22 juni 2023

FI Group zet zich in om bedrijven, groot en klein, in staat te stellen hun duurzaam innovatiepotentieel te benutten door middel van strategische financiële strategieën en deskundig O&O advies. Verdiep u in uw transformatieve reis, benadruk het belang van de groene transitie en Next Generation EU, en schets het belang en de creatie van een strategisch klimaatplan.  

Klimaatplan om uw duurzame innovatie te ondersteunen

Stel je voor dat je een routekaart hebt die speciaal is ontworpen om door het veranderende klimaatlandschap te navigeren en kansen voor groei en innovatie te grijpen. Dat is precies wat een strategisch klimaatplan je biedt. Het is uw op maat gemaakte gids om uw bedrijf op één lijn te brengen met de groene doelstellingen van de EU en te laten slagen in een circulaire economie.  

Wat betekent een strategisch klimaatplan voor u? Het is uw geheime wapen om financiering te krijgen voor uw innovatieve projecten. Nu de wereld verschuift in de richting van duurzaamheid, geven financieringsinstellingen steeds meer prioriteit aan groene initiatieven en eisen ze dat u dit plan opstelt en maakt wanneer u subsidie aanvraagt. Met een goed opgesteld strategisch klimaatplan laat u uw betrokkenheid bij het milieu zien, waardoor uw projecten aantrekkelijker worden voor investeerders en financieringsinstanties. Behalve dat het steeds vaker verplicht wordt om in aanmerking te komen voor subsidies op lokaal, regionaal, nationaal en EU niveau, biedt een klimaatplan een wereld aan mogelijkheden voor uw bedrijfsdoelstellingen. FI Group ondersteunt u bij het verzamelen van informatie en het maken van deze unieke blauwdruk.  

  • Stelt u zich dit eens voor: U bent een KMO met een baanbrekend idee voor een circulair product. U bent op zoek naar financiering om het tot leven te brengen. Een strategisch klimaatplan toont niet alleen uw toewijding aan duurzaamheid, maar benadrukt ook de economische voordelen van uw project. Het is een win-winscenario, want investeerders zijn eerder geneigd om projecten te steunen die in lijn zijn met de principes van de circulaire economie.  
  • Stel dat u een grote onderneming bent die haar marktbereik wil uitbreiden en tegelijkertijd haar ecologische voetafdruk wil minimaliseren. Door een strategisch klimaatplan op te stellen, kunt u mogelijkheden identificeren voor optimalisatie van hulpbronnen, afvalvermindering en duurzame praktijken. Dit versterkt niet alleen uw reputatie als milieubewust bedrijf, maar trekt ook milieubewuste consumenten aan, wat u een concurrentievoordeel oplevert.  

Wist u dat?   

  • De inzet van de EU voor een duurzame toekomst via de Green Deal en de doelstellingen van de circulaire economie biedt een vruchtbare bodem voor bedrijven die strategische klimaatplannen omarmen. Door uw bedrijfsdoelstellingen af te stemmen op deze initiatieven positioneert u zich als een vooruitdenkende organisatie die klaar is om de uitdagingen en kansen van een veranderende wereld aan te gaan.  
  • Laten we ook de financiële voordelen niet vergeten. Met strategische klimaatplannen kunt u gebruik maken van verschillende financieringsprogramma’s en stimuleringsmaatregelen op regionaal, nationaal en EU-niveau. Van subsidies tot belastingkredieten, er ligt een schat aan financiële steun te wachten op bedrijven die duurzame innovatie omarmen. Met een strategisch klimaatplan vergroot u uw kansen om toegang te krijgen tot deze financieringsmogelijkheden en uw groei te stimuleren.  

Beoordeling en overleg  

In essentie stelt een strategisch klimaatplan u in staat om het moment te grijpen en nieuwe wegen naar succes te ontdekken. Het laat zien dat u zich inzet voor duurzaamheid, trekt financiering aan voor uw innovatieve projecten en positioneert u als leider in de overgang naar een circulaire economie. Dus, omarm de kracht van een strategisch klimaatplan en begin aan een transformerende reis naar een groenere, meer welvarende toekomst!  

FI Group begint met een grondige evaluatie van de bestaande O&O-mogelijkheden, het financiële landschap en de duurzaamheidsdoelstellingen van een bedrijf. Door middel van uitgebreide consultaties krijgen we inzicht in de unieke behoeften en ambities van het bedrijf, zodat we onze ondersteuning daarop kunnen afstemmen.  

