7 maart 2023

Hoe ver reikt jouw innovatie?

Het is geen geheim: innovatie is een belangrijke motor voor de economische groei. Het betekent producten processen en/of diensten verbeteren, en dit wordt enorm aangemoedigd in België! Maar weet je dat deze inspanningen ook leiden tot fiscale voordelen? Deze blijven vaak miskend en complex waardoor ook onderbenut.  

België als Europese leider 

België staat aan de Europese top op vlak van Onderzoek en Ontwikkeling (O&O). De beslissing om meer in te zetten op O&O is een van de meest succesvolle beleidskeuzes geweest van de voorbije jaren: met 3.4% van het BBP aan O&O uitgaven bevindt België zich op de 6de plaats onder de industrielanden. Dit dankzij een combinatie van: 

  • Bewust beleid om O&O te ondersteunen 
  • Bedrijven die actief aan innovatie doen 
  • En actief investeren in O&O+I 

Volgens de Europese Commissie is België één van de vier innovatieve leiders in Europa. Zo verschijnt het voor het tweede jaar op rij in de groep ‘innovatieleiders’ op het Europees Innovatie Scorebord 2022 (EIS). Dit duidt op een sterke en snelle innovatiegroei, een inspanning waar men op blijft inzetten. 

Deze koppositie kwam er echter niet zo maar. Het is vooral de gunstige ligging in het hart van Europa die in het voordeel van België speelt, maar ook de innovatieve geest en O&O uitgaven binnen sectoren zoals biotech, farma, energie, klimaat, … 

De O&O drijfveer  

Bedrijven nemen zo’n 75% van de O&O-investeringen in ons land voor hun rekening, waardoor ze de drijvende kracht vormen achter de snelle spurt die van België een innovatieleider op wereldvlak maakte. 

Zo investeert ons land dankzij de groeiende O&O-budgetten van bedrijven voor het eerst meer dan 3% van het bbp in onderzoek en ontwikkeling. Het verklaart in grote mate waarom ons land een sterk competitief voordeel heeft wat O&O-activiteiten en innovatie betreft, met o.a. spill-overs naar andere economische actoren, tegenover onze buurlanden andere sterke O&O-landen.  

Bedrijven in België doen nu eenmaal meer aan O&O. Zo moeten we blijven inzetten op het uitbouzen van economische activiteiten vertrekkend vanuit onderzoek en ontwikkeling. Op de hoogte zijn van welke voordelen daaraan gekoppeld kunnen worden, de fiscale principes kennen en begrijpen, is al een eerste stap. 

Fiscale stimuleringsmaatregelen 

België moedigt O&O+I investeringsinspanningen aan via een voordelig fiscaal kader. Maar de fiscale voordelen blijven in veel gevallen miskend en complex, waardoor ook onderbenut. De stimuleringsmaatregelen zorgen voor positieve resultaten bij innoverende bedrijven van alle groottes, van Startups en Kmo’s tot grote bedrijven, en genereren winst. Weinig bedrijven weten echter van: 

  • De Gedeeltelijke Vrijstelling van Bedrijfsvoorheffing voor Onderzoekers is een herhaalbare O&O maatregel met grote voordelen voor de werkgever. Stimuleer de Onderzoek & Ontwikkeling van jouw bedrijf verder door te investeren in apparatuur en personeel. Bespaar tot 80% op de bedrijfsvoorheffing van het loon van jouw werknemers en stimulleer jouw economische groei! 
  • De Verhoogde Investeringsaftrek is een O&O belastingsmaatregel op O&O investeringen van het jaar (roerend en onroerend) in verband met jouw lijst van uitgaven. Bespaar op basis van jouw lijst van investeringsuitgaven. Onder bepaalde voorwaarden kunnen ook personeelskosten worden gewaardeerd! 
  • De innovatie-inkomstenaftrek, of IPBox, is bedoeld om jouw innovatief idee op de markt te brengen! Deze maatregel wilt jouw innovatieve bedrijfsactiviteiten verder stimuleren aan de hand van intellectueel eigendom. Dit geldt niet enkel voor octrooien maar ook voor gepatendeerde producten, IT en software ontwikkelingen, … die inkomsten genereren. Laat je niet beperken en ontwikkel de kenniseconomie verder met jouw ideeën! 

Het principe kennen, is al een eerste stap. Het correct toepassen nog iets anders! 

Leidt jouw innovatieniveau tot economische groei? 

Een gunstig innovatielandschap biedt meerdere economische opportuniteiten in België. Dit zorgt voor een sterke start, ook op regionaal niveau met: 

FI Group gaat kijken naar het innovatieniveau van een bedrijf om te beslissen welke gunstige O&O fiscale maatregelen toegepast kunnen worden. 

  • Enerzijds moet er gesproken worden over onderzoek & ontwikkeling binnen de bedrijfs- en/of projectactiviteiten 
  • Anderzijds moet dit correct gedocumenteerd en ingediend worden 

Naast de aanmelding bij het BELSPO portaal en de jaarlijkse opvolging daarvan, de documenten die nodig zijn om de O&O+I activiteiten te bewijzen (diploma’s, timesheets, individuele rekeningen, …), moet ieder bedrijf ook het O&O niveau verantwoorden. 

Onze expert consultants houden rekening met alle factoren die gemakkelijk worden vergeten, om zo risicoloos de meest optimale bedrijfsresultaten te behalen.  

Om investeringen in O&O+I verder aan te moedigen, helpen onze FI Group consultants bij het identificeren, implementeren en onderhouden van de nodige financiële processen. Wij ondersteunen je bij het begrijpen en onderscheppen van beschikbare O&O+I mogelijkheden. 

Yvette Poumpalova

× How can I help you?