20 december 2022

Het Plan voor Herstel- en Veerkracht (PHV) is het resultaat van een coördinatieproces tussen alle Belgische regeringen. Het valt onder de bevoegdheid van het kabinet van de staatssecretaris voor Relance en Strategische Investeringen, met goedkeuring van de Europese Commissie. 

Wat is NEXT Generation EU? 

Next Generation EU (NGEU) is een tijdelijk herstelinstrument om de onmiddellijke economische en sociale schade als gevolg van de coronaviruspandemie te helpen herstellen. De herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF) is de spil van de NGEU, met leningen en subsidies ter ondersteuning van hervormingen en investeringen die door de EU-landen worden ondernomen.    

Om toegang te krijgen tot NGEU-fondsen moet elke lidstaat een nationaal plan van Herstel- en Veerkracht (PHV) ontwikkelen, waarin een samenhangend pakket hervormingen en investeringen voor de periode 2021-26 wordt uiteengezet.   

Het Belgische budget van NEXT Generation EU 

België is een van de eerste landen die een voorfinanciering (770 miljoen euro) heeft ontvangen in het kader van de herstel- en veerkrachtfaciliteit (RRF). Hiermee kan worden begonnen aan de uitvoering van de cruciale investerings- en hervormingsmaatregelen die in het Belgische herstel- en weerbaarheidsplan zijn uiteengezet.   

Van de 750 miljard euro aan Europese NEXT Generation EU steun is zo’n 4,5 miljard euro bestemd voor België. 70% van het overeengekomen planbudget zal tussen 2021 en 2022 worden uitbetaald.   

Het herstel van de economie is een kans om de overgang naar een duurzamere, slimmere en inclusievere groei te versnellen en tegelijk de sociaal-economische en klimaatbestendigheid te versterken.   

België zal zijn volledige subsidietoewijzing in het kader van het Fonds voor herstel en veerkracht, met een totaalbedrag van 4,5 miljoen euro, gebruiken. Het nationale PHV wordt volledig gefinancierd via niet-terugvorderbare subsidies, waarbij tot dusver 770,11 miljoen euro aan subsidies is uitbetaald (niet-terugvorderbare financiële bijdragen). De zes doelstellingen van het Belgische PHV moeten tegen 2026 zijn bereikt. 

Hoe ver is het Belgische PHV gevorderd? 

Binnen België werken diverse overheden, federaal en regionaal, samen om het PHV te implementeren en uit te voeren. Ieder hebben ze eigen verantwoordelijkheden op basis waarvan het NGEU budget is verdeeld: 

Het volledige Belgische PHV omvat 119 investeringsprojecten en 40 hervormingen, die tegen eind 2026 voltooid moeten zijn. Deze zijn onderverdeeld in 5 thematische assen die overeenstemmen met de grote uitdagingen waarmee België de komende decennia zal worden geconfronteerd. 

De federale overheid gaat de uitdaging aan 

Eind 2022 resulteren de investeringen en projecten in volgende uitvoeringen: 

1.- Duurzaamheid 

De overgang naar een koolstofarme, duurzame en klimaatbestendige economie staat centraal in het Nationaal Plan voor Herstel en Veerkracht. Maar liefst 50% van alle uitgaven zullen aan die doelstelling bijdragen. De investeringen en hervormingen die deel uitmaken van dit thema, ondersteunen en versterken de ambities van het Nationaal Energie-Klimaatplan (NEKP). Tegelijkertijd leggen ze de basis voor een langetermijnovergang naar klimaatneutraliteit. Hier ligt de focus op 3 thema’s, wat resulteert in 37 federale projecten: 

 • Renovatie van bestaande gebouwen 
 • Ontwikkeling van een economie op basis van waterstof of groene gassen 
 • Herstel van de biodiversiteit 

Totaal budget: 2.67 miljard euro 

 • Federale overheid: 907.22 miljoen euro 
 • Vlaamse overheid: 782.96 miljoen euro 
 • Waalse overheid: 489.02 miljoen euro 
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 104.8 miljoen euro 

