7 november 2023

Het ondernemerslandschap in België bloeit, zo blijkt uit de recente cijfers van 2022. In dat jaar werden bijna 127.000 bedrijven opgericht, wat blijkt uit nieuwe resultaten van Statbel, het Belgische statistiekbureau. Dat komt neer op een jaarlijkse groei van 4,5%. Maar wat zeggen de cijfers echt over de creatie van toegevoegde waarde in België? 

Creatie van toegevoegde waarde 

De Belgische economie kenmerkt zich, net als elke moderne geïndustrialiseerde economie, door het toenemende belang van diensten. De niet-financiële marktgerichte economie telde in 2022 848.04 ondernemingen. De grootste evolutie zien we in de sector ‘vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten’ (224.068 bedrijven), de sector ‘groot- en detailhandel; reparatie van auto’s en motorfietsen’ (15.734 bedrijven), en de sector ‘bouwnijverheid’ (157.378 bedrijven). 

In 2022 waren de commerciële diensten (waaronder groot- en kleinhandel en financiële– en verzekeringsactiviteiten) goed voor 53,4 % van de totale bruto toegevoegde waarde, tegenover 17,7 % voor de industrie en 5,4 % voor de bouwsector. Maar de vervaardiging per sector, en de toegevoegde waarde aan de Belgische economie, ziet eruit als volgt (2021): 

 • Vervaardiging van voedingsmiddelen, dranken en tabaksproducten: 9.1 miljard euro 
 • Vervaardiging van textiel, kleding, leer en producten van leer: 1.3 miljard euro 
 • Houtindustrie, vervaardiging van papier en papierwaren, drukkerijen: 3.2 miljard euro 
 • Vervaardiging van cokes en geraffineerde aardolieproducten: 1.7 miljard euro 
 • Vervaardiging van chemische producten: 9.7 miljard euro 
 • Vervaardiging van farmaceutische grondstoffen en producten: 10.3 miljard euro 
 • Vervaardiging van producten van rubber en kunststof en van andere niet-metaalhoudende minerale producten: 5.6 miljard euro 
 • Vervaardiging van metalen in primaire vorm en van producten van metaal, exclusief machines en apparaten: 8.3 miljard euro 
 • Vervaardiging van informaticaproducten en van elektronische en optische producten: 1.6 miljard euro 
 • Vervaardiging van elektrische apparatuur: 1.2 miljard euro 
 • Vervaardiging van machines, apparaten en werktuigen: 3.7 miljard euro 
 • Vervaardiging van transportmiddelen: 2.8 miljard euro 
 • Vervaardiging van meubelen en overige industrie, reparatie en installatie van machines en apparaten: 3.4 miljard euro 

Constante groei en toegevoegde waarde per grootteklasse 

De cijfers groeiend voortdurend. De Belgische economie genereerde in 2022 264 miljard toegevoegde waarde. Maar dit is ongelijk verdeeld over de grootteklassen.  

De grote meerderheid van de ondernemingen actief (95,9 %) zijn microondernemingen. Slechts 0,1 % van de ondernemingen telt 250 of meer werkzame personen. Logischerwijs is het aandeel in het aantal werkzame personen voor micro-ondernemingen een stuk lager (34,2 %) en voor grote ondernemingen een stuk hoger (35,3 %) dan hun aandeel in de ondernemingspopulatie.  

KMO’s (ondernemingen kleiner dan 250 werkzame personen) leveren een belangrijke bijdrage tot de tewerkstelling: ongeveer twee op drie (65 %) werkzame personen zijn actief in een KMO. De toegevoegde waarde per werkzame persoon bedraagt 107.000 euro bij grote ondernemingen (met 250 of meer werkzame personen), een stuk meer dan bij micro-ondernemingen (tussen 0-9 werkzame personen), namelijk 63.000.  

Grotere ondernemingen genereren dus meer toegevoegde waarde per capita dan kleine ondernemingen, hoewel deze laatste een steeds grotere rol speelt in de economie!

