Dutchnl
20 februari 2023

FI Group helpt je bij het maken van de beste financiële keuze

Ondernemingen in het Vlaams Gewest die investeren in ecologie, kunnen van het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) een subsidie krijgen. De investeringen moeten wel voorkomen op de laatst geldige limitatieve lijst van technologieën. Voldoet jouw bedrijf aan de criteria en wat daarna? Ontdek de voorwaarden om steun te ontvangen via Ecologiepremie+, de GREEN Investeringssteun en de Strategische Ecologiesteun (STRES). 

Voorwaarden om te investeren in ecologie, milieu en energie 

Ondernemingen in het Vlaamse Gewest kunnen voor investeringen in bepaalde milieu- en energiebesparende technologieën, warmtekrachtkoppeling en hernieuwbare energie een subsidie aanvragen. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen van de Vlaamse overheid (VLAIO) neemt daarbij een deel van de extra investeringskosten voor haar rekening. 

Wat is de Ecologiepremie+? 

Een ecologiepremie is een financiële steunmaatregel aan ondernemingen die ecologie-investeringen zullen realiseren in het Vlaamse Gewest. Met de ecologiepremie wil de Vlaamse overheid ondernemingen stimuleren om hun productieproces milieuvriendelijk en energiezuinig te organiseren. 

Voldoet jouw bedrijf aan de voorwaarden van de Ecologiepremie+, dan is het – binnen de budgettaire mogelijkheden – zeker van steun. De milieuvriendelijke en energiezuinige investeringen moeten wel voorkomen op de limitatieve technologieënlijst. 

Wat met de limitatieve technologieënlijst?  

Er dient een keuze gemaakt te worden uit een lijst met technologieën welke in aanmerking komen voor een ecologiepremie. De selectie bevat de technologieën die het meeste bijdragen aan het behalen van de lokale, regionale, nationale en Europese milieubeleidsdoelstellingen. 

Volgende zaken komen in aanmerking voor steun: 

 • Investeringen voorkomen op de laatst geldige limitatieve lijst van technologieën; 
 • Investeringen gestart zijn vanaf de eerste dag van de maand;  
 • die volgt op de maand waarin de steunaanvraag werd ingediend; 
 • en binnen de 6 maanden na de beslissing tot steuntoekenning; 
 • en volledig gerealiseerd zijn binnen de 3 jaar na de beslissing tot steuntoekenning. 

Welke technologieën zijn aangepast in 2023? 

Eind 2022 werd de limititatieve lijst met technologieën in aanmerking komende voor subsidiëring met de ecologiepremie aangepast. De nieuwe technologieënlijst is van toepassing op steunaanvragen ingediend vanaf 3 januari 2023. 

Strategische ecologiesteun (STRES) 

Ondernemingen kunnen voor groene investeringen in strategische spitstechnologie in het Vlaamse Gewest een subsidie bekomen van VLAIO. Deze steunregeling (STRES) is een aanvulling op de ecologiepremie+ en komt tegemoet aan specifieke en grotere investeringsprojecten. 

 • De minimum investering bedraagt € 3 miljoen
 • Het steunpercentage varieert van 20 tot 40% en is afhankelijk van de performantie van de technologie, de grootte van de onderneming en de aanvaarde meerkost van de essentiële componenten

Enkel strategische ecologie-investeringen van een individueel of gemeenschappelijk project komen in aanmerking. De ecologie-investeringen worden door VITO getoetst aan de voorwaarden zoals gesteld in de Europese milieukaderregeling en zijn gericht op: 

 • Het overtreffen van bestaande Europese normen (voor zover er geen strengere Vlaamse normen van toepassing zijn); Voor de aanschaf van nieuwe vervoersmiddelen moeten enkel de Europese normen worden overtroffen die in werking zijn getreden; 
 • Het behalen van milieudoelstellingen waarbij geen Europese normen gelden. 

Onze experts staan tot jouw beschikking om jouw O&O+I project te analyseren. Samen zetten we de stappen richting jouw toekomstige groei en stijgend concurrentiegehalte. Zo zijn we er al vanaf het begin bij om jouw steunaanvraag voor te bereiden en in te dienen. Let wel, de aanvraag moet gebeuren VOOR de start van jouw investeringen. 

 
FI Group is op de hoogte van de administratieve en technologische eisen in verband met subsidies. Zo houden we o.a. rekening met: 

 • De startdatum van jouw project 
 • Het verzamelen van de nodige documenten voor de aanvraag en indiening 
 • Het opvolgen van het project tot het positieve eindresultaat 

Wat als jouw technologie niet op de lijst staat? 

Heb je plannen om voor de warmtevraag of koeling van je productieprocessen over te stappen van fossiele brandstoffen (zoals aardgas, diesel, stookolie, …) naar elektriciteit of groene energie (zoals biogas, groene of blauwe waterstof)? Maar joiw technologie staat niet op de limitatieve technologieënlijst? Dan bekijken we de voorwaarden voor de GREEN investeringssteun

GREEN investeringssteun 

Deze steun is bedoeld om jouw energie efficiënter in te zetten. De steun richt zich naar ondernemingen die investeringen doen om: 

 • de transitie te maken van fossiele brandstoffen (zoals stookolie, aardgas en diesel) naar elektriciteit of groene energie (zoals biogas en groene of blauwe waterstof) 
  en / of 
 • hun totale energieverbruik te verminderen  

We spreken hier over twee verschillende focusthema’s: Vergroening en Energie-efficiëntie: 

 • Vergroening: overstappen naar elektriciteit of groene energie: we spreken van ‘vergroening’ als de eindgebruiker fossiele brandstoffen (zoals aardgas, diesel, stookolie, …) vervangt door het gebruik van groene warmte, groene koude, elektriciteit, groene waterstof, blauwe waterstof of restwarmte of-koude. 
 • Energie-efficiëntie: De eerste stap naar duurzamer energieverbruik is minder energie verbruiken. Als je je energie efficiënter inzet voor je kernactiviteiten, kan je dan ook steun krijgen (bijvoorbeeld door aanpassingen aan het productieproces, warmte-koude opslag, …). Kernactiviteiten zijn activiteiten die in hoofdzaak productiegerelateerd zijn. 

Om investeringen in O&O+I verder aan te moedigen, helpen onze FI Group consultants bij het identificeren, implementeren en onderhouden van de nodige financiële processen. Wij ondersteunen je bij het begrijpen en onderscheppen van beschikbare O&O+I mogelijkheden.  

Yvette Poumpalova

× How can I help you?