7 september 2022

“De Blue deal waterbesparende investeringen” is een maatregel voor investeringen in waterbesparing, droogtebestrijding en het herstel van het grondwaterpeil. Het gaat om investeringen in technologieën die niet voldoen aan de strikte Europese vereisten om in aanmerking te komen voor de Ecologiepremie plus (EP+) en de Strategische ecologiesteun (STRES), maar wel een significante bijdrage leveren aan de droogteproblematiek. Deze subsidie werd mede gefinancierd door het Europees Herstelfonds NEXT Generation EU en is ondertussen afgelopen. En toch kan jij nog nagenieten van de voordelen!

Waterstress in Vlaanderen tegengaan 

Water is een kostbare grondstof. Zorgvuldig omgaan met water is niet enkel financieel interessant, maar ook een absolute noodzaak vanuit duurzaamheidsoogpunt gezien de waterstress in Vlaanderen. De redenen voor de waterschaarste in België zijn de hoge bevolkingsdichtheid, de relatief beperkte aanwezigheid van oppervlakte- en grondwater met weinig instromende grote rivieren en het beperkt hergebruiken van water.   

Het Vlaams regeerakkoord legt sterkt de nadruk op het verhogen van de weerbaarheid tegen droogte, onder meer via circulair waterbeleid en de actieve inzet van een veerkrachtige ruimte met (extra) natuur om de klimaatverandering te milderen. De Vlaamse Regering bouwt dit beleid verder uit met een ambitieuze ‘Blue Deal’ waarvoor 75 miljoen euro vrijgemaakt werd. Deze financiering gebeurt met EU-middelen van het Europese Herstelfonds NGEU

Oproepen tot waterbesparende investeringen 

In deze context organiseerde VLAIO in 2022 een oproep ‘Blue Deal – waterbesparende investeringen’. Deze oproep richtte zich tot kleine en middelgrote ondernemingen en stelde zich tot doel om leiding-, grond- of oppervlaktewater te besparen via een brede waaier aan maatregelen.  

In totaal konden 12 projecten gesteund worden:  

  • Een totale investering van 4,6 miljoen euro aan waterbesparende maatregelen.  
  • Na analyse van de projecten werd aan de projecten een totaal steunbedrag van 207.912 euro toegekend 
  • De rest voorzien de bedrijven zelf 

In totaal vertegenwoordigen deze projecten een waterbesparingspotentieel van ruim 8.517 m3 per jaar. De levensduur van de meeste investeringen bedraagt doorgaans 15 à 30 jaar, wat de totale gerealiseerde waterbesparing over de volledige levensduur op zo’n 127.000 à 255.000 m3 water brengt. 

Nieuw in het najaar van 2022

De Blue deal waterbesparende investeringen is een maatregel voor investeringen in waterbesparing, droogtebestrijding en het herstel van het grondwaterpeil. Hoewel de oproep gesloten is, kan je de Blue Deal-vruchten in het najaar van 2022 nog steeds plukken.

De oproep maakte namelijk duidelijk dat bedrijven via heel wat verschillende manieren water kunnen besparen. Soms hebben ondernemingen echter niet de tijd of de technische kennis om hun watergebruik in kaart te brengen en mogelijke waterbesparende maatregelen te identificeren.  

De lancering van de nieuwe waterscan is een eerstelijnsscan die hieraan tegemoet komt. Via het opstellen van een waterbalans brengt een waterscan het watergebruik van een onderneming visueel in kaart. Indien dit aangewezen is, kan dit ook onderbouwd worden via debietmetingen. Bovendien brengt de waterscan concrete suggesties aan om water te besparen via waterbesparende toestellen, het aanwenden van alternatieve waterbronnen of waterhergebruik. In een wateraanwendingsplan komen deze suggesties tenslotte samen in een concreet en economisch onderbouwd stappenplan waarmee de onderneming verder aan de slag kan. 

Gratis waterscan voor kmo’s 

Rond het einde van 2022 kunnen alle kmo’s die:  

  • Wettelijk niet verplicht zijn om een waterscan te laten uitvoeren; 
  • En jaarlijks minstens 500 m3 water verbruiken  

gratis aanspraak maken op zo’n waterscan.  

Een deskundige van één van de geselecteerde studiebureaus zal langskomen in de onderneming om een zicht te krijgen op de waterhuishouding. Een drietal weken later zal de onderneming een rapport ontvangen met een gedetailleerde waterbalans en concrete suggesties voor waterbesparingen. 

Neem contact op met een van onze FI Group consultants: zij analyseren jouw project, adviseren je over beschikbare subsidies en begeleiden je van aanvraag tot succesvolle uitvoering. 

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wil u ondersteunen bij het begrijpen en benutten van de beschikbare O&O+I mogelijkheden. Onze experts staan tot uw beschikking om uw project te analyseren en samen met u de volgende stappen te zetten. 

Yvette Poumpalova

× How can I help you?