7 maart 2022

Op basis van het lopende publieke debat en de besprekingen met de lidstaten verstrekt de Europese Commissie informatie over mogelijke wijzigingen in het EU-kader voor economische governance. De leidraad voor het begrotingsbeleid is een instrument waarmee wordt beoogd om tegen 2023 in de gehele Europese Unie een brede consensus over het begrotingsbeleid te bereiken

Fiscale richtlijnen van de huidige politieke situatie

Elk jaar in april moeten de EU-lidstaten hun begrotingsplannen voor de komende drie jaar bekendmaken. Dit is gebaseerd op regels inzake economische governance in het stabiliteits- en groeipact, die het ontstaan of verergeren van begrotingsproblemen moeten voorkomen. 

De Europese Commissie heeft alle lidstaten de nodige maatregelen gegeven om hun begrotingsbeleid in 2023 te voeren door:  

De 5 basisbeginselen voor EU-aanbevelingen 

De leidraad is toegespitst op 5 kernbeginselen en de gevolgen daarvan voor begrotingsaanbevelingen. De Commissie zal deze in mei 2022 aan de EU-lidstaten voorstellen voor hun begrotingsplannen in 2023, en zijn gebaseerd op: 

  1. Beleidscoördinatie en een consistente beleidsmix; 
  2. Schuldbehoud door een geleidelijke en kwalitatief hoogstaande begrotingsaanpassing en economische groei; 
  3. Snellere investeringen en duurzame groei; 
  4. Begrotingsstrategieën die stroken met een middel-langetermijnaanpak van begrotingsaanpassing; 
  5. Verschillende begrotingsstrategieën die rekening houden met de eurozone. 

Wat de COVID-19-pandemie betreft, heeft een gecoördineerde begrotingsreactie een positief effect gehad op alle EU-lidstaten. Voor de toekomst is een meerjarige begrotingsaanpassing in combinatie met investeringen en hervormingen ter ondersteuning van het groeipotentieel noodzakelijk om de houdbaarheid van de schuldpositie te waarborgen.  

Richtlijnen 2023: Welke veranderingen worden verwacht?

Voor 2023 begint de Commissie met een geleidelijke begrotingsaanpassing om de hoge overheidsschuld terug te dringen. De financiering hiervan zal voor elke lidstaat gebeuren via: 

  • De herstel- en veerkrachtfaciliteit 
  • Nationaal gefinancierde overheidsinvesteringen van hoge kwaliteit 

Er zal echter een onderscheid tussen de lidstaten worden gemaakt op basis van de schuld: 

  • Hoge schuld: beginnen met een geleidelijke schuldafbouw door in 2023 een begrotingsaanpassing uit te voeren, ongerekend de bijdragen uit de SRF en andere EU-subsidies 
  • Lage en middelhoge schuld: de investeringen versterken die nodig zijn voor de groene en digitale transitie, waarbij wordt gestreefd naar een algemeen neutrale beleidskoers 

In het stabiliteits- en convergentieprogramma van elke lidstaat moeten de begrotingsplannen voor de middellange termijn een geleidelijk neerwaarts traject van de overheidsschuld volgen. Het zwaartepunt ligt daarbij op duurzame groei en de verwezenlijking daarvan door middel van geleidelijke investeringen en hervormingen. 

De toekomstige leidraad, waarvan het verslag in mei 2022 zal verschijnen, zal de mondiale economische situatie, de specifieke situatie van elke lidstaat en de discussie over het kader voor economisch bestuur blijven weerspiegelen. 

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u ondersteunen bij het begrijpen en benutten van de beschikbare O&O+I mogelijkheden. Onze experts staan tot uw beschikking om uw project te analyseren en samen met u de volgende stappen te zetten.

Yvette Poumpalova

× How can I help you?