27 maart 2024

Is jouw bedrijf van plan om te investeren in duurzame technologieën of energie-efficiënte oplossingen? Ontdek de kracht van duurzame investeringen met Vlaamse subsidies beschikbaar die jou kunnen helpen bij het realiseren van je plannen! 

Revolutie in Ecologiesteun 

Het jaar 2024 begon met geweldig nieuws: de Vlaamse Regering heeft principieel het besluit goedgekeurd om steun toe te kennen aan bedrijven voor ecologie-uitgaven in het Vlaamse Gewest – na adviezen van Het Huis van Vlaams Sociaal Overleg (SERV), van de Minaraad Milieu en Natuur, van de VTW en van de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Dit nieuwe besluit vervangt en consolideert de bestaande regelgeving voor ecologiesteun, waardoor de toegankelijkheid en duidelijkheid van de steunmaatregelen worden vergroot. Het besluit gaat nu voor advies naar de Raad van State. 

Enkele opmerkelijke wijzigingen zijn onder meer: 

De mogelijkheid om milieustudies te ondersteunen als instrument voor het onderzoeken van de haalbaarheid van strategische ecologiesteun, de uitbreiding van de doelgroep voor GREEN investeringssteun naar non-profitorganisaties met commerciële activiteiten, en de introductie van derdepartijfinanciering om klimaatvriendelijke investeringen in andere bedrijven te ondersteunen. 

Daarnaast zal het bereik van de “Strategische ecologiesteun” worden vergroot, met o.a. een verlaging van de investeringsdrempels van 3 miljoen euro naar 1.5 miljoen euro. Hoewel de maximale subsidie wordt verlaagd naar 0.5 miljoen euro, kunnen “superstrategische” projecten een uitzondering aanvragen om een hoger bedrag te ontvangen.  

Als een project dat wordt ingediend onder een thematische oproep ook componenten bevat die op de Limitatieve Technologieënlijst van de “Ecologiepremie+” staan, zal dit project de steunplafonds van beide kunnen cumuleren. Meer informatie over de plafonds per ecologiesteun vind je in de tabel hieronder: 

Steun Investeringsdrempel (€) Steunplafond (€) 
Ecologiepremie+ € 0 € 1.000.000 
Strategische Ecologiesteun € 1.500.000 € 500.000 
Thematische oproep € 50.000 € 1.000.000 
Milieustudie € 50.000 € 1.000.000 

Ecologiepremie+, GREEN Investeringssubsidie en meer 

Ecologiepremie+ 

Heb je plannen om te investeren in duurzame technologie? Dan kom je mogelijk in aanmerking voor de ecologiepremie+. 

De ecologiepremie+ is bedoeld voor bedrijven die investeren in technologieën die aansluiten bij verschillende thema’s, zoals koeling, transport, verlichting, warmte en water. Dit omvat technologieën zoals warmtepompen, zonneboilers, geothermie en meer. De steun varieert van 15 tot 55% op de ecologische meerkosten van de investeringscomponenten, afhankelijk van de technologie en de grootte van je onderneming.

GREEN Investeringssubsidie 

Heb je plannen om over te stappen van fossiele brandstoffen naar groene energie of om je bedrijfsprocessen elektrisch te maken om de CO2-uitstoot te verminderen? Dan is de GREEN investeringssteun een Vlaamse steunmaatregel die speciaal voor jou bedoeld is.  

Als je investering niet in aanmerking komt voor de ecologiepremie+ of als je een andere groene technologie wilt gebruiken, kan de GREEN investeringssubsidie een uitkomst bieden. Deze subsidie ondersteunt investeringen in groene technologieën voor verwarming, koeling, elektrificatie en energie-efficiëntie. De steun bedraagt 20 tot 40% van de ecologische meerkosten, met een minimum van € 50.000 aan projectkosten. 

Strategische Ecologiesteun 

Wil je investeren in technologieën die uniek zijn voor jouw bedrijf en daarom niet voorkomen op de standaardlijst van de ecologiepremie+? Dan is de strategische ecologiesteun van de Vlaamse overheid iets voor jou.  

Voor grote, niet-gestandaardiseerde investeringen is er de strategische ecologiesteun. Deze subsidie ondersteunt bedrijfsspecifieke ecologische projecten. De steun varieert van 20 tot 40% op de ecologische meerkosten van de in aanmerking komende investeringscomponenten, afhankelijk van de technologie en de grootte van je onderneming.

Kortom, of je nu een kleine aanpassing wilt maken of een grootschalig project wilt realiseren, er zijn verschillende subsidies beschikbaar om jouw duurzame ambities waar te maken. 

Met FI Group als uw vertrouwde partner kunt u zich een weg banen door het veranderende landschap van O&O-financiering en optimaal profiteren van de beschikbare stimulansen. 

Yvette Poumpalova 

× How can I help you?