Opvallende regionale verschillen in productiviteit 

In Vlaanderen werden er in totaal 82.494 ondernemingen opgericht, wat een opmerkelijke stijging van 12% betekent ten opzichte van het voorgaande jaar. Deze indrukwekkende groei is geen geïsoleerd fenomeen, maar vormt een voortzetting van een positieve trend die al sinds 2009 waarneembaar is, met bijna jaarlijkse toenames. 

 • Vergeleken met de andere gewesten in België is de ondernemingsactiviteit in Vlaanderen aanzienlijk hoger. In 2022 bedroeg het aantal oprichtingen 29.334 in het Waalse Gewest en 12.445 in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest. Het Vlaamse Gewest overtreft hiermee de andere gewesten bijna tweemaal, wat wijst op een gunstig klimaat voor het starten en uitbreiden van bedrijven. 

Elk gewest heeft unieke kenmerken die het aantrekkelijk maken voor ondernemingen. Vlaanderen, met zijn strategische ligging in het hart van Europa, biedt toegang tot diverse markten en heeft een goed ontwikkelde infrastructuur. Het Waalse Gewest, bekend om zijn industrieel erfgoed en natuurlijke hulpbronnen, trekt bedrijven aan die actief zijn in sectoren zoals productie en logistiek. Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest, als politiek en economisch centrum, biedt dan weer mogelijkheden voor bedrijven die streven naar internationale connectiviteit en groei. 

Investeringen in innovatieve oplossingen 

Een cruciale factor die bijdraagt aan het succes van Vlaanderen en de andere gewesten is de focus op Onderzoek en Ontwikkeling (O&O) en Innovatie. In Vlaanderen wordt substantieel geïnvesteerd in onderzoeksfaciliteiten en stimulerende programma’s die bedrijven aanmoedigen om innovatieve oplossingen te ontwikkelen. Deze nadruk op O&O draagt niet alleen bij aan het aantrekken van talent en investeerders, maar versterkt ook de concurrentiepositie van Vlaanderen op internationaal niveau. 

Het Waalse Gewest, met zijn geschiedenis van industriële innovatie, blijft investeren in nieuwe technologieën en duurzame ontwikkeling. Dit heeft geleid tot een groeiende diversificatie van de economie en een focus op sectoren zoals luchtvaart, biotechnologie en hernieuwbare energie. Deze strategische verschuivingen dragen bij aan een veerkrachtige en toekomstgerichte economie. 

Het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest speelt een sleutelrol als internationaal knooppunt voor onderzoek en innovatie. Met zijn concentratie van internationale instellingen en bedrijven biedt het een vruchtbare bodem voor samenwerking en kennisuitwisseling op wereldniveau. De investeringen in technologische ecosystemen en start-up incubators versterken de positie van Brussel als een broedplaats voor innovatie. 

Deze regionale verschillen in focus en specialisatie maken België als geheel een aantrekkelijke locatie voor bedrijven, ongeacht hun grootte of sector. Het dynamische ondernemingsklimaat, ondersteund door de gerichte investeringen in O&O en innovatie, creëert een vruchtbare bodem voor groei en ontwikkeling. 

Het stijgende aantal ondernemingsoprichtingen in België gaat niet alleen over lokale trends maar weerspiegelt het ook het bredere succes van de economie als een veelzijdige en veerkrachtige zakelijke bestemming. Het blijft van cruciaal belang voor ondernemingen om zich bewust te zijn van de regionale verschillen en de unieke voordelen te benutten die elk gewest te bieden heeft, terwijl ze profiteren van het overkoepelende gunstige ondernemingsklimaat in het hele land. 

Met FI Group als uw betrouwbare partner kunt u zich een weg banen door het veranderende landschap van O&O-financiering en de beschikbare stimuleringsmaatregelen optimaal benutten. 

Yvette Poumpalova 

× How can I help you?