewust van het potentieel van hun intellectuele activa of weten ze gewoon niet dat de bijbehorende IP in aanmerking kan komen voor de IPBox.      

Hoe kunnen bedrijven de rechten van hun intellectueel eigendom identificeren en in hun voordeel gebruiken? 

Intellectuele activa genereren op verschillende manieren inkomsten voor een bedrijf, zoals licentie-inkomsten, verkoop van gepatenteerde producten of inkomsten uit de ontwikkeling van innovatieve software. IE kan een aanzienlijke bijdrage leveren aan de inkomstenstroom en de algehele financiële gezondheid van een bedrijf.     

Om de waarde van hun IE-rechten te identificeren en te kapitaliseren, moeten bedrijven zichzelf de volgende vragen stellen:

1.- Welke intellectueel eigendom bezitten we?   

Beoordeel de IE-rechten van uw bedrijf, waaronder patenten, handelsmerken, ontwerpen en handelsgeheimen.  Bepaal in welke mate deze rechten bijdragen aan het genereren van inkomsten en helpen uw marktpositie te behouden.  Door een interne audit uit te voeren, kunnen onze experts alle IE-rechten van uw organisatie identificeren en hun waarde bepalen. Via dit proces helpen we bedrijven de juiste beslissingen te nemen en dragen we bij aan de realisatie van hun bedrijfsstrategie.    

2.- Zijn onze intellectuele eigendommen voldoende beschermd?  

Zorg ervoor dat je intellectuele eigendommen goed beschermd zijn door middel van de juiste registratie, documentatie en vertrouwelijkheidsmaatregelen. Deze bescherming helpt je activa te beschermen tegen inbreuk en ongeoorloofd gebruik, daarom is het evalueren van bestaande beschermingsmaatregelen van belang. 

3.- Maken we optimaal gebruik van ons intellectueel eigendom?  

Onderzoek de verschillende manieren om je intellectuele eigendom optimaal te benutten, zoals licentieovereenkomsten, strategische partnerschappen of de marketing van innovatieve producten of diensten. Identificeer mogelijkheden om inkomsten te genereren en waarde te creëren uit uw intellectuele eigendom. Ontdek hoe FI Group u kan helpen bij het ontwikkelen van een IE-strategie en het versterken van de IE-cultuur binnen uw organisatie. 

4.- Zijn we op de hoogte van de criteria om in aanmerking te komen voor de IPBox?  

Maak uzelf vertrouwd met de vereisten en criteria om in aanmerking te komen voor de implementatie van de IPBox. Begrijp de soorten intellectuele eigendommen die onder de regeling vallen, de toepasselijke aftrekposten en de specifieke voorwaarden voor het claimen van de belastingvoordelen. Laat je bedrijf verder groeien door te vertrouwen op een betrouwbare partner

Een holistische aanpak voor uw toekomstige bedrijfsgroei  

Naast de IPBox implementatie, waarbij onze experts u helpen bij het navigeren door de Innovatie Inkomstenaftrek en ervoor zorgen dat uw onderneming voldoet aan alle criteria om in aanmerking te komen voor de beschikbare aftrek op uw IP-gerelateerde inkomen(en) te maximaliseren, biedt FI Group ook een uitgebreide aanpak in drie fasen om verborgen waarde in intellectuele eigendommen te ontsluiten: 

  • Analyse en Audit  
  • Implementatie  
  • Waarde creëren uit intellectuele eigendommen  

Dit is waar de expertise en ondersteuning van een partner als FI Group een significant verschil kan maken. Als toonaangevend adviesbureau gespecialiseerd in fiscale stimuleringsmaatregelen voor innovatie en IE-management, heeft FI Group uitgebreide ervaring in het helpen van bedrijven bij het identificeren, beschermen en benutten van hun immateriële activa. Door samen te werken met FI Group krijgen bedrijven toegang tot een team van experts die hen kunnen begeleiden door de complexiteit van IP-beheer, de Innovatie Inkomstenaftrek kunnen toepassen en ervoor kunnen zorgen dat ze ten volle profiteren van de IPBox-voordelen.  

Door samen te werken met FI Group hebben bedrijven toegang tot deskundig advies, inzicht in de sector en persoonlijke ondersteuning tijdens hun IE-traject. 

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u ondersteunen bij het begrijpen en benutten van de beschikbare O&O+I mogelijkheden. Onze experts staan tot uw beschikking om uw project te analyseren en samen met u de volgende stappen te zetten.  

Yvette Poumpalova

× How can I help you?