4 juni 2021

Terwijl onze manier van leven en reizen verandert, moet ons mobiliteitssysteem, en met name de automobielsector, zich aanpassen aan realiteiten zoals de digitalisering en het hoofd bieden aan talrijke uitdagingen zoals klimaatverandering en vervoersveiligheid voor zijn burgers. Alleen al in het wegverkeer kwamen vorig jaar 25 500 mensen om het leven bij ongevallen en raakten 135 000 mensen zwaargewond. Het vervoer blijft sterk afhankelijk van olie, wat betekent dat bij de huidige vervoerstrends de CO2-emissies tussen 2005 en 2050 slechts met 11,4% zouden dalen, waardoor het vervoer na 2030 de grootste bijdrage aan de CO2-emissies in de EU zou leveren.

Onderzoek en innovatie in het vervoer

Intensievere onderzoeks- en innovatieactiviteiten in alle vervoersmodaliteiten en in overeenstemming met de behoeften en voorkeuren van de samenleving zijn noodzakelijk wil de EU haar beleidsdoelstellingen voor de netto-uitstoot van broeikasgassen tegen 2050 halen. Dit zal op zijn beurt leiden tot aanzienlijke veiligheids-, economische en maatschappelijke voordelen dankzij het terugdringen van door-menselijke-fouten-veroorzaakte ongevallen, het verminderen van verkeersopstoppingen, het terugdringen van het energieverbruik en het verhogen van de efficiëntie en productiviteit van goederenvervoer.

In deze zin is de vervoerstransformatie een belangrijk aandachtspunt van het huidige EU-kaderprogramma voor O&O&I-financiering, Horizon Europe. Met name Cluster 5 – Klimaat, energie en mobiliteit – is erop gericht de klimaatverandering tegen te gaan door een beter inzicht te krijgen in de oorzaken, evolutie, risico’s, gevolgen en kansen, en door de energie- en de vervoerssector klimaat- en milieuvriendelijker, efficiënter en competitiever, slimmer, veiliger en veerkrachtiger te maken.

In het strategisch plan van Horizon Europe 2021-2024 zijn twee verwachte effecten in het mobiliteitskader vastgesteld:

  • Toewerken naar klimaatneutrale en milieuvriendelijke mobiliteit door middel van schone oplossingen in alle vervoerswijzen, en tegelijkertijd het volledige concurrentievermogen van de EU-vervoerssector vergroten.
  • Het tot stand brengen van veilige, naadloze, inclusieve, veerkrachtige, klimaatneutrale en duurzame mobiliteitssystemen voor personen en goederen door middel van gebruiksgerichte technologieën en diensten, waaronder digitale technologieën en geavanceerde sattelietnavigatiediensten.

Om het eerste effect te bereiken, zal Cluster 5 binnen het werkprogramma voor 2021-2022 94 miljoen euro in 2021 en 103 miljoen euro in 2022 besteden aan activiteiten die de klimaat- en milieuvoetafdruk, alsook het concurrentievermogen, van verschillende vervoerswijzen verbeteren. Om het tweede effect te bereiken, zal in 2021 74 miljoen euro en in 2022 88 miljoen euro worden vrijgemaakt voor activiteiten op het gebied van veilige en slimme mobiliteitsdiensten voor passagiers en goederen. Het werkprogramma voor 2021-2022 is op 16 juni gepubliceerd en de opening van de eerste oproepen is gepland voor 24 juni, waarbij de sluitingsdata voor de mobiliteitsoproepen tussen september en oktober 2021 liggen.

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wenst u te begeleiden op het nieuwe NextGenerationEU-pad. Onze experts staan ter uw beschikking om te analyseren hoe uw project past binnen het Europese NextGenerationEU-herstelfonds en om samen met u de volgende stappen te zetten. 

Jon Etxaniz

Senior International R&D Grants Consultant 

× How can I help you?