7 december 2021

De Europese Unie heeft een nieuw subsidieprogramma, Interregionale Innovatie-Investeringen of I3, waarvoor tussen 2021 en 2022 twee oproepen bestaan tot het indienen van voorstellen. I3 zal beschikken over een budget van 145 miljoen euro.

Wat zijn interregionale Innovatie-Investeringen?

I3 is een nieuw instrument van het Cohesiebeleid dat zal worden toegespitst op bestaande interregionale partnerschappen rond specifieke strategieën voor slimme specialisatie.

Hoe worden de oproepen georganiseerd?

1.- Financiële en adviserende steun voor investeringen in interregionale innovatieprojecten.

Gericht op mature partnerschappen om hen te helpen de schaalvergroting van innovatieve oplossingen op de prioriteitsgebieden van slimme specialisatie te versnellen. Ook wordt gestreefd naar de marktintroductie van deze oplossingen en de ontwikkeling van een pijplijn van interessante projecten.

Bovendien moeten partnerschappen in staat zijn gebruik te maken van bestaande troeven, zoals door-de-Commissie-ondersteunde clusters, deelname aan Horizon 2020 en de kennis- en innovatiegemeenschappen.

2.- Financiële en adviserende steun voor de ontwikkeling van waardeketens in minder ontwikkelde regio’s

Hierbij ligt de nadruk op het vergroten van de capaciteit van regionale innovatie-ecosystemen in minder ontwikkelde regio’s om deel te nemen aan mondiale waardeketens. Er zal ook aandacht worden besteed aan de mogelijkheid om partnerschappen met andere regio’s aan te gaan.

Dit tweede onderdeel heeft ook een duidelijke cohesiedoelstelling, waarbij de nadruk ligt op het creëren van banden tussen minder ontwikkelde regio’s en regio’s waar de innovatiecapaciteit verder gevorderd is.

Zijn de oproepen open?

Ja, de oproepen zijn geopend. De indieningstermijnen zijn:

2021 sluitingsdatum: 1 februari 2022, deel 1 begroting: 39 795 300 EUR, deel 2a begroting: 36 005 271 EUR.

2022 sluitingsdatum: 18 oktober 2022, deel 1 begroting: 36 763 277 EUR, deel 2a begroting: 32 897 448 EUR

FI Group heeft 20 jaar ervaring en wenst u te begeleiden op het nieuwe NextGenerationEU-pad. Onze experts staan ter uw beschikking om te analyseren hoe uw project past binnen het Europese NextGenerationEU-herstelfonds en om samen met u de volgende stappen te zetten. 

Teresa Marina

× How can I help you?