24 oktober 2022

De Europese Commissie heeft het O&O&I-steunkader 2022 goedgekeurd, de herziene mededeling over staatssteunregels voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie.

Deze nieuwe kaderregeling bevat de regels op grond waarvan de lidstaten staatssteun mogen verlenen aan ondernemingen ten behoeve van hun O&O&I-activiteiten, zodat concurrentievoorwaarden worden gewaarborgd.

De Europese Commissie heeft het O&O&I-steunkader 2022 goedgekeurd

Deze nieuwe kaderregeling is een gevolg van de evaluatie van de huidige regels, die is opgenomen in de toetsing van de toereikendheid van staatssteun. De nieuwe kenmerken zijn onder meer

Het O&O&I Kader 2022 draagt ook bij aan de strategische doelstellingen van de Europese Unie met betrekking tot haar doelstellingen voor de groene en digitale transitie.

Wat is nieuw in het O&O&I-raamwerk 2022?

Onder de wijzigingen vallen:

1.- Verbeterde en geactualiseerde bestaande definities van onderzoeks- en innovatieactiviteiten.

De wijzigingen verduidelijken met name de toepasselijkheid ervan met betrekking tot digitale technologieën en activiteiten in verband met digitalisering (supercomputers, kwantumtechnologieën, blockchain, kunstmatige intelligentie, cyberbeveiliging, big data of cloud computing). Hiermee wordt getracht rechtszekerheid te bieden aan zowel de lidstaten als alle belanghebbenden, en tegelijkertijd O&O&I-investeringen te vergemakkelijken die de digitale transformatie van de Europese Unie mogelijk maken.

2.- Goedkeuring van overheidssteun voor test- en experimenteerinfrastructuur

Deze zijn nodig om technologieën te ontwikkelen, te testen en op te schalen. Het kader van 2022 heeft tot doel de ontwikkeling en mogelijke invoering van geavanceerde en baanbrekende technologieën te vergemakkelijken, met name door Europese kmo’s, en tegelijkertijd de groene en digitale transitie van de Europese economie te vergemakkelijken en bij te dragen tot de nieuwe Europese innovatieagenda.

3.- Vereenvoudiging van normen

Om de praktische uitvoering van het O&O&I-kader 2022 te vergemakkelijken en tegelijkertijd de administratieve lasten voor bedrijven en overheden te verlichten, worden vereenvoudigde mechanismen ingevoerd om de indirecte kosten van O&O-projecten te bepalen.

NextGenerationEU helpt de Europese Unie de schade te boven te komen die door de pandemie van het coronavirus is veroorzaakt, zowel in economisch als in sociaal opzicht. Het is een instrument om de ecologische crisis aan te pakken en stelt de EU in staat groener, digitaler, veerkrachtiger en beter voorbereid op toekomstige uitdagingen te worden.    

Teresa Marina

× How can I help you?