15 september 2022

Iedereen heeft wel eens last van keuzestress, even goed bij het zoeken naar en kiezen van de juiste subsidies. FI Group heeft de tijd genomen om de meest interessantste steunmogelijkheden van dit najaar 2022 te analyseren en samen te vatten in een subsidiekalender. Onze groep van experts identificeert strategische opportuniteiten, maatregelen om uw O&O+I doelstellingen te bereiken en investeringen die perfect passen in uw (project)plan. Wij bereiden je alvast voor op een succesvol 2023! 

Hoe werken subsidies?   

Het subsidieproces volgt een lineaire workflow die bestaat uit het vinden van de juiste financieringsmogelijkheid, het analyseren van de voorwaarden, het voorbereiden van de benodigde gegevens, het aanvragen van de subsidie, het wachten op goedkeuring, het succesvol uitvoeren van het (project)plan, rapportage en afsluiting.   

Oproepen voor financiële steun openen het hele jaar door met verschillende aanvraagprocedures en subsidiabiliteitsvoorwaarden. Houd rekening met meerdere factoren:   

 • Geografisch bereik (lokaal, regionaal, nationaal of Europees)   
 • Particuliere of publieke actor   
 • Bedrijfsgrootte (startup, MKB, grote onderneming)   
 • Type project   
 • Noodzakelijke projectkosten   
 • Deadline(s)   

Subsidies kunnen zowel onderwerp- als sectorspecifiek zijn. Daarom staan de consultants van FI Group tot uw beschikking om de beschikbare financiële steun voor uw specifieke behoeften te vereenvoudigen. Vraag nu een audit aan via onze website of vind hieronder de subsidiekalender met de meest interessante financiële opportuniteiten die specifiek voor het komende najaar beschikbaar zijn.   

Subsidiekalender: van oktober tot december 2022 

1.- Belgium builds back circular (tot 31 oktober 2022) 

‘Belgium builds back circular’ is een steun waarmee de federale overheid innovatieve projecten wil ondersteunen die bijdragen tot de uitvoering van activiteiten en/of toegepast onderzoek waarbij de circulaire dimensie wordt geïntegreerd in 4 specifieke sectoren: 

 • Fietsen 
 • Windenergie 
 • Gezondheidssector 
 • Biomimicry 

Deze eerste oproep voor BBBC-projecten maakt deel uit van het nationaal plan voor herstel en veerkracht (RRP). Het RRP wordt gefinancierd door een tijdelijk Europees fonds, Next Generation EU. 

2.- Water4All, Water Security for All (tot 31 oktober 2022) 

Gezien deze maatschappelijke uitdagingen van de klimaatverandering lanceert Water4All, een internationale oproep die onderzoeks- en innovatieprojecten zal ondersteunen gericht op: het leveren van kennis, modellen, benaderingen, instrumenten en methodologieën om hydrologische processen op verschillende schaalniveaus beter te begrijpen en om efficiënter te reageren op waterproblemen gerelateerd aan extreme klimatologische gebeurtenissen.   

De projectvoorstellen moet passen binnen een van volgende thema’s, die nader toegelicht worden in de oproeptekst:  

 • Veerkracht, aanpassing en beperking van extreme weersomstandigheden   
 • Instrumenten voor waterbeheer – in de context van extreme weersomstandigheden   
 • Beter waterbeheer in de context van extreme weersomstandigheden en internationale contexten 

De oproep is bedoeld voor een consortium bestaat uit minstens 3 partners en maximum 7 partners uit minimum 2 verschillende landen. Partners van 1 land mogen niet meer dan 50% van de inkomsten inbrengen.  

 • De deelnemende landen in deze oproep zijn: Oostenrijk, België (VLAIO, FWO en FNRS), Brazilië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Israël, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Moldavië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitserland, Turkije, UK

3.- Groene stroom, call 3 (november 2022) 

Call Groene Stroom, het investeringssteunprogramma van de Vlaamse overheid, is een subsidie voor middelgrote PV-installaties en kleine en middelgrote windturbines.   

Deze derde open call is bedoeld voor het financieren van middelgrote installaties op basis van zonne-energie en kleine en middelgrote windturbines.  Deze call omvat zowel: 

 • Drijvende PV-installaties; 
 • PV installaties op marginale gronden; 
 • En kleine en middelgrote windturbines; 
 • Als overige PV-installaties. 

4.- Brexit Veerkrachtsubsidie (tot 31 december 2022) 

Deze subsidie is bedoeld Vlaamse kmo’s te ondersteunen in hun heroriëntatie om de impact van de Brexit te counteren. Als onderneming onderzoek je, met eigen middelen en mankrachten, of in samenwerking met een externe dienstverlener, hoe je het verloren UK-marktaandeel kan compenseren. Je kan: 

 • Nieuwe buitenlandse markten aanboren 
 • Een nieuw product of nieuwe dienst ontwikkelen 
 • Met een digitale strategie je competitiviteit boosten 
 • De administratie rond douaneformaliteiten vereenvoudigen/digitaliseren 
 • Je logistieke keten in export naar de UK verbeteren 

5.- Coup de Pouce (tot 31 december 2022) 

Profiteer van de lening van een familielid dat een belastingvoordeel geniet in de vorm van een belastingkrediet tot 4% per jaar. Dankzij deze oproep kunt u een achtergestelde lening krijgen.  

Dankzij de Coup de Pouce-lening kunnen uw naasten investeren in uw bedrijf en profiteren van een belastingvoordeel. De investering wordt toegekend door de kredietgever (particulier) en ontvangen door de kredietnemer (de onderneming die de aanvraag indient).  

De geleende middelen kunnen uitsluitend worden aangewend voor de verwezenlijking van de activiteit van de gefinancierde onderneming. 

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u ondersteunen bij het begrijpen en onderscheppen van de beschikbare O&O+I opportuniteiten, o.a. via de FI Subsidiekalender. Onze experts staan ter uw beschikking om uw project te analyseren en samen met u de volgende stappen te zetten.  

  

Yvette Poumpalova

× How can I help you?