Dutchnl
3 oktober 2023

Bedrijven worden steeds vaker geconfronteerd met nieuwe uitdagingen op het gebied van technologie en intellectueel eigendom (IE). Denk maar aan digitalisering en vergroening, de toenemende interdisciplinariteit van innovatieve ontwikkelingen, de verschuiving van producten naar diensten, enzovoort. Om deze uitdagingen aan te gaan, hebben bedrijven ondersteuning nodig. VARIO (Vlaamse Adviesraad voor Innovatie en Ondernemerschap) heeft hierover een advies gepubliceerd. Octrooien spelen een belangrijke rol in IE.

Wat zijn octrooien? 

Een octrooi is een exclusief en tijdelijk verbodsrecht op een uitvinding, dat wordt verleend in ruil voor openbaarmaking van die uitvinding. Een octrooi wordt alleen verleend als het aan een aantal strikte voorwaarden voldoet: de uitvinding moet    

 • Nieuw; 
 • Inventief;  
 • En industrieel toepasbaar zijn. 

Een octrooiaanvraag, waarin de aanvrager zijn uitvinding beschrijft, wordt altijd gepubliceerd voordat het octrooi wordt verleend. Octrooien maken de verspreiding van kennis en de kruisbestuiving van technologieën tussen bedrijven en onderzoeksinstellingen mogelijk.    

 • Octrooien stellen hun houders ook in staat om het recht op het gebruik van een specifieke technologie te verkopen, door middel van licenties en andere soortgelijke overeenkomsten, of om het octrooi zelf als een actief op de markt te brengen.    
 • Octrooien kunnen ook de waarde van een bedrijf beïnvloeden wanneer het verkocht of overgenomen wordt, en zijn vaak een noodzakelijk “bezit” voor startende bedrijven om durfkapitaal te verkrijgen.    

Wat is de waarde van een octrooi? 

Intellectueel eigendom kan een belangrijke rol spelen in de cultuur van uw bedrijf.   

 • Een octrooi(portfolio) is een sterk punt, en vaak zelfs onmisbaar, bij het zoeken naar durfkapitaal, omdat het de investeerder een minimale garantie op rendement biedt.   
 • Bovendien verbetert een octrooi en/of octrooiportefeuille het imago van het bedrijf.   
 • Gunstige belastingheffing: de netto-inkomsten die door het octrooi of de octrooien worden gegenereerd, kunnen in het huidige systeem tot 85% van belasting worden vrijgesteld.   

Bovendien vormen octrooien een uniek, beschikbaar en betrouwbaar innovatieplatform voor technologische vooruitgang. Ze spelen een dubbele rol   

 1. Ze moedigen innovatie aan door uitvindingen te beschermen, en    
 2. Ze vergemakkelijken de verspreiding van technologie, omdat ze de uitvinding openbaar maken en wettelijke titels zijn die verhandeld kunnen worden, waardoor de toewijzing van technologische middelen in de economie verbetert.     

VARIO over intellectueel eigendom en de volgende stappen in 2023 

Bewustzijn is nog steeds nodig    

In de meeste gevallen weten bedrijfsleiders in het MKB heel weinig over octrooien. Daarom is het noodzakelijk om hen meer bewust te maken van de basiskennis over intellectueel eigendom.    

Als bedrijf weet u dat uw succes niet beperkt is tot materiële productie. Uw immateriële activa, waaronder octrooien en intellectueel eigendom, spelen een cruciale rol in de ontwikkeling van uw bedrijf. FI Group erkent de waarde van deze immateriële activa en helpt u om ze te identificeren en te waarderen als strategische elementen van uw bedrijf. 

Toegankelijk advies over bedrijfsstrategie    

Ondernemers hebben advies nodig over alle aspecten van het intellectuele eigendomsproces als onderdeel van een intellectuele eigendomsstrategie die geïntegreerd is met de bedrijfsstrategie. Dit advies gaat dus verder dan octrooien op zich en moet de ondernemer in staat stellen om te weten met welke strategie intellectuele eigendomsrechten het best kunnen worden ingezet.    

 • Beheer van intellectueel eigendom: FI Group kan u helpen om de waarde van uw IP-activa volledig te benutten door middel van IP-waardering en IP-gebaseerde innovatie. Wij bieden een overzicht van de belangrijkste IP-kwesties en de vragen die moeten worden beantwoord, zodat u het proces binnen uw organisatie kunt structureren. Ons doel is om u in staat te stellen uw IP-projecten zelfstandig te beheren, terwijl wij u doorlopend ondersteuning bieden om de waarde van uw activa te maximaliseren en de implementatie te stroomlijnen.   

Enkele andere intellectuele-eigendomsrechten   

Handelsmerken onderscheiden de producten, diensten, enz. van een bedrijf van die van zijn concurrenten.   

 • Ontwerpen specificeren het uiterlijk van producten.   
 • Auteursrecht dekt artistieke creaties zoals boeken, muziek, schilderijen, beeldhouwwerken en films.   
 • Octrooien beschermen technische uitvindingen op alle gebieden van de technologie.   
 • Kwekersrechten zijn rechten die verleend worden aan kwekers van nieuwe plantenvariëteiten. Hun werk wordt beschermd als het ras onderscheidbaar, uniform, resistent en nieuw is.   

Ondersteunende initiatieven 

Belastingaftrek voor bedrijven   

De federale overheid moedigt bedrijfsinvesteringen in O&O aan door verschillende belastingvoordelen toe te kennen. Eén daarvan is bedoeld om de bescherming van innovatie door middel van octrooien aan te moedigen door middel van een speciale tariefbox binnen de vennootschapsbelasting: de IPBox.   

 • De aftrek voor inkomsten uit innovatie geldt nu niet alleen voor inkomsten uit octrooien, maar ook voor inkomsten uit software beschermd door auteursrecht of kwekersrecht, weesgeneesmiddelen en data- en marktexclusiviteit.  
 • De aftrek bedraagt 85% van de netto-inkomsten uit een van deze intellectuele eigendomsrechten.    

De aftrek voor inkomsten uit innovatie wordt berekend op basis van de netto-inkomsten die worden gegenereerd door het betreffende intellectuele eigendomsrecht en houdt, via de Nexus-ratio (een ratio die is vastgesteld door de OESO), rekening met het aandeel van het bedrijf in het uitvoeren van de O&O in verband met de bijbehorende IP-rechten.    

Mogelijkheden voor KMO’s 

Voor het belastingjaar 2019 bedragen de federale belastingvoordelen    

 • 1,308 miljard aan belastingaftrek voor octrooi-inkomsten (overgangsregeling) en    
 • 0,252 miljard aan belastingaftrek voor inkomsten uit innovatie (nieuwe regeling).    

Tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat de aftrek voor inkomsten uit innovatie vooral een stimulans is voor bedrijven die al actief O&O-projecten uitvoeren die octrooien genereren of betrekking hebben op softwareontwikkeling. Deze maatregel speelt bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de verankering van de grote farmaceutische spelers in België.    

Voor KMO’s, die al een belangrijke rol spelen in België:    

 • 99,8% van de bedrijven zijn kmo’s en   
 • en 95,5% daarvan heeft minder dan 9 werknemers (cijfers van Eurostat34).   

Het voordeel van octrooien (bijvoorbeeld via belastingvoordelen) een duidelijk hefboomeffect op de bedrijfsprestaties. 

Met FI Group als uw betrouwbare partner kunt u zich een weg banen door het veranderende landschap van O&O-financiering en de beschikbare stimuleringsmaatregelen optimaal benutten. 

Yvette Poumpalova 

× How can I help you?