Leveranciers

FI GROUP presenteert zijn gedragscode voor leveranciers, waarin de ethische principes en gedragsregels worden vastgesteld die het noodzakelijk acht dat de hele leveranciersketen naleeft. Met als doel ervoor te zorgen dat leveranciers altijd overeenkomen met de waarden die FI GROUP promoot, wordt deze code door alle leveranciers van FI GROUP ondertekend.

× How can I help you?