15 maart 2023

Fiscale stimuli voor O&O zijn instrumenten die de Belgische overheid gebruikt om innovatief gedrag en/of investeringen van bedrijven aan te moedigen via een gunstig belastingstelsel.  

In België zijn er verschillende fiscale stimuli beschikbaar om onderzoek en ontwikkeling (O&O) door ondernemingen aan te moedigen. Deze stimulansen zijn bedoeld om innovatie te stimuleren en het concurrentievermogen van Belgische bedrijven te verbeteren.   

Gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers  

In België kunnen ondernemingen profiteren van een specifieke belastingregeling, de “Gedeeltelijke Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers”, die bedoeld is om onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten te stimuleren. Het kan Belgische ondernemingen die onderzoekers tewerkstellen verschillende fiscale voordelen opleveren, zoals de mogelijkheid om de arbeidskosten in verband met de aanwerving en het behoud van hooggekwalificeerde onderzoekers te verminderen. Dit kan het voor bedrijven betaalbaarder maken om te investeren in onderzoek en ontwikkeling, wat hun concurrentievermogen kan helpen verbeteren en innovatie kan stimuleren.  

Door hooggekwalificeerde onderzoekers aan te werven, kunnen Belgische ondernemingen profiteren van een verhoogde productiviteit en innovatie. Onderzoekers kunnen nieuwe ideeën, vaardigheden en expertise in de organisatie inbrengen, wat kan leiden tot de ontwikkeling van nieuwe producten, diensten en technologieën.  

Hooggekwalificeerde onderzoekers in dienst nemen kan ook de reputatie van Belgische ondernemingen als innovatieve en toekomstgerichte organisaties versterken. Dit kan helpen om nieuwe klanten, investeerders en partners aan te trekken en het algemene aanzien van de onderneming in de sector te verbeteren.  

Om voor de vrijstelling in aanmerking te komen, moet de onderzoeker een diploma van minstens bachelorniveau hebben, in een onderzoeksfunctie werkzaam zijn en minstens 50% van zijn werktijd aan onderzoeksactiviteiten besteden. De vrijstelling geldt voor een deel van het brutosalaris van de onderzoeker, tot een maximumbedrag. Het vrijstellingsbedrag wordt berekend op basis van het aantal onderzoekers in dienst en het bedrag van de in aanmerking komende onderzoeksactiviteiten.  

Verhoogde Investeringsaftrek voor O&O  

In België kunnen bedrijven die investeren in onderzoek en ontwikkeling profiteren van een belastingaftrek voor investeringen (ITD) die bedoeld is om innovatie en technologische ontwikkeling aan te moedigen. De ITD is een belastingvoordeel waarmee ondernemingen een percentage van hun in aanmerking komende O&O-uitgaven kunnen aftrekken van hun belastbaar inkomen.  

Het exacte percentage van de ITD hangt af van het soort O&O-activiteit en de omvang van de onderneming. Over het algemeen profiteren kleine en middelgrote ondernemingen (kmo’s) van een hoger percentage ITD dan grote ondernemingen.  

In 2021 konden kmo’s bijvoorbeeld profiteren van een ITD van maximaal 25% van hun subsidiabele O&O-uitgaven, terwijl grote ondernemingen in aanmerking kwamen voor een ITD van maximaal 13,5%. De in aanmerking komende uitgaven kunnen salarissen, octrooikosten en andere directe uitgaven in verband met O&O-activiteiten omvatten.  

Het is belangrijk op te merken dat de ITD onderworpen is aan bepaalde voorwaarden en beperkingen, en het bedrijf moet een certificaat van het Federaal Wetenschapsbeleid verkrijgen om van de aftrek te kunnen genieten. De ITD kan tot zeven jaar worden overgedragen indien de in aanmerking komende uitgaven het belastbaar inkomen van de onderneming in een bepaald jaar overschrijden.  

