12 juli 2022

FI Group werkt intensief samen met haar cliënten in alle stappen van het subsidieproces om deze op te sporen, ontwikkelen naargelang het project(plan) en te managen. Subsidies kunnen zowel sectorspecifiek als themaspecifiek zijn met verschillende doelen voor ogen zoals technologische innovatie, economische groei, duurzaamheid op het gebied van milieu, O&O, … FI Group kan u helpen bij het vinden van de juiste mogelijkheid voor uw project. Lees wat u moet weten over hoe onze consultants u ondersteunen tijdens de subsidie levenscyclus.   

Wat is een subsidie?  

Subsidies zijn fondsen die worden verstrekt door particuliere, publieke en not-for-profit organisaties voor verschillende doeleinden. Deze organisaties worden vaak financieringsorganen genoemd.  

Subsidies zijn betalingen die niet hoeven te worden terugbetaald, op voorwaarde dat ze worden gebruikt voor een specifiek doel, zoals beschreven in de aanvraag. Zij hebben altijd een specifieke focus of thema, zoals O&O, energiebesparing, innovatie, efficiëntie, …  

Het subsidieproces volgt een lineaire workflow die het volgende omvat:  

 • Het vinden van de juiste financieringsmogelijkheid  
 • Analyseren van de voorwaarden  
 • De nodige documentatie voorbereiden  
 • Het aanvragen van de subsidie  
 • Wachten op goedkeuring  
 • Het (project)plan met succes uitvoeren  
 • Rapporteren  
 • Afsluiten  

Bij nood aan ondersteuning van O&O+I-projecten zijn subsidies en dergelijke regelingen instrumenten voor de toekomstige groei van uw plannen en ideeën. Ze hebben als doel investeringssteun, projectontwikkeling, transformatieve groei, en/of versterking van innovatie.  

De juiste financieringsmogelijkheid vinden  

Subsidies zijn altijd bedoeld voor afzonderlijke, op zichzelf staande projecten met een begin- en einddatum en duidelijke resultaten van het project. Ze zijn niet bedoeld voor de lopende exploitatiekosten van een organisatie, zoals kosten voor vast personeel, huur en nutsvoorzieningen die de organisatie nodig heeft om haar dagdagelijks werk te kunnen uitvoeren.  

U kunt subsidies gebruiken voor deze kosten, maar alleen als ze verband houden met het project dat u uitvoert. Subsidies hebben ook geen terugwerkende kracht, wat betekent dat u geen subsidie kunt krijgen om u terug te betalen voor een project dat al is voltooid of werk dat al is begonnen.  

De FI Group consultants analyseren eerst uw project om een beter inzicht te krijgen in uw realiteit. Op basis hiervan identificeren wij subsidiemogelijkheden, definiëren en brengen wij projectideeën in kaart en stemmen wij realistische subsidieprogramma’s af op uw activiteiten. Wij hebben een toegewijd subsidieteam dat KMO’s en grote bedrijven ondersteunt bij het aanvragen, verkrijgen en behouden van subsidies, op lokaal, regionaal, nationaal en Europees niveau.  

Geïnteresseerd in het brede scala aan subsidiemogelijkheden? Raadpleeg de rubriek “Subsidies & premies” op de website van FI Group België!  

Analyse van de voorwaarden  

Na een gesprek met een FI Group consultant, die uw bedrijf en project(plan) analyseert en de mogelijke subsidiemogelijkheden in kaart brengt, kijken we na of dit een perfecte match is.  

Het aanvragen van een subsidie vereist dat u onderzoek doet en beoordeelt of uw project voldoet aan de criteria en aandachtsgebieden om in aanmerking te komen. Onze FI Group consultants hebben een veelzijdige aanpak met de bedoeling om u te ondersteunen tijdens deze eerste beoordelingsstappen. We maken een overzicht van subsidies die passen bij uw bedrijf.  

Voordat u begint met het samenstellen van een subsidieaanvraag, moet aan de benodigde specificaties en eisen worden voldaan. Afgestemd op uw specifieke project, kunnen we al kijken naar:  

 • Gebied van ondersteuning (innovatie, milieu, energiebesparing, enz.)  
 • Type tussenkomst (subsidie, advies, lening, waarborg, …)  
 • Leeftijd van de onderneming  
 • Omvang van de onderneming  
 • Rechtsvorm van de onderneming  
 • Steunverlenende overheid (Europees, federaal, Vlaams, provinciaal)  
 • Vestiging  

Waarna de mogelijkheden worden ingeperkt en we een blik kunnen werpen op de specifieke voorwaarden van de subsidies, zoals:  

 • Minimum toetredingsdrempels  
 • Investeringsbedragen  
 • Maximale duur van het project  
 • Specifieke projectkosten  
 • Opstellen van de nodige gegevens  

Elke subsidie heeft zijn eigen aanvraag en richtlijnen, die onze FI Group consultants grondig doornemen en kennen. Bij elke subsidieverstrekker staat in deze documenten duidelijk omschreven waar zij naar op zoek zijn en wat hun aandachtsgebied is.  

Onze FI Group consultants helpen bij het opstellen van de benodigde documentatie voor de aanvraag, zoals het aanvraagformulier, de financiële prognoses en/of het business plan.  

Subsidieaanvragen worden meestal formeel ingevuld en kunnen variëren van vrij eenvoudig tot vrij complex. Dit is meestal afhankelijk van het bedrag van de subsidie die u zoekt en van de organisatie die de fondsen verstrekt.  Voor sommige aanvragen moeten bewijsstukken, zoals een risicobeheer- of projectbeheerplan, worden bijgevoegd en voor sommige is een bepaalde financiële bijdrage van uw onderneming zelf vereist: 

 • Analyses  
 • Plannen  
 • Projectdocumentatie  
 • Certificaten  

Subsidieaanvraag & wachten op goedkeuring  

FI Group zorgt voor het aanvraagproces: het leveren van de aanvragen, het indienen van het voorstel, en het begeleiden van het evaluatieproces.  

Wij bieden ondersteuning door het identificeren van de juiste financiering voor uw project, en helpen u bij het aanvraagproces. Wij kunnen uw financieringsaanvraag schrijven en u helpen bij de volledige administratie van uw project. Of we kunnen u ondersteunen en delen van het aanvraagproces optimaliseren.  

Uitvoering van het projectplan  

Indien subsidiabel en op tijd aangevraagd, wordt het (project)plan uitgevoerd.  

Gedurende het project stemt FI Group met u af over het projectconsortium en de voortgang daarvan, zorgt voor de technische, financiële en administratieve verslaglegging en de follow-up van het lopende plan.  

Rapportage en afsluiting  

In de laatste fase vindt de subsidierapportage en de afsluiting van het project plaats. FI Group biedt ondersteuning bij de oplevering en de rapportageverplichtingen, zodra een subsidie voor uw project is verkregen. Onze consultants bieden begeleiding tot het einde van uw project en de levenscyclus van de subsidie.  

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u ondersteunen bij het begrijpen en benutten van de beschikbare O&O+I mogelijkheden. Onze experts staan tot uw beschikking om uw project te analyseren en samen met u de volgende stappen te zetten.  

Yvette Poumpalova

× How can I help you?