30 juni 2022

De Europese Commissie heeft de nieuwe toewijzing van de Next Generation EU-fondsen gepubliceerd. De toewijzing hangt af van hoe een land uit de economische crisis is gekomen na de Covid-19 pandemie.

Waarom is er een herschikking van de Next Generation EU-fondsen?

Landen als Frankrijk of België, die sterker en sneller uit de crisis zijn gekomen dan de verwachtingen, gaan een mindering zien in de fondsen. Terwijl landen als Spanje of Italië, die tegen 2020 niet aan de verwachtingen van de Commissie hebben voldaan, kunnen hun middelen aanzienlijk zien groeien.

Wat is de uiteindelijke verdeling?

Het deel van de Next Generation EU die wijzigingen in de begroting gaan zien, is het aandeel van elk land in de niet-terugbetaalbare fondsen.

CountryNGEU Funds 2021NGEU funds 2022 
Belgium€5.9 bn  €4.5 Bn-€1.4 Bn
Bulgaria  €6.3 bn  €5.6bn-€0.7 bn
Czechia  €7.1 bn  €7.6 bn+ €0.5 bn
Denmark  €1.6 bn  €1.4 bn– €0.2 bn
Germany€25.6 bn  €28 bn+ €2.4 bn
Estonia€1.0 bn  €0.8 bn-€0.2 bn
Ireland  €1.0 bn  €0.9 bn-€0.1 bn
Greece  €17.8 bn  €17.4 bn-€0.4 bn
Spain  €69.5 bn  € 77.2 bn+€7.7 bn
France  €39.4 bn  €37.4 bn-€2 bn
Croatia  €6.3 bn  €5.5 bn-€ 0.8 bn
Italy  €68.9 bn  €69 bn+ €0.1bn
Cyprus  €1.0 bn  €0.9 bn-€0.1 bn
Latvia  €2.0 bn  €1.8 bn-€0.2bn
Lithuania  €2.2 bn  €2 bn-€0.2bn
Luxembourg  €0.1 bn  €0.08 bn-€0.02 bn
Hungary  €7.2 bn  €5.8 bn-€1.4 bn
Malta€0.3 bn  €0.2 bn-€0.1 bn
Netherlands  €6.0 bn  €4.7 bn-€1.3 bn
Austria  €3.5 bn  €3.7 bn+ €0.2 bn
Poland  €23.9 bn  €22.5 bn-€1.4 bn
Portugal€13.9 bn  €15.5 bn+ €1.6 bn
Romania  €14.2 bn  €12.1 bn-€2,1 bn
Slovenia  €1.8 bn  €1.4 bn-€0.4 bn
Slovakia  €6.3 bn  €6 bn-€0.3 bn
Finland  €2.1 bn  €1.8 bn-€0.3 bn
Sweden  €3.3 bn  €3.1bn-€0.2 bn

Profiteren alle landen van de herverdeling?

Spanje is het land die het meeste profijt zal hebben, gevolgd door Italië en Duitsland. Frankrijk daarentegen gaat hier minder aan profiteren, met 2 miljard minder dan verwacht, vergelijkbaar met Roemenië. België, Polen en Kroatië kunnen ook een daling verwachten.

Hoeveel heeft ieder land tot nu toe ontvangen?

Italië is het land dat het meest van de Next Generation EU-fondsen heeft ontvangen, gevolgd door Spanje. De kaart hieronder toont de totale Next Generation EU-fondsen die elk EU-land per juni 2022 heeft ontvangen.

Tijdschema voor het ontvangen van de fondsen op Europees niveau

Hoewel sommige landen de eerste Next Generation EU-betalingen nog niet hebben ontvangen, lopen andere, zoals Spanje, ver voor met hun betalingsverzoeken. Bijkomend hebben landen als Cyprus, Portugal, Griekenland, Italië en Roemenië al om hun eerste tranches gevraagd in de vorm van leningen, naast de niet-terugbetaalbare gelden. Het volgende schema geeft het verloop van deze uitbetalingen weer:

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wenst u te begeleiden op het nieuwe NextGenerationEU-pad. Onze experts staan ter uw beschikking om te analyseren hoe uw project past binnen het Europese NextGenerationEU-herstelfonds en om samen met u de volgende stappen te zetten.

Teresa Marina

Justin Nijman

× How can I help you?