14 juni 2022

De Europese Commissie heeft op 7 juni een begrotingsplan voor 2023 voorgesteld, dat 113,9 miljard euro zal omvatten in het kader van NextGenerationEU.     

De begroting voor 2023 zal dienen om uitdagingen met een hoge prioriteit aan te pakken: de digitale en ecologische transitie, de versterking van de Europese strategische autonomie, het versnellen van het economisch herstel en het stimuleren van het scheppen van banen.     

Europese begroting    

De Europese Unie zal tegen 2023 ongeveer 300 miljard euro hebben 

 • 113,9 miljard euro aan NextGenerationEU-subsidies.     
 • 6,9 miljard euro voor het Just Transition Fund om ervoor te zorgen dat de ecologische transitie voor iedereen werkt.   
 • 12,3 miljard euro gaat naar Horizon Europe, het onderzoeksprogramma van de EU.    
 • 53,6 miljard euro voor het gemeenschappelijk landbouwbeleid.   
 • 1,1 miljard euro voor het Europees Fonds voor Maritieme Zaken, Visserij en Aquacultuur.   
 • 341 miljoen euro voor het InvestEU-programma voor onderzoek en ontwikkeling, ecologische en digitale overgang, de gezondheidssector en strategische technologieën.      
 • 2,9 miljard euro voor de Connecting Europe Facility om de grensoverschrijdende infrastructuur te verbeteren.   
 • 1,3 miljard euro voor het programma Digitaal Europa.   
 • 3. 500 miljoen euro voor het Erasmus+ programma om financieringsmogelijkheden te bieden voor projecten in het kader van dit programma.     
 • 708 miljoen euro voor het LIFE-programma ter ondersteuning van de matiging van en de aanpassing aan de klimaatverandering.    
 • 732 miljoen euro voor EU4Health om te zorgen voor een alomvattende gezondheidsrespons op de behoeften van de mensen.     

Meerjarig financieel kader      

De begroting voor 2023 maakt deel uit van het meerjarig financieel kader (MFK) van de EU voor de periode 2021-2027. Deze zevenjarige begrotingscyclus is eind 2020 door de staatshoofden en regeringsleiders goedgekeurd om 30% van de langetermijnbegroting en de EU-subsidies van de volgende generatie te besteden aan beleid tegen milieuveranderingen. De subsidies van de NextGenerationEU kunnen in de loop van de tijd evolueren en daarom zal de Commissie om de zes maanden verslagen over de financiering publiceren.      

NextGenerationEU helpt de Europese Unie de schade te boven te komen die door de pandemie van het coronavirus is veroorzaakt, zowel in economisch als in sociaal opzicht. Het is een instrument om de ecologische crisis aan te pakken en stelt de EU in staat groener, digitaler, veerkrachtiger en beter voorbereid op toekomstige uitdagingen te worden.   

Diego Gonzalez Armesto

× How can I help you?