1 november 2023

De investeringsaftrek blijft een cruciaal instrument voor ondernemingen die hun winst willen optimaliseren door te investeren in nieuwe projecten. We bekijken samen de recente veranderingen van het najaar 2023 in de percentages voor de investeringsaftrek en hoe deze van invloed kunnen zijn op bedrijven.

Wat ondernemingen moeten weten 

Eenmalige investeringsaftrek 

Voor eenmanszaken, vrije beroepen en kleine vennootschappen die investeerden tussen 12/03/2020 en 31/12/2022 gold een tijdelijke verhoogde eenmalige investeringsaftrek van 25%. Vanaf 1 januari 2023 is dit percentage echter teruggebracht naar 8%. Vennootschappen zien ook gewijzigde percentages voor “bijzondere investeringen” met betrekking tot aanslagjaar 2024.

Bijvoorbeeld, voor investeringen vanaf 01/01/2023 gelden percentages zoals 20,5% voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen, terwijl voor digitale vaste activa en beveiligingsinvesteringen (enkel voor kleine vennootschappen) percentages als 20,5% en 27,5% van toepassing zijn. 

Gebroken boekjaren 

Voor investeringen gedaan vanaf 01/01/2023, verbonden met aanslagjaar 2023, gelden aangepaste percentages voor zogenaamde gebroken boekjaren. Bijvoorbeeld, kleine vennootschappen kunnen 13,5% benutten voor octrooien en milieuvriendelijke investeringen, terwijl digitale vaste activa en beveiligingsinvesteringen (enkel voor kleine vennootschappen) respectievelijk 13,5% en 20,5% opleveren.  

Overweging voor kleine vennootschappe

Voor kleine vennootschappen kan het lonend zijn om te onderzoeken of ze gebruik kunnen maken van bijzondere investeringsaftrekken in plaats van de standaard eenmalige investeringsaftrek van 8%. Het zorgvuldig afwegen van de mogelijkheden kan een aanzienlijk verschil maken in het optimaliseren van de winst. 

Constante percentages 

Niet alle percentages zijn gewijzigd. Zo blijven investeringen in koolstofemissievrije vrachtwagens, inclusief elektrische laadinfrastructuur, op een stabiele 42%. Voor zeeschepen is het percentage 30%, terwijl hergebruik van verpakkingen een investeringsaftrek van 3% behoudt. 

Gespreide investeringsaftrek 

Naast de eenmalige investeringsaftrekken is er de gespreide investeringsaftrek, die rekening houdt met fiscaal aangenomen afschrijvingen. Dit is van toepassing op onderzoek en ontwikkeling, waarbij het percentage voor milieuvriendelijke investeringen in deze categorie 27,5% bedraagt voor investeringen vanaf 01/01/2023 verbonden aan aanslagjaar 2024. Voor hetzelfde type investeringen door grote en kleine vennootschappen vanaf 01/01/2023 verbonden met het aanslagjaar 2023 bedraagt de investeringsaftrek 20,5%. 
 
Belangrijk om op te merken is dat het aantal tewerkgestelde werknemers geen rol speelt bij deze regeling, waardoor de focus ligt op de aard en timing van de investeringen. 
 
De gewijzigde percentages bieden voor de investeringsaftrek nieuwe mogelijkheden voor ondernemingen om hun financiële strategieën te optimaliseren. Het is essentieel voor bedrijven om deze wijzigingen grondig te begrijpen en te benutten om maximaal voordeel te halen uit hun investeringen.  

Meer weten over de investeringsaftrek? 

De investeringsaftrek is een fiscale stimuleringsmaatregel die ondernemingen de mogelijkheid biedt om een deel van hun winst vrij te stellen voor specifieke nieuwe investeringen die tijdens het belastbare tijdperk zijn gedaan. Dit mechanisme is ontworpen om bedrijven aan te moedigen te investeren in vernieuwende projecten en groei, wat niet alleen gunstig is voor individuele ondernemingen maar ook voor de bredere economie.

De investeringsaftrek werkt door het toekennen van een percentage van de investeringskosten als aftrekpost van de belastbare winst. Dit resulteert in een vermindering van de belastinggrondslag, wat op zijn beurt leidt tot lagere belastingverplichtingen voor het bedrijf. Het doel van de investeringsaftrek is het stimuleren van economische activiteit, het bevorderen van innovatie en het ondersteunen van specifieke sectoren, zoals milieuvriendelijke investeringen en onderzoek en ontwikkeling.

Ondernemingen kunnen profiteren van eenmalige investeringsaftrekken of gespreide investeringsaftrekken, afhankelijk van het type investering en de fiscale regelgeving op dat moment. 

Met FI Group als uw betrouwbare partner kunt u zich een weg banen door het veranderende landschap van O&O-financiering en de beschikbare stimuleringsmaatregelen optimaal benutten. 

Yvette Poumpalova 

× How can I help you?