Op basis van deze evaluatie ontwikkelt FI Group een op maat gemaakte financiële strategie die aansluit bij de doelstellingen van de onderneming en die duurzame innovatie bevordert. Deze strategie omvat het identificeren van beschikbare financieringsmogelijkheden, het optimaliseren van O&O belastingvoordelen en het maximaliseren van het rendement op investeringen.  

 De groene transitie en Next Generation EU  

We bevinden ons in een cruciale fase waarin de groene transitie steeds belangrijker wordt voor bedrijven. Met het Next Generation EU-initiatief van de Europese Unie zijn er aanzienlijke financieringsmogelijkheden beschikbaar voor projecten die bijdragen aan duurzame ontwikkeling en maatschappelijke uitdagingen aanpakken. Deze nadruk op duurzaamheid opent nieuwe mogelijkheden voor bedrijven om hun innovatieagenda te bevorderen en tegelijkertijd positieve ecologische en sociale effecten te creëren.  

Klimaatverandering en aantasting van het milieu vormen een existentiële bedreiging voor de Europese Unie en de wereld. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, heeft de Groene Transitie de ambitie om de EU-lidstaten om te vormen tot moderne, hulpbronnenefficiënte en concurrerende economieën. Het doel is om de economie te stimuleren door middel van groene technologie, duurzame industrie en transport te creëren en vervuiling te verminderen.   

Wat is Next Generation EU?   

Next Generation EU (NGEU) is een tijdelijk herstelinstrument om de directe economische en sociale schade van de pandemie van het coronavirus te helpen herstellen. De Herstel- en Veerkrachtfaciliteit (SRF) is de kern van NGEU met leningen en subsidies ter ondersteuning van hervormingen en investeringen door EU-landen.   

Om toegang te krijgen tot NGEU-fondsen moet elke lidstaat een nationaal herstel- en veerkrachtplan (NHRP) ontwikkelen, waarin een samenhangend pakket van hervormingen en investeringen voor de periode 2021-26 wordt uiteengezet.   

Ambities voor de groene transitie   

Het herstel- en veerkrachtfonds is opgenomen in het NextGenerationEU-kader. Het doel van dit fonds van 672,5 miljard euro is om overheidsinvesteringen te ondersteunen, met name in digitalisering en in het streven naar een groener Europa, en tegelijkertijd de nationale economieën veerkrachtiger te maken en beter voor te bereiden op de toekomst.   

  • Het NGEU Herstelprogramma is opgebouwd rond drie pijlers die in het Nationaal Plan van elke lidstaat moeten worden opgenomen en die een minimumpercentage van de totale financiering volgen.  
  • Het Belgische nationale RRP zal worden ondersteund door 4,5 miljard euro aan subsidies. 50% van het plan zal klimaatdoelstellingen ondersteunen.  

Het strategisch klimaatplan begrijpen  

Een strategisch klimaatplan schetst de doelen, strategieën en acties van een onderneming om duurzaamheid te integreren in haar O&O-projecten en activiteiten. Dit plan zorgt ervoor dat duurzaamheid is ingebed in alle activiteiten van de onderneming, als leidraad voor besluitvormingsprocessen en als motor voor groei op lange termijn.  

Het strategische klimaatplan ondersteunt bedrijven niet alleen in hun streven naar duurzame innovatie, maar versterkt ook belangrijke belastingprikkels zoals de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers. Deze belastingprikkel is bedoeld om bedrijven aan te moedigen gekwalificeerde onderzoekers in dienst te nemen en te houden, wat O&O-activiteiten en innovatie verder stimuleert. Door deze fiscale stimulans op te nemen in hun strategisch klimaatplan, kunnen bedrijven hun financiële strategieën optimaliseren en hun vermogen om toptalent op het gebied van onderzoek en ontwikkeling aan te trekken vergroten. Het strategische klimaatplan fungeert als een raamwerk dat de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf afstemt op de bedrijfsdoelstellingen, waardoor een samenhangende aanpak ontstaat die de voordelen van de beschikbare belastingvoordelen maximaliseert.   

Met de expertise en begeleiding van FI Group kunnen bedrijven effectief gebruik maken van deze fiscale stimulans binnen hun strategisch klimaatplan, waardoor ze verzekerd zijn van duurzame groei, innovatie en een positieve impact op zowel het milieu als hun financiële resultaten. 

Yvette Poumpalova

× How can I help you?