2 mei 2023

Het verminderen van uw uitstoot in België

Nu de wereld overgaat op een koolstofarme economie, staan bedrijven in alle sectoren onder toenemende druk om hun CO2-uitstoot te verminderen. Vooral de technologische industrie is energieverslindend en speelt daarom een belangrijke rol in de decarbonisatie-inspanningen. Maar ondanks de toenemende aandacht voor duurzaamheid worden veel techbedrijven in België nog steeds geconfronteerd met aanzienlijke uitdagingen als het gaat om decarbonisatiewetgeving en -vereisten. We zullen enkele van de grootste uitdagingen voor techbedrijven in België onderzoeken en hoe u ze kunt helpen uw decarbonisatiedoelstellingen te bereiken.  

De uitdagingen van het decarboniseren van de technologische industrie  

Het energieverbruik van de technologische industrie zal de komende jaren naar verwachting snel toenemen naarmate de vraag naar digitale diensten groeit. Volgens een rapport van het Internationaal Energieagentschap kunnen datacenters alleen al tot 13% van de wereldwijde elektriciteit verbruiken in 2030. Deze groei wordt aangewakkerd door het toenemende gebruik van cloud computing, kunstmatige intelligentie en het internet der dingen (IoT).  

Deze groei gaat echter gepaard met aanzienlijke milieukosten. De energie die door de technologie-industrie wordt gebruikt, is voornamelijk afkomstig van fossiele brandstoffen, die bijdragen tot de uitstoot van broeikasgassen en klimaatverandering. De CO2-voetafdruk van de technologische industrie is naar schatting gelijk aan die van de luchtvaartindustrie.  

Het koolstofvrij maken van de technologie-industrie vormt een grote uitdaging, aangezien dit een volledige transformatie vereist van de manier waarop energie wordt geproduceerd en verbruikt. Hernieuwbare energiebronnen, zoals wind- en zonne-energie, bieden een duurzaam alternatief voor fossiele brandstoffen, maar de techindustrie moet manieren vinden om deze bronnen in hun energiemix te integreren.  

Uitdaging #1: energieverbruik  

Een van de belangrijkste uitdagingen voor techbedrijven in België is het beheren van hun energieverbruik. De technologische industrie is berucht om haar energie-intensiteit: datacenters, serverparken en andere infrastructuur verbruiken enorme hoeveelheden elektriciteit. Dit energieverbruik draagt niet alleen bij tot de koolstofuitstoot, maar resulteert ook in hoge energiefacturen voor bedrijven.  

Om dit probleem aan te pakken, kunnen techbedrijven energie-efficiënte praktijken toepassen en investeren in hernieuwbare energiebronnen zoals zonne- of windenergie. Deze oplossingen kunnen echter kostbaar zijn en vereisen aanzienlijke investeringen. FI Group kan techbedrijven ondersteunen bij de toegang tot financiering en stimuli om de kosten van energie-efficiënte praktijken en investeringen in hernieuwbare energie te compenseren. 

  • Vergeet niet de FI Subsidiekalender 2023 te bekijken, die u een overzicht geeft van O&O en groene subsidies om uw decarbonisatie-inspanningen te ondersteunen.  

Uitdaging #2: decarbonisatie van de supply chain  

Een andere belangrijke uitdaging is het koolstofvrij maken van de supply chain. Veel technologiebedrijven zijn afhankelijk van leveranciers voor grondstoffen, onderdelen en eindproducten, en deze leveranciers hebben niet altijd dezelfde duurzaamheidsdoelstellingen of -praktijken. Daardoor reikt de CO2-voetafdruk van techbedrijven veel verder dan hun eigen activiteiten.  

Om dit probleem aan te pakken, kunnen techbedrijven samenwerken met hun leveranciers om duurzame praktijken te implementeren en duurzaamheidsdoelstellingen vast te stellen. Dit kan echter een uitdaging zijn, vooral wanneer ze te maken hebben met leveranciers in verschillende landen met verschillende voorschriften en normen. FI Group, met haar internationaal netwerk en aanwezigheid in meer dan 16 landen, kan tech bedrijven ondersteunen bij het omgaan met deze uitdagingen en het verkrijgen van financiering en stimulansen voor duurzame supply chain praktijken. 

Uitdaging #3: Naleving van regelgeving  

Nu de regelgeving op het gebied van duurzaamheid steeds strenger wordt, staan techbedrijven onder grotere druk om te voldoen aan de decarbonisatiewetgeving. Dit omvat regelgeving rond energieverbruik, emissies en afvalvermindering. Naleving van deze regelgeving kan een grote uitdaging zijn, vooral voor kleinere bedrijven met beperkte middelen en expertise.  

FI Group kan ondersteuning bieden bij het navigeren door deze regelgeving en ervoor zorgen dat de juiste wetgeving wordt nageleefd. Dit omvat de toegang tot financiering en stimuleringsmaatregelen voor duurzame praktijken en het verstrekken van expertise over de naleving van de regelgeving.  

Uitdaging 4: Publieke perceptie  

Een belangrijke uitdaging is het beheren van de publieke perceptie rond duurzaamheid. Consumenten worden zich steeds meer bewust van de milieueffecten van de producten en diensten die zij gebruiken en gaan actief op zoek naar bedrijven met duurzame praktijken.  

Technologiebedrijven moeten daarom hun inzet voor duurzaamheid aantonen en hun inspanningen doeltreffend aan de consument communiceren. Dit kan een uitdaging zijn, vooral voor kleinere bedrijven met beperkte middelen voor marketing en communicatie. 

Opportuniteiten: de inzet voor duurzaamheid  

De technologische industrie is een van de meest energie-intensieve industrieën ter wereld en verbruikt enorme hoeveelheden elektriciteit voor datacenters, servers en andere hardware. Nu de wereld evolueert naar een koolstofarme economie, is het essentieel om de technologie-industrie koolstofvrij te maken om haar impact op het milieu te verminderen.  

Deze uitdagingen bieden bedrijven de kans om hun inzet voor duurzaamheid te tonen en het voortouw te nemen in de overgang naar een CO2-arme economie. Door uitdagingen zoals energieverbruik, decarbonisatie van de toeleveringsketen, naleving van de regelgeving en publieke perceptie aan te pakken, kunnen techbedrijven in België hun decarbonisatiedoelstellingen bereiken en bijdragen tot een duurzamere toekomst.  

Onze expert consultants begrijpen het belang van duurzaamheid en de noodzaak om de CO2-uitstoot te verminderen. We werken samen met bedrijven om hen te helpen duurzame oplossingen te identificeren en te implementeren die hun koolstofvoetafdruk kunnen verminderen en hun algemene milieuprestaties kunnen verbeteren.  

FI Group kan een reeks diensten leveren, waaronder steun bij energie-audits, haalbaarheidsstudies en de ontwikkeling van duurzaamheidsstrategieën, om u te helpen gebieden te identificeren waar u uw koolstofvoetafdruk kunt verminderen en duurzame oplossingen kunt implementeren.  

Wij kunnen u ook helpen bij het verkrijgen van financiering voor uw duurzaamheidsinitiatieven via verschillende financieringsprogramma’s, zoals het Horizon Europe programma van de Europese Unie. Dit programma biedt financiering voor onderzoeks- en innovatieprojecten die gericht zijn op maatschappelijke uitdagingen, waaronder klimaatverandering en duurzaamheid.  

Naast financiering helpen we u te profiteren van belastingvoordelen en andere financiële voordelen die duurzame investeringen ondersteunen. 

Yvette Poumpalova 

× How can I help you?