2.- Digitalisering 

Het herstelplan stelt België in staat de digitale transformatie van het land te versnellen en het weerbaarder te maken tegen het risico van cyberdreigingen. Hier ligt de focus op 3 thema’s, wat resulteert in 30 federale projecten: 

 • Cybersecurity 
 • enbaar bestuur en het toegankelijker maken van e-diensten 
 • Optische vezels, 5G en nieuwe technologieën 

Totaal budget: 1.14 miljard euro 

 • Federale overheid: 608.03 miljoen euro 
 • Vlaamse overheid: 120.56 miljoen euro 
 • alse overheid: 128.17 miljoen euro 
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 60.72 miljoen euro 

3.- Mobiliteit 

Het Belgische PHV zet in op elektrificatie van wegvoertuigen. Tegelijk hebben stedelijke gebieden vaak te kampen met ernstige verzadiging op de weg, daarom wordt er sterk geïnvesteerd in actieve modi (bv. fiets) of openbaar vervoer (trein, tram bus). Maatregelen die worden genomen in het kader van mobiliteit, dragen zo rechtstreeks bij tot een duurzamere groei en een verbeterde leefomgeving. Ook hier ligt de focus op 3 themás, wat resulteert in 26 federale projecten: 

 • Fiets- en wandelinfrastructuur 
 • Modal shift (het verbeteren van het openbaarvervoersaanbod) 
 • Groener wegvervoer 

Totaal budget: 1.54 miljard euro 

 • Federale overheid: 684.4 miljoen euro 
 • Vlaamse overheid: 467.92 miljoen euro 
 • Waalse overheid: 256.1 miljoen euro 
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 139.65 miljoen euro

4.- Sociale cohesie en de generatie van morgen 

De huidige crisissen zetten onderwijsstelsels onder druk wat de situatie van de meest kwetsbare groepen verslechterd. Dit tast ook de sociale cohesie aan. 

Het PHV wil op deze uitdaging inspelen door in de volgende generatie te investeren en ervoor te zorgen dat de meest kwetsbare groepen ten volle bij het herstel van de economie worden betrokken. Hier ligt de focus op 4 thema’s, wat resulteert in 23 federale projecten: 

 • Het verbeteren van het huidige onderwijsstelsel  
 • Opleiding en werkgelegenheid voor kwetsbare groepen  
 • Sociale infrastructuur  
 • Einde loopbaan en pensioenen  

Totaal budget: 1.04 miljard euro  

 • Federale overheid: 247.3 miljoen euro  
 • Vlaamse overheid: 421.96 miljoen euro  
 • Waalse overheid: 227.2 miljoen euro  
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 75.2 miljoen euro  

5.- Economie en innovatie 

Het PHV tracht de slimme en duurzame groei te versterken door investeringsprojecten en hervormingen uit te voeren om de werking van de Belgische arbeidsmarkt te verbeteren, het concurrentievermogen van ondernemingen te waarborgen door onderzoek en innovatie te ondersteunen, en ondernemingen te ondersteunen in de richting van de circulaire economie. Hier ligt de focus op 3 thema’s, wat resulteert 27 federale projecten: 

 • Opleiding en arbeidsmarkt 
 • Ondersteuning van de economische activiteit 
 • Circulaire economie

Totaal budget: 1.09 miljard euro  

 • Federale overheid: 210.97 miljoen euro  
 • Vlaamse overheid: 453.3 miljoen euro  
 • Waalse overheid: 415.53 miljoen euro  
 • Brussels Hoofdstedelijk Gewest: 15 miljoen euro

 
 
FI Group heeft 20 jaar ervaring en wenst u te begeleiden op het nieuwe NextGenerationEU-pad. Onze experts staan ter uw beschikking om te analyseren hoe uw project past binnen het Europese NextGenerationEU-herstelfonds en om samen met u de volgende stappen te zetten. 

Yvette Poumpalova 

× How can I help you?