Innovatie inkomstenaftrek (Innobox)  

De innovatie inkomstenaftrek (IID) is een belastingvoordeel dat door de Belgische overheid wordt verstrekt om innovatie en onderzoek en ontwikkeling (O&O) binnen ondernemingen aan te moedigen.  

Dankzij de IID kunnen ondernemingen een deel van hun netto-inkomsten uit in aanmerking komende intellectuele-eigendomsrechten (IP) aftrekken van hun belastbaar inkomen, waardoor zij minder belasting verschuldigd zijn. De in aanmerking komende intellectuele-eigendomsrechten kunnen octrooien, auteursrechten, software en andere verwante immateriële activa omvatten.  

Het percentage van de aftrek varieert afhankelijk van het soort intellectuele-eigendomsrecht en de aard van de onderneming. Zo kunnen kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) een hoger aftrekpercentage genieten dan grotere ondernemingen.   

Om voor het IID in aanmerking te komen, moet de onderneming aan bepaalde criteria voldoen en een certificaat van het Federaal Wetenschapsbeleid verkrijgen. De onderneming moet ook kunnen aantonen dat de intellectuele-eigendomsrechten werden ontwikkeld of verworven met het oog op de uitvoering van O&O-activiteiten.  

In het algemeen is het IID een krachtig instrument voor ondernemingen in België om innovatie en investeringen in O&O te bevorderen door ondernemingen fiscale stimulansen te bieden.  

Industriële belastingen  

In België kunnen ondernemingen die zich bezighouden met onderzoek en ontwikkeling onderworpen worden aan bepaalde industriële belastingen, zoals de gewestelijke belasting op productieve activiteiten (TPA) en de gemeentelijke belasting op economische activiteiten (TME).  

De TPA is een regionale belasting die wordt geheven op het gebruik van bepaalde apparatuur en installaties, zoals machines en gereedschappen, die bij industriële activiteiten, waaronder O&O, worden gebruikt. Het tarief van de TPA hangt af van de regio waar de onderneming is gevestigd en van de aard van de uitrusting.  

De TME is een gemeentelijke belasting op verschillende economische activiteiten, waaronder O&O. Het TME-tarief varieert afhankelijk van de gemeente waar de onderneming is gevestigd en de aard van de economische activiteit.  

In bepaalde gevallen kunnen ondernemingen die O&O-activiteiten verrichten echter in aanmerking komen voor vrijstellingen of verlagingen van deze industriële belastingen. Zo kunnen ondernemingen die in O&O-activiteiten investeren in aanmerking komen voor een verlaagd tarief of een volledige vrijstelling van de TPA. Evenzo kunnen sommige gemeenten vrijstellingen of verlagingen van de TME verlenen aan bedrijven die O&O-activiteiten ontplooien.  

Het is belangrijk op te merken dat de criteria om in aanmerking te komen en de regels voor vrijstellingen of verlagingen van industriële belastingen kunnen verschillen naar gelang van de regio en de gemeente waar de onderneming is gevestigd. Bedrijven moeten de plaatselijke autoriteiten en belastingdeskundigen raadplegen om te bepalen of zij in aanmerking komen en welke tarieven voor deze belastingen gelden.  

O&O subsidies 

In het algemeen zijn deze stimulansen bedoeld om O&O-investeringen aantrekkelijker te maken door de belastingdruk voor ondernemingen en investeerders te verlagen. Op die manier hoopt de Belgische regering innovatie te stimuleren en de groei van ondernemingen in het land te ondersteunen.  

Naast fiscale stimuli biedt de Belgische regering ook subsidies aan om onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten van bedrijven te ondersteunen. Deze subsidies zijn bedoeld om innovatie aan te moedigen en het concurrentievermogen van Belgische bedrijven te verbeteren. 

Om investeringen in O&O+I verder aan te moedigen, helpen onze FI Group consultants bij het identificeren, implementeren en onderhouden van de nodige financiële processen. Wij ondersteunen je bij het begrijpen en onderscheppen van beschikbare O&O+I mogelijkheden. 

Yvette Poumpalova

× How can I help you?