25 april 2024

Onderzoek, innovatie en milieubescherming zijn belangrijke drijfveren van de huidige transformaties. Om bedrijven aan te moedigen om in deze strategische gebieden te investeren, bieden lokale overheden en de Europese Commissie financiering in verschillende vormen, waaronder subsidies. In Wallonië is de Service Public Wallon Recherche (SPW Recherche) de instantie die verantwoordelijk is voor onderzoek en innovatie en die een aantal steunprogramma’s aanbiedt, waarvan er hieronder enkele worden beschreven: 

Subsidies voor onderzoek en ontwikkeling 

  • Win4Company: Dit programma is bedoeld om projecten voor industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling te financieren. Het ondersteunt de verwerving van nieuwe kennis om nieuwe producten, processen of diensten te ontwikkelen of bestaande te verbeteren. De financiering kan de vorm aannemen van een terugbetaalbaar voorschot dat tot 70% van de in aanmerking komende uitgaven dekt. 
  • Win4Expertise: Biedt financiële steun voor het uitbesteden van technische diensten aan overheidsinstanties. Bedrijven kunnen een subsidie ontvangen die tot 75% van de uitbestedingskosten voor onderzoek en innovatie dekt. 
  • AMURE: Het programma subsidieert een energie-audit of een pre-haalbaarheidsstudie om de relevantie van een investering te beoordelen of om een algemeen plan op te stellen om de energie-efficiëntie van uw bedrijf te verbeteren. Het interventiepercentage varieert van 50 tot 100%, afhankelijk van het type bedrijf of vertegenwoordigende instantie. In het kader van Energiecontroles is het interventiepercentage 75%. 

Investeringspremies met oog op milieubescherming

SPW biedt ook investeringspremies om duurzame economische ontwikkeling te bevorderen: 

  • Klassieke investering: Heeft betrekking op nieuwe economische activiteiten, de oprichting of uitbreiding van vestigingen. Subsidiepercentages variëren volgens verschillende criteria en kunnen oplopen tot 20%. 
  • Duurzaam energiegebruik (SEU): Ondersteunt investeringsplannen die gericht zijn op het verminderen van energieverbruik en het ontwikkelen van hernieuwbare energie. Subsidiepercentages variëren tussen 20% en 40%. 
  • Duurzaam gebruik van energie en/of milieubescherming: Deze premie helpt bedrijven schade aan de natuurlijke omgeving te herstellen of te voorkomen en de huidige milieunormen te overtreffen. De subsidiepercentages variëren tussen 10% en 40% en kunnen onder bepaalde voorwaarden worden verhoogd, vooral als er in ontwikkelingsgebieden wordt geïnvesteerd. 

Subsidiepercentages variëren volgens verschillende criteria en kunnen oplopen tot 70% voor bepaalde programma’s. In aanmerking komende bedrijven moeten voldoen aan de voorwaarden die specifiek zijn voor elk programma en de nodige documenten overleggen wanneer ze een subsidieaanvraag indienen. 

Het verschil tussen een investeringspremie en een subsidie 

Kort gezegd is een investeringspremie financiële steun die wordt toegekend om bedrijven aan te moedigen om specifieke investeringen te doen, terwijl een subsidie niet-terugvorderbare steun is die bedoeld is om specifieke projecten op verschillende gebieden, zoals onderzoek, innovatie of milieubescherming, te ondersteunen. 

  • In tegenstelling tot een subsidie wordt een investeringspremie meestal in één keer uitbetaald of in verschillende termijnen, afhankelijk van de voortgang van het project. Er kunnen specifieke voorwaarden aan verbonden zijn, zoals het creëren van banen, investeringen in prioritaire sectoren of een bijdrage aan de ecologische overgang. 
  • Investeringspremies kunnen verschillende vormen aannemen, zoals belastingvoordelen, kortingen op investeringskosten of directe betalingen. 

Een subsidie is niet-terugvorderbare financiële bijstand die door een openbare of particuliere instantie wordt toegekend om specifieke projecten te ondersteunen, zoals onderzoek en ontwikkeling, innovatie, opleiding of milieubescherming. 

  • In tegenstelling tot een investeringssubsidie is een subsidie meestal bedoeld om een deel van de kosten van een specifiek project te dekken. Ze wordt toegekend op basis van vooraf vastgestelde criteria, zoals de kwaliteit van het project, de economische of sociale impact, of de bijdrage aan politieke of strategische doelstellingen. 
  • Subsidies kunnen worden gebruikt om een breed scala aan uitgaven te financieren, zoals personeelssalarissen, bedrijfskosten, de aankoop van apparatuur of kosten voor uitbesteding. 

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u ondersteunen bij het begrijpen en onderscheppen van de beschikbare O&O+I mogelijkheden. Onze experts staan tot uw beschikking om uw project te analyseren en samen met u de volgende stappen te zetten.    

Yvette Poumpalova 

Chaïmaa Atif

× How can I help you?