22 maart 2022

Elk jaar, op Wereldwaterdag, wordt het verantwoord gebruik van en de toegang tot veilig water voor iedereen gepromoot. De waarde van water gaat veel verder dan de prijs ervan – het heeft een enorme en complexe betekenis voor verschillende sectoren zoals voedsel, cultuur, gezondheid, landbouw, energie, circulaire-economie en meer. Het Belgische herstel- en veerkrachtplan (RRP) volgend, gefinancierd door Next Generation EU, creëren regionale waterbeheerplannen financieringsmogelijkheden binnen deze groene transitie.  

Het Belgische herstel- en veerkrachtplan: Een transformerende investering 

Het RRP, waarvoor 5.9 miljard euro is uitgetrokken, financiert investeringen en hervormingen die naar verwachting een transformerend effect zullen hebben op de economie en de samenleving. Het plan is toegespitst op verschillende thema’s en 50% van de totale toewijzing is bestemd voor klimaatdoelstellingen en de groene transitie.  

De ambitie is om de biodiversiteit te herstellen en de veerkracht ten opzichte van klimaatverandering te vergroten, als buffer tegen overstromingen, droogtes en hitte-effecten. Dit door maatregelen te financieren als projecten voor circulair watergebruik, investeringen in een samenhangend netwerk van beschermde gebieden voor natuur en klimaatbestendige bossen, voor de versterking van rivieren en de aanleg en het herstel van natte natuur en valleien.  

Hoe is de begroting in drieën verdeeld? 

Alle drie de regeringen hebben ambitieuze RRP’s waarvoor zij middelen hebben uitgetrokken om hun algemene doelstellingen te bereiken:  

De verschillende doelstellingen zijn gebaseerd op vijf thema’s: 

 1. Klimaat, duurzaamheid en innovatie  
 2. Digitale transformatie  
 3. Mobiliteit  
 4. Mens en samenleving  
 5. Economie en productiviteit  

Specifiek voor droogte, waterschaarste en overstromingen heeft Vlaanderen het meest geïnvesteerd van de drie gewesten (500 miljoen euro). Wallonië heeft geen specifiek fonds voor dit thema, maar wel een algemeen klimaatfonds (283 miljoen euro). Brussel investeert (350 miljoen euro) om kansen te creëren en te beleggen in klimaatdoelstellingen zoals waterbeheer.  

De situatie van de beschikbaarheid van water op de agenda 

Duurzame waterpraktijken zijn een prioriteit, zelfs in een land als België dat vaak wordt omschreven als een regenachtig land. Verschillende elementen brengen de risico’s van een tekort aan water onder de aandacht, zoals:  

 • De oprichting van een droogtecel in Wallonië  
 • Het engagement van de Vlaamse regering in een Blue Deal  
 • Beperkingen op het watergebruik tijdens de zomer in verschillende Belgische gemeenten  

De situatie van België op het vlak van de beschikbaarheid van water maakt het mogelijk om kapitaal vrij te maken voor duurzame strategieën. Investeerders die verandering willen realiseren, kunnen aantrekkelijke financiële rendementen verkrijgen en tegelijk een positieve bijdrage leveren aan het milieu en de samenleving. 

Europees waterbeleid en regionaal waterbeheer 

Waterbescherming is een van de prioriteiten van de Europese Commissie. Het idee van de Kaderrichtlijn Water (KRW) is om vervuilde wateren weer schoon te krijgen en zo te houden.   

In België zijn regionale waterbeheerplannen in Brussel, Vlaanderen en Wallonië ten uitvoer gelegd.  Elk waterbeheerplan (WMP) is een geïntegreerd en alomvattend antwoord op alle uitdagingen die verband houden met waterbeheer (rivieren, vijvers, drinkwater, grondwater, overstromingen, …). Voor elke regio bevat het acties voor belangrijke kwesties in verband met waterbeheer om een goede toestand van de watermilieus te bereiken en de overstromingsrisico’s beter te beheren. De volgende WMP’s (2022-2028) zijn momenteel in ontwikkeling. 

Een overvloed aan subsidiemogelijkheden: waarom investeren? 

De Belgische investeringsmogelijkheden in water zijn divers en veerkrachtig. De mogelijkheden lopen dwars door de wereldeconomie, over markten, sectoren en regio’s heen. De diversiteit uit zich in verschillende financieringsmogelijkheden: 

Het Vlaams Gewest 

 • EcologiePremie+: Bedrijven stimuleren om hun productieproces op een milieuvriendelijke en energiebesparende manier in te richten, waarbij de Vlaamse overheid een deel van de extra investeringskosten voor haar rekening neemt.  
 • Strategische Ecologiesteun (STRES): Stimuleren van KMO’s en grote ondernemingen om te investeren in technologieën die niet gestandaardiseerd kunnen worden omwille van hun unieke bedrijfsspecifieke karakter.   
 • Blue deal waterbesparende investeringen: Een maatregel voor investeringen in waterbesparing, droogtepreventie en het herstel van grondwaterstanden, voor aanvullende machines op (meestal) EP+ tech.  
 • Proeftuinen Droogte: Het (tijdelijke) programma ondersteunt innovatieve projecten waarin minimaal drie partijen samenwerken en een lokaal (potentieel) watertekort opvangen door waterstromen uit te wisselen.  
 •  Projectoproep ‘hergebruik van restwater’: Een extra inspanning om de uitdagingen van de toenemende vraag naar water, de afnemende beschikbaarheid van water en de principes van de circulaire economie in de landbouwsector aan te pakken. 

Het Waalse Gewest 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

 • Energiepremies voor verwarming: Investeren in de efficiënte installatie van verwarming en warm water.  
 • Premie voor een regenwaterinfiltratiesysteem: Door op het perceel voorzieningen voor regenwaterbeheer aan te brengen, kan de impact van het afvloeiend water op het rioleringsnet worden beperkt en tegelijk de waarde van het landschap en het milieu worden verhoogd.  
 • Bestrijding van overstromingen: Steun voor overstromingsbestrijdingswerken in Laken. 

Bent u op zoek naar subsidies voor wateractiviteiten? De consultants van de FI Group bieden advies en subsidies aan in het kader van de verschillende steunmaatregelen voor water (O&O en Investeringen) en kijken daarbij zowel naar uitdagingen als naar kansen.  

 

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u ondersteunen bij het begrijpen en benutten van de beschikbare O&O+I mogelijkheden. Onze experts staan tot uw beschikking om uw project te analyseren en samen met u de volgende stappen te zetten op het NextGenerationEU-pad. 

Yvette Poumpalova 

× How can I help you?