Dutchnl
11 december 2023

Op 8 december verwelkomde de Commissie de voorlopige overeenkomst over het bijwerken van de EU-regels voor een koolstofarme economie en een nieuwe waterstofmarkt te creëren.

Nieuwe waterstofregels

De nieuwe regels zullen de invoering van hernieuwbare en koolstofarme gassen vergemakkelijken en tegelijk de voorzieningszekerheid en betaalbaarheid garanderen richting een koolstofarme economie.

Eerste veiling van de Europese Waterstofbank

De Europese Commissie lanceerde de eerste veiling van de Europese Waterstofbank afgelopen november met een subsidie van 800 miljoen euro.

Europese markt voor schoon gas richting een koolstofarme economie

De overeenkomst versterkt ook de langetermijnplanning van de infrastructuur die nodig is voor een koolstofarme gassector op het continent. Zo zullen nationale ontwikkelingsplannen gebaseerd worden op gezamenlijke scenario’s voor elektriciteit, gas en waterstof.

Deze planning moet worden afgestemd op de nationale energie- en klimaatplannen, evenals op een 10-jaren netontwikkelingsplan op Europees niveau.

Onafhankelijke beheerders

Exploitanten van gas- en waterstofnetwerken zullen informatie moeten verstrekken over infrastructuur die kan worden ontmanteld of gemoderniseerd, en er zullen specifieke plannen voor de ontwikkeling van waterstofnetwerken komen om een realistische bouw van waterstofsystemen te garanderen. Daarnaast zal de aansluiting op en toegang tot het bestaande gasnetwerk worden vergemakkelijkt, waardoor kortingen op grensoverschrijdende en injectietarieven voor deze gassen mogelijk worden.

Daarnaast wordt er ook een certificeringssysteem voor kooldioxidegassen opgezet om te zorgen voor een gelijk speelveld en consistentie bij de beoordeling van de totale voetafdruk van gasemissies.

Daartoe wordt een nieuwe Europese entiteit voor waterstofnetwerkbeheerders (ENNOH) opgericht. Deze zal onafhankelijk zijn van het Europees gastransmissienetwerk en het Europees elektriciteitstransmissienetwerk, hoewel synergieën en samenwerking tussen de drie sectoren zullen worden benut.

Energieonafhankelijkheid

De verordening bevat ook bepalingen die lidstaten toestaan om beperkingen op de levering van aardgas aan te nemen, dit alles met het doel om de essentiële veiligheidsbelangen van de Europese Unie te beschermen.

Er is ook bepaald dat met betrekking tot de netwerktarieven voor de waterstofmarkt, elke nationale regelgevende instantie overleg moet plegen met de regelgevende instanties van de buurlanden over de ontwerptariefmethodologie en deze moet voorleggen aan het Agentschap voor de samenwerking tussen energieregulators. Op deze manier behoudt elke regelgevende instantie het recht om haar eigen tarief vast te stellen.

FIT 55

Daarnaast hebben de Raad en het Europees Parlement ook overeenstemming bereikt over de voorgestelde herziening van de richtlijn betreffende de energieprestatie van gebouwen.

Een van de doelstellingen is dat tegen 2030 alle nieuwe gebouwen nulemissie-gebouwen moeten zijn, en dat tegen 2050 het bestaande gebouwenbestand moet worden omgevormd tot nulemissie-gebouwen.

FIT 55 maatregelen

Onder de maatregelen is overeengekomen om

  • Te zorgen voor de inzet van adequate zonne-energie-installaties in nieuwe gebouwen, openbare gebouwen en bestaande niet-residentiële gebouwen die renovatiewerkzaamheden ondergaan waarvoor een vergunning nodig is.
  • Op het gebied van regelgeving zullen de minimale energie-efficiëntienormen voor niet-residentiële gebouwen in 2030 boven de 16% van de slechtste prestaties liggen en in 2033 boven de 26%.
  • Tegen 2040 is het de bedoeling om ketels op fossiele brandstoffen geleidelijk uit te bannen.

Met FI Group als uw betrouwbare partner kunt u zich een weg banen door het veranderende landschap van O&O-financiering en de beschikbare stimuleringsmaatregelen optimaal benutten. 

Teresa Marina

× How can I help you?