23 april 2024

Digitale transformatie is een cruciale factor geworden om het concurrentievermogen en de efficiëntie in strategische sectoren van de economie te stimuleren. Met name de agrovoedingssector, een van de fundamentele pijlers van de Spaanse economie, is niet vreemd aan deze trend. In een wereld die zich steeds meer bewust wordt van de noodzaak om het milieu te beschermen en de voedselveiligheid te garanderen, is digitale transformatie een fundamentele pijler geworden in de zoektocht naar duurzame oplossingen in de agrovoedingssector

De agrovoedingssector wordt geconfronteerd met een reeks ongekende uitdagingen, van klimaatverandering tot de schaarste van natuurlijke hulpbronnen en een groeiende wereldbevolking. Deze uitdagingen vragen om innovatieve oplossingen die de voedselproductie op een duurzame manier garanderen en tegelijkertijd de impact op het milieu verminderen en sociale gelijkheid bevorderen. 

Digitale transformatie als drijvende kracht voor verandering 

Digitale transformatie in de agrovoedingssector omvat een breed scala aan toepassingen en technologieën, van het gebruik van sensoren en IoT-apparaten op boerderijen tot het gebruik van geavanceerde gegevensanalyse voor het upgraden van de waardeketen, waaronder productie, verwerking, levering en logistiek. Deze ontwrichtende technologieën maken een efficiënter beheer van hulpbronnen, een duurzamere landbouwproductie en een rechtvaardigere voedseldistributie mogelijk. Een van de belangrijkste aspecten van deze transformatie is het creëren en beheren van een dataruimte. 

Herstel-, transformatie- en veerkrachtplan 

België heeft de agrovoedingssector aangewezen als een strategisch gebied om de digitale transformatie te stimuleren. Dit initiatief is afgestemd op de visie van modernisering en versterking van het concurrentievermogen in de sector, waarbij gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheden die digitalisering biedt. 

Landbouw wordt niet ‘als zodanig’ genoemd in het herstelplan, maar als sector valt het onder verschillende speerpunten, vooral als het gaat om: 

  • Economie en maatschappij verduurzamen: klimaat, duurzaamheid en innovatie 
  • Vlaanderen digitaal transformeren: digitaal maximaal benutten 

Het herstelplan voorziet aanzienlijke investeringen in digitale infrastructuur, opleiding van professionals en promotie van technologie in de agrovoedingssector. Dit is een belangrijke kans om de digitale transformatie van de agrovoedingssector in België te stimuleren, zijn positie op de wereldmarkt te versterken en zijn duurzaamheid op lange termijn te garanderen. 

Haalbaarheidsstudies, proeftuinen en gegevensverzameling 

In de specifieke context van België, waar landbouw en de voedingsindustrie een strategische rol spelen, hebben de Vlaamse regering en de Waalse regering specifieke programma’s gecreëerd om via subsidiefinanciering de digitale transformatie in strategische sectoren zoals de agrovoedingssector te bevorderen. In een tijd waarin de druk om te digitaliseren in de voedingsindustrie toeneemt, zijn veel bedrijven zich bewust van de voordelen van modernisering. De weg naar digitale volwassenheid blijft echter vaak een uitdaging vanwege beperkte kennis en gefragmenteerde informatie. 

Het concept van “living labs” is een veelbelovende aanpak om bedrijven te ondersteunen bij hun digitale reis. Deze laboratoria bieden een omgeving, zowel fysiek als digitaal, waar bedrijven demonstraties kunnen bijwonen en tests kunnen uitvoeren om hun digitaliseringsprocessen te verbeteren. Voor zowel subsidies voor haalbaarheidsstudies in O&O als subsidies voor de landbouwsector zijn er dus de volgende mogelijkheden in België: 

