9 januari 2024

Sinds het Erasmus+ programma 36 jaar geleden van start ging, is het een steunpilaar geweest voor onderwijs, opleiding en jeugdontwikkeling, en heeft het 14 miljoen mensen via diverse initiatieven de kans gegeven om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen.  

In 2024 gaat Erasmus+ verder en zet zijn erfenis van transformerende impact in verschillende sectoren voort. Dit jaar verbreedt het programma zijn horizon en biedt het transnationale ervaringen aan een breed spectrum van deelnemers, van scholieren tot volwassenen, docenten en jongeren die niet-formeel leren.  

Wat is er nieuw bij Erasmus +?  

Erasmus+ erkent de uitdagingen die de inflatie met zich meebrengt en zal de subsidieniveaus voor mobiliteit verhogen. Deze proactieve stap is bedoeld om de deelname te verbreden en de effecten van de stijgende prijzen, die zowel deelnemers als de uitvoering van het programma hebben beïnvloed, tegen te gaan.  

In 2024 krijgt duurzaam reizen voorrang binnen Erasmus+. Het programma stimuleert en moedigt deelnemers aan om voorrang te geven aan milieuvriendelijke reisopties. Het initiatief legt de nadruk op groen reizen, maar zorgt ook voor inclusiviteit door meer steun te bieden voor niet-groene reizen, zodat mensen die in afgelegen gebieden wonen of beperkte toegang hebben tot duurzame vervoersopties, geholpen worden.  

Erasmus+ sluit nauwer aan bij de Europese waarden en benadrukt het belang van het respecteren van de EU-beginselen. Het programma schrijft voor dat begunstigden en activiteiten de waarden respecteren die verankerd zijn in de EU-Verdragen en het Handvest van de grondrechten van de EU, waaronder respect voor menselijke waardigheid, vrijheid, democratie, gelijkheid en mensenrechten.  

Erasmus+ blijft Oekraïne steunen ondanks de voortdurende uitdagingen. Initiatieven zijn gericht op het aanpakken van onderwijsbelemmeringen die het gevolg zijn van conflicten, het bevorderen van inkomende leermobiliteit, het bestrijden van desinformatie en het helpen bij de integratie van vluchtelingen.  

Jaarlijkse begrotingstoewijzing en prioriteiten  

Met een aanzienlijk jaarlijks budget van €4,3 miljard versterkt Erasmus+ zijn inzet voor mobiliteits- en samenwerkingsactiviteiten. Het programma blijft een centrale rol spelen in het bevorderen van zijn overkoepelende prioriteiten: inclusie en diversiteit, actief burgerschap, groene en digitale transities, binnen de EU en daarbuiten.  

Individuen, onderwijsinstellingen, jongerenorganisaties en andere belanghebbenden worden aangemoedigd om de beschikbare mogelijkheden voor 2024 te verkennen. 

Belangrijkste oproepen 

Oproep Deadline 
COOPERATION PARTNERSHIP  5 maart 2024 
SMALL-SCALE PARTNERSHIPS  5 maart 2024 
Alliances for Education and Enterprises 7 maart 2024 
Alliances for Sectoral Cooperation on Skills (implementing the ‘Blueprint’) 7 maart 2024 
Centres of Vocational Excellence 7 mei 2024 

Met FI Group als uw vertrouwde partner kunt u zich een weg banen door het veranderende landschap van O&O-financiering en optimaal profiteren van de beschikbare stimulansen. 

Maria Macedo 

× How can I help you?