7 februari 2021

Het Erasmus+-programma van de Europese Commissie zal tegen 2022 beschikken over 3,9 miljard euro voor mobiliteit en samenwerking op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd en sport. 

Erasmus+: Supporting youth 

Het Erasmus-programma zal jongeren blijven steunen en met een verhoogd budget bijdragen aan het Europees Jaar van de jeugd 2022. Nieuwe elementen voor 2022 zijn onder meer: 

Toekomstgerichte projecten 

Grootschalige projecten die inclusief en kwaliteitsvol onderwijs zullen stimuleren. Zij zullen zich ook richten op de aanpassing van de onderwijs- en opleidingsstelsels aan de ecologische overgang. Beide soorten Erasmus+-projecten hebben een looptijd van minimaal drie jaar en zijn bedoeld voor een mix van publieke en private organisaties. 

Vereenvoudigde financiering van samenwerkingsprojecten 

Erasmus+ biedt begunstigden van projecten die deel uitmaken van samenwerkingspartnerschappen de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor een forfaitair bedrag voor de uitvoering van hun projecten, waardoor de administratieve last van aanvraag, beheer en verslaglegging wordt verminderd.  

Wie kan deelnemen aan Erasmus+-projecten? 

Elke publieke of particuliere instantie op het gebied van onderwijs, opleiding, jeugd of sport kan met steun van de Erasmus+ National Agencies en het European Education and Culture Executive Agency een aanvraag voor financiering indienen. De specifieke acties en termijnen voor het indienen van aanvragen zullen door de nationale agentschappen worden bekendgemaakt. 

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wenst u te begeleiden op het nieuwe NextGenerationEU-pad. Onze experts staan ter uw beschikking om te analyseren hoe uw project past binnen het Europese NextGenerationEU-herstelfonds en om samen met u de volgende stappen te zetten.

Teresa Marina

× How can I help you?