24 mei 2022

Het Next Generation EU fonds, met een budget van 750 miljard euro, werd goedgekeurd op 21 juli 2020. Daarvan gaat 140.000 miljoen euro naar Spanje in het kader van het Plan Spain Can, verdeeld in 69.528 miljoen euro voor niet-terugvorderbare overdrachten en meer dan 70.000 miljoen euro aan leningen. Vanuit FI Group vertellen wij u hoe u in 8 stappen toegang krijgt tot Europese fondsen. 

De weg van de overheid naar de bedrijven 

Zodra de Europese Commissie groen licht heeft gegeven voor de uitbetaling van de Next Generation EU-fondsen aan het land, kan de overheid beginnen met de oproepen tot het indienen van voorstellen. De bedrijven moeten dus de volgende stappen volgen om er toegang toe te krijgen: 

Stap 1: Identificatie van kansen 

Voor deze eerste stap zijn verschillende informatiebronnen beschikbaar, waaronder met name de officiële website van het herstelplan. Op deze website is actuele informatie te vinden over de meest relevante oproepen tot het indienen van voorstellen. De website is echter vooral gericht op oproepen op nationaal niveau, zodat het mogelijk is dat we oproepen die door de Europese fondsen worden gefinancierd, niet op regionaal niveau vinden. 

Ook op de eigen website van FI Group vindt u de rubriek “Zoeken naar subsidies”, waar wij de meest relevante subsidies op nationaal en regionaal niveau publiceren. Bij FI Group kunnen wij u helpen vanaf de eerste stap, door de meest relevante oproepen tot het indienen van voorstellen voor uw bedrijf te identificeren en u te ondersteunen tijdens het hele aanvraagproces. 

Stap 2: Kenmerken van de steun 

Zodra de overeenkomstige steun is geïdentificeerd, moet u zich ervan verzekeren dat de oproep van toepassing is op het territoriale gebied en de sector. Andere bepalende factoren zijn het soort concurrentie (eenvoudig of concurrerend), het soort deelname (individueel of consortium) en de vraag of de steun een leningstranche heeft. 

Stap 3: Presentatie 

Nadat is nagegaan of de onderneming aan alle voorwaarden voldoet, is het tijd om de aanvraag in te dienen. Daartoe moet alle nodige documentatie worden verzameld en bij de bevoegde instantie worden ingediend. Er zij op gewezen dat bedrijven die zich in een “crisissituatie” bevinden, geen overheidssteun kunnen aanvragen. 

Dit is een beslissend moment in de steunaanvraag. Bij FI Group evalueren wij het project om er zeker van te zijn dat het aan alle noodzakelijke vereisten voldoet wanneer het wordt ingediend bij de oproep tot het indienen van voorstellen. 

Stap 4: Evaluatie van de overheidsadministratie 

Hier eindigt het administratieve werk van de onderneming. De bevoegde overheidsadministratie zal het ingediende project evalueren en de toekenning van steun aanvaarden of weigeren. De voor de evaluatie vereiste tijd varieert gewoonlijk naar gelang van de omvang van het project en het bedrag van de steun. 

Stap 5: Voorlopig besluit 

Indien de overheidsadministratie door de keuring komt en deze een gunstig besluit neemt, wordt de steun voorlopig toegekend. Deze goedkeuring betekent echter niet dat met de investeringen aan het project kan worden begonnen. Zij vormt een aanvaarding van alle voor de bijstand vereiste elementen en maakt het project “subsidieerbaar”. 

Stap 6: Definitief besluit 

De overheidsadministratie heeft haar definitieve goedkeuring gegeven en de onderneming is een officiële begunstigde van de steun. Nu zal, afhankelijk van de werking van de instelling die de subsidie toekent, alsook van het soort project, de uitbetaling vóór of na de uitvoering van het project plaatsvinden. 

Stap 7: Opstarten van het project 

Op dit punt is de steun voor het project, ook al is het van start gegaan zodra de aanvraag werd ingediend, reeds toegekend. 

De onderneming zal, met financiering, beginnen met de uitvoering van het project op basis van de doelstellingen, methodologie, begroting en termijnen die in de subsidieaanvraag zijn gepresenteerd. Op dit punt is het belangrijk het belang van een goede projectplanning te benadrukken, zodat wanneer het moment is aangebroken om het project uit te voeren, de doelstellingen ervan tijdig kunnen worden bereikt. 

Stap 8: Verantwoording 

Zodra het project is voltooid, vraagt de overheidsadministratie die de steun heeft toegekend om een technisch en economisch verslag waarin het gebruik van de verkregen fondsen wordt gerechtvaardigd. Hoewel dit de laatste stap is na het ontvangen van de fondsen, is het noodzakelijk om de technische en economische criteria van het project nauwgezet na te leven, anders zou de administratie de steun kunnen terugvorderen. 

Bij FI Group werken wij al met Europese fondsen sinds de goedkeuring ervan in juli 2020. Via onze teams van experts in verschillende domeinen begeleiden wij u op regionaal, nationaal en Europees niveau om de meest geschikte steun te identificeren en een kwaliteitsvolle aanvraag voor te bereiden. In cijfers, 94 ingediende blijken van interesse, meer dan 460 samenwerkende bedrijven en meer dan 58 miljoen euro aan projectfinanciering steunen ons. 

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wenst u te begeleiden op het nieuwe NextGenerationEU-pad. Onze experts staan ter uw beschikking om te analyseren hoe uw project past binnen het Europese NextGenerationEU-herstelfonds en om samen met u de volgende stappen te zetten.

Diego Gonzalez Armesto

× How can I help you?