12 mei 2022

De Europese Commissie heeft het amendement goedgekeurd om de begroting van het werkprogramma Horizon Europe in 2021-2022 met 562 miljoen euro te verhogen. Samen met het oorspronkelijke budget komt dit op een totaal van 16 miljard euro.  

Deze aanzienlijke wijziging is bedoeld om de huidige uitdagingen op het gebied van gezondheid, klimaat en milieu het hoofd te bieden. Bovendien moeten de moeilijkheden worden opgelost van Oekraïense wetenschappers die door de oorlog verdreven zijn. 

Horizon Europe’s distributie 

Van deze 562 miljoen euro is 507,1 miljoen euro bestemd voor de vijf EU-missies

  • Missie “Kanker” met 129,56 miljoen euro  
  • Missie “Een bodemloze situatie voor Europa” krijgt 95 miljoen euro  
  • Voor de missie “Aanpassing aan de klimaatverandering” wordt 126,2 miljoen euro uitgetrokken  
  • Voor de missie “Herstel van onze oceanen en wateren” wordt 117,9 miljoen euro uitgetrokken  
  • De missie “Klimaatneutrale en slimme steden” krijgt een budget van 6,25 miljoen euro bovenop het oorspronkelijke budget van 119,27 miljoen euro vanaf 2022 

Voorts zal de Europese Commissie op 17 en 18 mei zeventien oproepen doen voor nieuwe thema’s in verband met de vijf EU-missies.  

Bovendien zal Horizon Europe de Europese innovatie door vrouwen aanmoedigen via Woman TechEU, waarvoor 10 miljoen euro wordt uitgetrokken.   

Op dezelfde manier zal cluster 2 “Cultuur, creativiteit en inclusieve samenleving” door middel van diverse acties worden bevorderd: 

  • De oprichting van samenwerkingsplatforms en -netwerken voor de cultuurindustrie en creatieve bedrijfstakken, met een begroting van 6 miljoen euro   
  • De beoordeling van de sociale effecten van groen overgangsbeleid met 3 miljoen euro  
  • Innovatieve oplossingen voor de toekomst van de democratie krijgt 3 miljoen euro  
  • Ondersteuning van de waarnemingspost voor innovatie in de publieke sector, 1,5 miljoen euro 

Horizon Europe steunt Oekraïense onderzoekers 

Daarnaast zullen Oekraïense onderzoekers die voorheen actief waren, worden ondersteund door een nieuw programma in het kader van de nieuwe regeling MSCA4Ukraine, dat deel uitmaakt van de Marie Skłodowska-Curie-acties (MSCA), en een budget van 25 miljoen euro krijgt.  

Daarnaast wil ook cluster 1 “Gezondheid” van Horizon Europe de Oekraïense onderzoeksgemeenschap bijstaan via het Human Frontier Science Program, dat een budget van 1 miljoen euro krijgt dankzij het initiatief “Wetenschappers helpen wetenschappers”. 

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wenst u te begeleiden op het nieuwe NextGenerationEU-pad. Onze experts staan ter uw beschikking om te analyseren hoe uw project past binnen het Europese NextGenerationEU-herstelfonds en om samen met u de volgende stappen te zetten.

Diego Gonzalez Armesto

× How can I help you?