11 mei 2022

Al meer dan twintig jaar helpt FI Group bedrijven over de hele wereld om hun innovatie te financieren via het beheer van fiscale stimulansen voor O&O en andere financiële bronnen. Het leek ons dan ook vanzelfsprekend om onze gids te publiceren over de internationale fiscale stimulansen voor O&O die beschikbaar zijn voor bedrijven die concurrentievoordelen willen behalen door middel van innovatie.  

Recente studies van de OESO tonen aan dat fiscale stimulansen voor O&O die rechtstreeks door de overheid worden ondersteund, leiden tot een toename van de investeringen in O&O (voor bedrijven van alle groottes en sectoren), een grotere impact op het concurrentievermogen van de bedrijven en een doorslaggevende sociale meerwaarde door het creëren van werkgelegenheid. Het positieve effect van fiscale stimulansen voor innovatie wordt nu zo algemeen erkend dat landen als Duitsland en Zwitserland, die bekend staan als innovatieleiders en tot voor kort geen belastingstelsels voor O&O hadden, hun eigen stelsels hebben opgezet om van deze mechanismen te profiteren.  

De omvang van de fiscale steun voor O&O is inherent aan elk land; gewoonlijk wordt er evenwel van uitgegaan dat fiscale stimulansen voor O&O de belastingbetaler op drie niveaus trachten te beïnvloeden:  

  • Belastingkrediet en -aftrek  
  • Verlagingen van de sociale zekerheid  
  • Octrooibox  

Deze drie regelingen vullen elkaar aan en bestrijken alle financiële aspecten van de levenscyclus van een O&O-project. 

Om de mogelijkheden om van dergelijke stimulansen te profiteren te identificeren en te benutten, heeft de FI Group deze gids uitgebracht als een betrouwbare informatiebron voor toekomstige aanvragers. Deze compilatie is een uitstekende illustratie voor de lezer van onze expertise als specialist in O&O-financiering. Het heeft ons in staat gesteld onze ervaring, opgedaan bij verschillende belastingadministraties en onderzoeksinstellingen, te bundelen en te delen met onze cliënten, partners en contacten.  

Deze derde editie van de internationale gids bestrijkt 20 landen waar FI Group actief is en volgt voor elk land dezelfde structuur: overzicht van de O&O-prestaties, de belangrijkste belastingsystemen voor O&O en andere stimulansen die van het grootste belang zijn voor bedrijven die in innovatie investeren:  

  • overzicht van de O&O-prestaties  
  • belangrijkste belastingstelsels voor O&O  
  • andere stimulansen die van de hoogste waarde zijn voor bedrijven die in innovatie investeren.  

De informatie is in februari 2022 verzameld aan de hand van de meest recente wetgevingsgegevens die op dat moment beschikbaar waren. Toekomstige versies zullen regelmatig worden gepubliceerd, na wijzigingen in de wetgeving.  

Download de gids hier

× How can I help you?