17 maart 2022

Nu de energie- en gaskraan in Europa steeds verder dreigt dicht te draaien, herbekijken lidstaten hun plannen om mogelijke tekorten het hoofd te bieden. Ook België bereidt noodscenario’s voor. Daarom worden in alle Belgische gewesten maatregelen genomen om de groene energietransitie te versnellen, met zonne-energie (en daarbij horende subsidies) als een van de belangrijke bouwstenen. 

Inzetten op zonnepanelen 

België heeft een snel herstel na de coronacrisis gekend, maar gezien het huidige internationale klimaat staat de doorvoer van gas en energie op onzekere grond. Hoewel de Belgische economie groeit, stijgt de koopkracht niet door de stijgende energieprijzen.  

Als buffer en langetermijnoplossing is het daarom steeds interessanter om te investeren in zonnepanelen. De Belgische regering zet in op de energietransitie met het globale investeringsplan 2030, dat voorziet in de bouw en het onderhoud van zonnepanelen met een totale capaciteit gelijk aan die van de bestaande kerncentrales.  

Zonnepanelen zijn goed voor het milieu en verminderen de CO2-uitstoot.  Ze zijn een rendabele investering, waardoor ze minder afhankelijk zijn van grote prijsschokken op de energiemarkt. De meeste installaties betalen zichzelf in ongeveer tien jaar terug. Daarna leveren ze nog meer dan tien jaar gratis elektriciteit. 

Het hoge rendement van zonnepanelen: maar wat nu? 

Wat zijn GSC’s? 

Groenestroomcertificaten zijn certificaten die worden toegekend om de productie van groene elektriciteit te stimuleren. Ze worden verdeeld onder alle producenten van groene stroom die in aanmerking komen en een aanvraag hebben ingediend volgens de regelgeving. Maar vanaf 2022 verschilt de status van deze certificaten per regio als gevolg van hun hoge rendement. 

Groene subsidies en fondsen in Vlaanderen 

1. Groene certificaten 

Het rendement van zonnepanelen is vandaag zo hoog dat ze zichzelf in minder dan 10 jaar terugverdienen, zonder premies of steunmaatregelen. Daarom worden in Vlaanderen niet langer automatisch groenestroomcertificaten toegekend voor middelgrote zonne- en windprojecten.  

Eigenaars van installaties die in het Vlaamse Gewest elektriciteit produceren op basis van hernieuwbare energiebronnen (wind, zon, biomassa, …) komen in aanmerking.  

 • Om in aanmerking te komen voor fotovoltaïsche systemen (zonnepanelen) en windturbines (windmolens) moet de nettocapaciteit respectievelijk meer dan 2MW en meer dan 300 kW bedragen;  
 • De certificaten kunnen tegen een onderhandelde prijs worden verkocht aan de elektriciteitsleveranciers in Vlaanderen;  
 • Of tegen een vaste minimumprijs aan de distributienetbeheerder indien aangesloten op het openbare elektriciteitsnet. 

1. Open call: Groene Stroom 2022 

In 2022 zijn er in totaal drie oproepen voor middelgrote zonne-installaties en kleine en middelgrote windturbines. De projecten die met de minste steun de groenste stroom produceren, krijgen dan financiering: 

 • Groene stroom, OPROEP 1: van 01/03/2022-15/03/2022 
 • Groene stroom, OPROEP 2: van 14/06/2022-28/06/2022 
 • Groene stroom, OPROEP 3: van 13/10/2022-27/03/2022 

Groene subsidies en Fondsen in Brussel 

2. Certificaten van het stedelijke milieu 

In het Brusselse Gewest worden groenestroomcertificaten nog steeds toegekend aan installaties van zonnepanelen. Dat komt omdat andere vormen van groene energie (zoals wind) moeilijk hun plaats vinden in een stedelijke omgeving.  Zonnepaneelinstallaties die vanaf 2021 worden geïnstalleerd, krijgen echter (ongeveer 20%) minder groenestroomcertificaten. 

 • Een GSC wordt toegekend aan professionele of particuliere elektriciteitsproducenten en kan vervolgens worden verkocht aan een energiemarktoperator 

2. RENOLUTION-fonds 

Vanaf 2022 draagt de RENOLUTION-financiering bij tot de Brusselse ambitie om de doelstellingen inzake hernieuwbare energie te halen. Het is de nieuwe naam van de Energiepremies, de Premie voor de Renovatie van de Leefomgeving en de Premie voor de Verfraaiing van de Gevels.  

 •  Met een budget van 53,6 miljoen euro beginnen de subsidieaanvragen in maart 2022  
 • Alle subsidieaanvragen zullen moeten worden ingediend nadat de werkzaamheden zijn uitgevoerd 

Groene subsidies en fondsen in Wallonië 

In Wallonië is er geen steunmechanisme voor de installatie van zonnepanelen. In feite zijn er geen groenestroomcertificaten meer, net zoals in Vlaanderen. 

1. Prosumententarief 

Waalse prosumenten die (nog) niet over een digitale meter beschikken, kunnen een analoge meter krijgen die terugdraait. Zij zijn ook onderworpen aan een prosumententarief, een vergoeding voor het gebruik van het energienetwerk: 

 • Ervoor zorgen dat prosumenten correct betalen voor het deel van hun netwerkgebruik dat de terugdraaimeter niet kan meten  
 • In 2022 en 2023 moet een consumententarief van 45,73% worden betaald   
 • Vanaf 2024: de premie wordt niet meer betaald en 100% van het consumententarief komt ten laste van de eigenaars van zonnepanelen 

Een duurzame economie opbouwen 

Zonne-energie, en dus ook panelen, voor een belangrijke stap binnen het Belgische Energie- en Klimaatplan. Het plan beschrijft hoe het land zal bijdragen tot de langetermijndoelstellingen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 te verminderen. Het doel is de overgang naar een duurzamer, betrouwbaarder en betaalbaarder energiesysteem. 

FI Group consultants zijn geïnformeerd over de manieren om barrières voor energiebesparing te verlagen. Dit door op de hoogte te blijven van de klimaatplannen van verschillende sectoren en door kennis te vergaren over projecten voor regionale, nationale en Europese subsidies. Zij beschikken over de nodige expertise om u te begeleiden en te helpen bij het aanvraagproces, en u te adviseren bij de benodigde financiering. 

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u ondersteunen bij het begrijpen en benutten van de beschikbare O&O+I mogelijkheden. Onze experts staan tot uw beschikking om uw project te analyseren en samen met u de volgende stappen te zetten. 

Yvette Poumpalova 

× How can I help you?