19 april 2022

Digitale oplossingen waarbij de mens centraal staat, zullen bedrijven nieuwe kansen bieden, de ontwikkeling van betrouwbare technologie aanmoedigen, een open en democratische samenleving bevorderen, een levendige en duurzame economie mogelijk maken en de digitale transformatie verwezenlijken. Het project, dat wordt gefinancierd door NEXT Generation EU, heeft de ambitie om de EU-lidstaten om te vormen tot een digitale, moderne en concurrerende economie. Het doel is innovaties te introduceren die het welzijn van de burgers vergroten en de economische veerkracht ondersteunen.  

Wat is NEXT Generation EU?   

Next Generation EU (NGEU) is een tijdelijk herstelinstrument om de onmiddellijke economische en sociale schade als gevolg van de coronaviruspandemie te helpen herstellen. De herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) is de spil van de NGEU, met leningen en subsidies ter ondersteuning van hervormingen en investeringen die door de EU-landen worden ondernomen.   

Om toegang te krijgen tot NGEU-fondsen moet elke lidstaat een nationaal herstel- en veerkrachtplan (NRRP) ontwikkelen, waarin een samenhangend pakket hervormingen en investeringen voor de periode 2021-26 wordt uiteengezet.  

Ambities voor de digitale transformatie  

Het herstel- en veerkrachtfonds is opgenomen in het NextGenerationEU-kader. Het doel van het fonds, 672,5 miljard euro, is overheidsinvesteringen te ondersteunen, met name in digitalisering en in het streven naar een groener Europa, en tegelijk de nationale economieën veerkrachtiger te maken en beter voor te bereiden op de toekomst.   

Het herstelprogramma van de NGEU is opgebouwd rond drie pijlers die in het nationale plan van elke lidstaat aan bod moeten komen en waarvoor een minimumpercentage van de totale financiering moet worden uitgetrokken.  

Het Belgische nationale RRP zal worden ondersteund met 4,5 miljard euro aan subsidies. 27% van het plan zal digitale doelstellingen ondersteunen.  

De belangrijkste digitale maatregelen van het Belgische nationale RRP  

De uitdagingen waar de Belgische federale overheid zich voor de digitale transformatie voor gesteld ziet, zijn onder meer    

 • Aanpak van een gebrek aan digitale vaardigheden  
 • De glasvezel- en 5G-voorbereidheid versterken   
 • De digitale transformatie van overheidsdiensten  

Op basis van deze uitdagingen heeft de regering haar belangrijkste digitale maatregelen ontwikkeld: 

Het plan ondersteunt de digitale transitie met investeringen in de digitalisering van het openbaar bestuur, in vaardigheden en digitale inclusie, in cyberveiligheid en in connectiviteit.   

Er zal 480 miljoen euro worden geïnvesteerd in onderwijs, voor een meer inclusief en toekomstbestendig onderwijssysteem in alle gemeenschappen met digitale en STEM-vaardigheden (wetenschap, technologie, engineering en wiskunde) van leerlingen en studenten en toegang tot digitale instrumenten en technologie.   

Verder zal het plan 585 miljoen euro investeren in de digitale transformatie van het openbaar bestuur, justitie en de gezondheidszorg om de toegang voor burgers en bedrijven te verbeteren, en in een reeks hervormingen die zullen bijdragen tot de uitrol van 5G en de aanleg van ultrasnelle connectiviteitsinfrastructuur, zoals glasvezel.  

Hoe organiseren de gewesten hun projecten op basis van de Nationale Digitale Transformatie?   

De Digitale Transformatie van België is onderverdeeld in drie hoofdcomponenten, die als inspiratie dienen voor de regionale RRP’s en hun digitale projecten.   

1.- Cyberweerbaarheid en cyberbeveiliging  

Het hoofddoel is, op basis van de structurerende investerings- en hervormingsprojecten, cyberdreigingen te bestrijden door middel van projecten die de weerbaarheid van het land versterken en het vermogen versterken om nieuwe fenomenen van cybercriminaliteit aan te pakken.   

Dit gebeurt door te investeren in:  

 • Cyberveilige en veerkrachtige digitale samenleving   
 • 5G   
 • Interceptie en beveiliging door NTSU/CTIF   

2.- Openbaar bestuur  

Deze component is gebaseerd op investeringsprojecten en structurele hervormingen, die zowel betrekking hebben op het ondernemingsklimaat als op justitie. Het is erop gericht digitale technologieën te gebruiken om het optreden van de overheid efficiënter te maken, zowel in haar interne processen als in haar interactie met burgers en bedrijven:  

 • Vereenvoudiging van administratieve procedures (op bedrijfs- en bestuursniveau)  
 • E-overheid: Aanbestedingsprocedure   

3.- Optische-vezeltechnologie, 5G-technologie en nieuwe technologie  

De ambitie is de connectiviteit van het nationale grondgebied te verbeteren door de ontwikkeling van hogesnelheidsglasvezelnetwerken voort te zetten, maar ook door 5G-corridors te ontwikkelen die universele en betaalbare toegang tot verbinding in alle stedelijke en plattelandsgebieden mogelijk maken. Het doel is ook om te profiteren van de ontwikkeling van nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie (AI), door ervoor te zorgen dat deze technologieën een positieve maatschappelijke impact hebben.  

 • De introductie van 5G    
 • Investeren in digitale technologieën  
 • Dekking van witte zones door de ontwikkeling van supersnelle glasvezelnetwerken  
 • Ontwikkeling van een AI-instituut om maatschappelijke uitdagingen met deze technologie aan te pakken 
 • Verbetering van de interne (via wifi) en externe (via glasvezel) connectiviteit van scholen en bedrijventerreinen 

Digitale technologieën en transformaties als onderdeel worden in België uitgevoerd als een federale bevoegdheid. Dit betekent dat de federale regering de invoering ervan en de levensvatbaarheid van de overeenkomstige projecten uitwerkt. 

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wenst u te begeleiden op het nieuwe NextGenerationEU-pad. Onze experts staan ter uw beschikking om te analyseren hoe uw project past binnen het Europese NextGenerationEU-herstelfonds en om samen met u de volgende stappen te zetten.

Yvette Poumpalova

× How can I help you?