Subsidie Regio Meer info Deadline 
Haalbaarheidsstudie Vlaanderenhttps://be.fi-group.com/grants/oo-haalbaarheidsstudie/ Heel het jaar open
COOCK Vlaanderenhttps://be.fi-group.com/grants/collectieve-oo-en-collectieve-kennisverspreiding/ Open tot 28 mei 2024
GREEN Investeringssteun Vlaanderenhttps://be.fi-group.com/grants/green-investeringssteun/ Open tot het einde van 2024
Aides aux investissements  (Nouveauté 2024) Walloniëhttps://agriculture.wallonie.be/aides-aux-investissements Open in 2024  
Bénéficier d’aides à la recherche et à l’innovation technologique Walloniëhttps://www.wallonie.be/fr/demarches/beneficier-daides-la-recherche-et-linnovation-technologique Heel het jaar open
WIN4COMPANY Walloniëhttps://be.fi-group.com/grants/win4company/  Heel het jaar open

De digitale transformatie kan gefinancierd worden. Een van de belangrijkste voordelen van digitale transformatie is nauwkeurige en onmiddellijke gegevensverzameling. Het vervangen van verouderde processen door geïntegreerde technologieën vermindert fouten en vertragingen, en bewaakt de kwaliteit van producten en processen. Bovendien draagt digitale transformatie bij aan veiligere producten en procedures. 

Een andere belangrijke factor is de verhoogde efficiëntie en winstgevendheid die digitale transformatie met zich meebrengt. Door analytische tools en strategische planningsfuncties te gebruiken, kunnen bedrijven inefficiënties identificeren en groeikansen benutten. 

Maar waarom is dit het juiste moment om de digitale transformatie te versnellen? Het hebben van de juiste technologie is essentieel om veerkrachtig te blijven bij disruptie en gelijke tred te houden met marktontwikkelingen. Met de juiste tools kunnen bedrijven snel reageren op veranderende consumententrends en profiteren van de nieuwste technologieën. Bovendien is er een groeiende focus op het promoten van lokale producten en het versterken van de duurzaamheid van de sector in heel België. Bedrijven streven ernaar om lokale grondstoffen te gebruiken en de toeleveringsketens zo kort mogelijk te houden. 

Innovatie is de drijvende kracht achter de digitale transformatie in de voedingsindustrie 

Van opkomende startups tot grote multinationals, de zoektocht naar creatieve en duurzame oplossingen is cruciaal om de uitdagingen van de 21e eeuw aan te gaan. Industriële samenwerking, investeringen in onderzoek en ontwikkeling en het stimuleren van ondernemerschap zijn essentieel om deze transformatie te versnellen en een duurzame voedseltoekomst voor iedereen te garanderen. 

Digitale transformatie biedt een veelbelovende weg naar een duurzamere voedseltoekomst. Door gebruik te maken van digitale technologieën en innovatie kunnen we de efficiëntie, rechtvaardigheid en duurzaamheid in de hele voedselketen verbeteren. Om dit doel te bereiken, is het echter cruciaal dat overheden, bedrijven en maatschappelijke organisaties samenwerken om beleid en praktijken te bevorderen die digitale transformatie op een inclusieve en verantwoordelijke manier stimuleren. Het is een feit dat er steeds meer investeringsfondsen en durfkapitaal bijkomen om de voedselvoorzieningsketen digitaal te transformeren. 

Het doel is dat we, met vastberadenheid en samenwerking, kunnen bouwen aan een voedseltoekomst die niet alleen de wereldbevolking voedt, maar ook onze planeet beschermt voor toekomstige generaties, door gebruik te maken van digitale technologie als katalysator voor duurzaamheid en efficiëntie in de agrovoedingssector. 

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u begeleiden op uw nieuwe groeitraject. Onze experts staan tot uw beschikking om te analyseren hoe uw project past in de beschikbare financieringsoproepen en om samen met u de volgende stappen te zetten. 

Yvette Poumpalova 

Cristina Villalobos Tolmos 

Landbouwingenieur en expert in steun aan de agrovoedingssector. 

× How can I help you?