27 april 2022

De Europese Commissie heeft op 26 april 2022 een nieuwe staatssteunregeling van 45 miljoen euro goedgekeurd om de post-pandemische economische situatie in België te verbeteren. De regeling, die beschikbaar wordt gesteld via de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF), richt zich op het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de onmiddellijke economische en sociale schade te helpen herstellen. De gevolgen van de pandemie worden gevoeld door allerlei ondernemingen, met name in de sectoren gezondheidszorg, toerisme, cultuur, detailhandel en vervoer.     

Gevolgen van de uitbraak voor de economie  

De uitbraak van de pandemie houdt het risico in van een ernstige inzinking van de hele economie van de EU, waardoor bedrijven, banen en huishoudens worden getroffen. Gerichte overheidssteun is nodig om ervoor te zorgen dat er voldoende financiële middelen op de markten beschikbaar blijven, om de schade voor gezonde ondernemingen op te vangen en om de continuïteit van de economische activiteit te waarborgen. De belangrijkste maatregelen zullen uit de nationale begrotingen van de lidstaten komen. De EU-regels inzake staatssteun stellen de lidstaten in staat snel en doeltreffend op te treden ter ondersteuning van burgers en ondernemingen, met name kmo’s, die economische moeilijkheden ondervinden als gevolg van de COVID-19 -uitbraak. 

Het Belgische herstel- en veerkrachtplan (RRP), dat over drie landsregio’s is verdeeld, omvat in totaal 140 hervormings- of investeringsprojecten en geeft aan hoe het de eerste financiële steun die het tussen 2021 en 2023 ontvangt, zal investeren.    

De Commissie zal verdere uitbetalingen, zoals de huidige regeling, toestaan op basis van een voldoende voltooiing van de mijlpalen en doelstellingen die in het herstel- en veerkrachtplan zijn uiteengezet, en die de vooruitgang bij de uitvoering van de investeringen en hervormingen weerspiegelen.  

Staatssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

De Europese Commissie heeft haar goedkeuring gehecht aan een Belgische regeling ten bedrage van 45 miljoen euro ter ondersteuning van bedrijven die actief zijn in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat getroffen is door de pandemie en de maatregelen die de regering heeft moeten nemen om de verspreiding van het virus te beperken. De overheidssteun werd goedgekeurd in het kader van de staatssteun NGEU.   

De regeling, “la prime Relance”, wordt verleend in de vorm van rechtstreekse subsidies en is bestemd voor de volgende sectoren

 • Nachtclubs;  
 • Restaurants en cafés en sommige van hun leveranciers;  
 • Evenementen;  
 • Cultuur;    
 • Toerisme;    
 • Sport;  
 • Personentransport. 

De Commissie is tot de conclusie gekomen dat de maatregel noodzakelijk, passend en evenredig is om een ernstige verstoring in de Brusselse economie op te heffen. Op grond hiervan heeft de Commissie de maatregel overeenkomstig de EU-staatssteunregels goedgekeurd.  

Om in aanmerking te komen, moeten de ondernemingen

 • Geregistreerd zijn bij de Kruispuntbank van Ondernemingen tegen 31 december 2021  
 • In 2019 een jaaromzet van meer dan 25.000 euro hebben behaald  

De financiële steun in het kader van de regeling zal:  

 • Maximaal 2.3 miljoen euro per onderneming bieden  
 • Uiterlijk op 30 juni 2022 worden toegekend 

 FI Group heeft 20 jaar ervaring en wenst u te begeleiden op het nieuwe NextGenerationEU-pad. Onze experts staan ter uw beschikking om te analyseren hoe uw project past binnen het Europese NextGenerationEU-herstelfonds en om samen met u de volgende stappen te zetten. 

Yvette Poumpalova 

× How can I help you?