23 juni 2022

De zomermaanden zijn het juiste moment om uw onderneming en haar behoeften opnieuw te evalueren. FI Group heeft de tijd genomen om de interessantste financiële mogelijkheden van juli, augustus en september 2022 te analyseren en samen te vatten in een subsidiekalender. Onze groep van experts identificeert strategische financieringsmogelijkheden, maatregelen om uw O&O+I doelstellingen te bereiken en investeringen die perfect passen in uw (project)plan om de rest van het jaar verder te ontplooien.  

Hoe werken subsidies?  

Het subsidieproces volgt een lineaire workflow die bestaat uit het vinden van de juiste financieringsmogelijkheid, het analyseren van de voorwaarden, het voorbereiden van de benodigde gegevens, het aanvragen van de subsidie, het wachten op goedkeuring, het succesvol uitvoeren van het (project)plan, rapportage en afsluiting.  

Oproepen voor financiële steun openen het hele jaar door met verschillende aanvraagprocedures en subsidiabiliteitsvoorwaarden. Houd rekening met meerdere factoren:  

 • Geografisch bereik (lokaal, regionaal, nationaal of Europees)  
 • Particuliere of publieke actor  
 • Bedrijfsgrootte (startup, MKB, grote onderneming)  
 • Type project  
 • Noodzakelijke projectkosten  
 • Deadline(s)  

Subsidies kunnen zowel onderwerp- als sectorspecifiek zijn. Daarom staan de consultants van FI Group tot uw beschikking om de beschikbare financiële steun voor uw specifieke behoeften te vereenvoudigen. Vraag nu een gratis audit aan via onze website of vind hieronder de subsidiekalender met de meest interessante financiële opportuniteiten die specifiek voor de komende zomermaanden beschikbaar zijn.  

Van juli en augustus tot september 2022  

1.- Energiepremies door netbeheerders Fluvius & Elia – Tot 1 juli 2022  

Fluvias en Elia bieden een energiebesparings- en hernieuwbare-energiepremie aan, die varieert in functie van de types.  

De klanten van Elia in het Vlaamse Gewest, aangesloten op het lokale transmissienet met een spanningsniveau tot 70 kV, kunnen een investeringspremie aanvragen bij de uitvoering van maatregelen die gericht zijn op primaire energiebesparing. Vooraf moet een energiestudie worden uitgevoerd.  

Bedrijven kunnen verschillende premies ontvangen wanneer zij investeren in:   

 • Energiebesparing (isolatie, hoogrendementsbeglazing, relighting);  
 • En hernieuwbare energie (zonneboiler, warmtepomp, warmtepompboiler);  
 • In bestaande niet-residentiële gebouwen.   

Er zijn ook premies voor specifieke projecten na de uitvoering van een energiestudie.    

De premies zijn bestemd voor professionele verbruikers voor investeringen in energiebesparing en hernieuwbare energie in bestaande niet-residentiële gebouwen.     

 • KMO’s en grote ondernemingen     
 • Organisaties (inclusief non-profitorganisaties)   
 • Energieconsumenten aangesloten op het lokale transmissienet.  

2.- Blue Deal waterbesparende investeringen – Tot 8 juli 2022  

De Blue Deal waterbesparende investeringen is een maatregel voor:   

 • Investeringen in waterbesparing  
 • Droogtebestrijding   
 • Grondwateraanvulling   

Het gaat om investeringen in technologieën die niet voldoen aan de strenge Europese voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Ecologiepremie Plus (EP+) en de Strategische Ecologische Ondersteuning (STRES), maar wel een belangrijke bijdrage leveren aan de droogteproblematiek.  

Deze open oproep staat open voor alle KMO’s gevestigd in het Vlaams Gewest die een subsidiabele hoofdactiviteit uitoefenen.     

Ook eenmanszaken, vrije beroepen en vzw’s met economische activiteit komen in aanmerking.      

3.- Recyclagehub – Tot 30 augustus 2022  

Bedrijven die willen investeren in innovatieve technologieën om materiaalkringlopen te sluiten, kunnen van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) steun krijgen voor recyclageprojecten die afvalmaterialen omzetten in grondstoffen.    

De oproep richt zich tot recyclageprojecten die afvalmaterialen (zowel lokaal geproduceerd als geïmporteerd) omzetten in grondstoffen. De ambitie is om een substantiële milieuwinst te creëren in verhouding tot de toegekende steun:  

 • Vermindering van restafval  
 • Ontgifting van de kringloop (zoals vernietiging van asbest)   
 • Hergebruik van recyclage  

In aanmerking komen zowel KMO’s als grote ondernemingen die investeren in nieuwe recyclageactiviteiten in het Vlaamse Gewest.   

 • Eenmanszaken zijn uitgesloten  

4.- Urban Europe – Innovaties voor het beheer van duurzame stedelijke bereikbaarheid – Tot 15 september 2022  

Het consortium van financieringsinstanties uit 4 landen (Oostenrijk (FFG), België (Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Innoviris) en Vlaanderen (VLAIO), Zweden (SWEA en VINNOVA), Turkije (TÜBITAK)) bieden 3,72 miljoen euro om de samenwerkings-, resultaatgerichte projecten in onderzoek en innovatie op het gebied van duurzame stedelijke bereikbaarheid te realiseren. 

Het doel van deze subsidie is het realiseren van de op samenwerking gerichte, resultaatgerichte projecten in onderzoek en innovatie op het gebied van duurzame stedelijke bereikbaarheid.    

Innoviris financiert in deze oproep private en publieke ondernemingen, stadsbesturen, gemeenten, onderzoekscentra en verenigingen.   

De subsidiabiliteitscriteria zijn vastgesteld op 2 niveaus:   

 • Transnationale subsidiabiliteitscriteria zoals uiteengezet in de tekst van de oproep (EU-niveau)   
 • Subsidiabiliteits- en financieringsvoorwaarden van Innoviris  

5.- De herstructurering van twee renovatiesubsidies – Tot 30 september 2022  

Tijdens de zomer worden de renovatiepremie & energiepremie van Fluvius gesloten. Tot 30 september 2022 zullen geen nieuwe aanvragen meer aanvaard worden.  

De oorzaak hiervan is de ontwikkeling van een nieuwe Vlaamse subsidie, Mijn VerbouwPremie, die een fusie zal zijn tussen de eerste twee premies.   

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u ondersteunen bij het begrijpen en onderscheppen van de beschikbare O&O+I opportuniteiten. Onze experts staan ter uwer beschikking om uw project te analyseren en samen met u de volgende stappen te zetten.   

Yvette Poumpalova

× How can I help you?